Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

"Nya grepp behövs i Centralamerikas narkotikakrig" - Utrikesministeriet: Global.finland: Länder: Nyheter A-Ö

Utrikesministeriets utvecklingskommunikation, e-post: VIE-30@formin.fi. Webbplatsens updatering avslutades den 30.6.2014.
reuna
Nyheter, 31.7.2013

"Nya grepp behövs i Centralamerikas narkotikakrig"

En forskare från Nicaragua som besökt Finland kan tänka sig att diskutera legalisering av narkotika, för att det tilltagande våldet i Centralamerika ska avta. Men än är regionen inte redo för det, konstaterar hon.

Länderna i Centralamerika och USA har på senare tid börjat inse att det behövs annat än militära åtgärder för att lösa drog- och säkerhetsproblemen, säger forskaren María Gabriela Alvarado från Nicaragua.

Tutkija María Gabriela Alvarado. Kuva: Teija Laakso. Centralamerika har insett att man inte vinner kriget mot drogerna enbart med hjälp av våld, säger forskaren María Gabriela Alvarado. Foto: Teija Laakso.

Enligt henne är president Barack Obamas tal i maj i Costa Rica ett tecken på det.

Obama sade att Centralamerika förutom militära åtgärder också behöver investeringar i infrastruktur, energi och utbildning.

”Tidigare var militariseringen metod nummer ett för att bekämpa narkotikan. Nu lät det annorlunda. Obama betonade förebyggandet, och de flesta presidenterna i regionen höll med”, berättar Alvarado som arbetar vid den nicaraguanska tankesmedjan IEEPP.

Enligt Alvarado fungerar inte det förfarande som enbart bygger på militära aktioner, utan regionen behöver först och främst förebygga våld och återanpassa före detta brottslingar till samhället.

Det har man börjat inse också i Centralamerika.

”I Nicaragua till exempel, har man effektivt genomfört program som förebygger att ungdomar ansluter sig till kriminella gäng. Modellen har presenterats för andra länder också”, berättar hon.

Våldet ökar

Trots högtidliga ord är verkligheten bister; Centralamerika är en av världens våldsammaste regioner.

I världen dödas i snitt 6,9 människor av 100 000, men i Centralamerika är snittet ungefär 25 och i El Salvador, för att ta ett exempel, över 60 människor av 100 000.

Orsaken är till största delen den organiserade narkotikabrottsligheten. USA är världens största kokainkonsument och 90 procent av kokainet i USA kommer från Centralamerika. Det egentliga ursprungslandet är ofta Colombia eller Peru. Från USA smugglas i sin tur illegala vapen söderut.

Våldet har ökat i Centralamerika under de senaste åren. Exempelvis fördubblades antalet mord i Honduras mellan åren 2005 och 2010.

Alvarado tror att den största orsaken är den säkerhetsstrategi som Mexiko tog i bruk år 2006, och som tillåter hårdare tag mot kriminella gäng. Man tror att narkotikakriget i Mexiko har skördat så många som 60 000 liv.

Huumeiden salakuljetus, Guatemala. Kuva: guillermogg/Flickr, CC BY-NC-SA 2.0.Narkotikasmugglarna har flyttat sina rutter till Centralamerika under de senaste åren, bland annat till Guatemala. Foto: guillermogg/Flickr, CC BY-NC-SA 2.0.

”Tidigare fördes narkotikan via Mexiko till USA. Men efter att strategin togs i bruk började smugglarna använda nya rutter, bland annat genom Guatemala, Honduras och El Salvador. Samtidigt ökade morden”, förklarar hon.

De höga mordsiffrorna i Centralamerika förklaras också av det könsrelaterade våldet.

Legalisering av narkotika lösningen?

Tafattheten inför narkotikakriget har väckt världens kritik under de senaste åren.

Meksikon huumesota. Kuva: Biały/Flickr, CC BY-NC-SA 2.0 Man tror att drogkriget i Mexiko har skördat så många som 60 000 människoliv hittills. Foto: Biały/Flickr, CC BY-NC-SA 2.0.

Ifjol föreslog Guatemalas president Otto Pérez Molina att legalisering av narkotika kunde vara ett alternativ till lösning. Några andra latinamerikanska ledare har anspelat på samma sak.

Alvarado förhåller sig tveksamt till förslaget.

”Det är ingen dålig idé att diskutera mindre begränsningar. Men för tillfället är inte länderna i Centralamerika redo för det – de kan inte heller kontrollera brukat av alkohol eller tobak, och om man legaliserar droger för det med sig problem för hälsovården”, påpekar hon.

Teija Laakso/maailma.net

Nytt samarbete

María Gabriela Alvarado besökte Finland med en forskargrupp där förutom tankesmedjan IEEPP också ingick Centralamerikas universitet och Nicaraguas tekniska universitet. Avsikten var att hitta samarbetsmöjligheter med finska forskningsinstitut.

Finland upphörde med sitt bilaterala utvecklingssamarbete med Nicaragua ifjol på grund av landets förvaltnings problem. Nu är tanken att skapa nya samarbetsformer.

Ifjol understödde Finland regionala projekt i Centralamerika med sammanlagt cirka 5,5 miljoner euro. För närvarande bedrivs projekt som ska förbättra tillgången till föda, hållbart skogsbruk och förnybar energi. Dessutom håller ett projekt som motarbetar våld mot kvinnor på att sätta i gång. 

 

Skriv ut Dela

Detta dokument

Mer hos övriga utrikesförvaltningen

Uppdaterat 31.7.2013


Skriv ut Dela
© Utrikesministeriet 2006 | Information om webbsidor | kehitys.verkot@formin.fi
FORMIN.FINLAND.FI - ULKOASIAINMINISTERIÖ - UTSTRIKESMINISTERIET
Global.finland.fi är en webbplats om utvecklingsfrågor och global fostran. Webbplatsens updatering avslutades den 30.6.2014.
Namnförsedda artiklar publicerade i global.finland representerar enbart skribentens egna åsikter.
© Utrikesministeriet | Utvecklingskommunikation, Kanalgatan 3 C, 00160 Helsingfors, e-post VIE-30@formin.fi