Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Malikrisen kan inte lösas med krig - Utrikesministeriet: Global.finland: Länder: Nyheter A-Ö

Utrikesministeriets utvecklingskommunikation, e-post: VIE-30@formin.fi. Webbplatsens updatering avslutades den 30.6.2014.
reuna
Nyheter, 11.6.2013

Malikrisen kan inte lösas med krig

Förutom den politiska maktkampen måste något göras åt konfliktens orsaker: fattigdomen, ojämlikheten och torkan i Sahelområdet.

Ruoka-apua Malissa. Kuva: Diakaridia Dembelé, Malin Punainen Risti.Som följd av oroligheterna i norra Mali har 174 000 malier flytt till grannländerna och 283 000 har sökt skydd i andra delar av landet. Här delar Internationella Röda Korset ut mat i staden Mopti. Foto: Diakaridia Dembelé/Malis Röda Kors.

I mitten av maj lovade det internationella biståndssamfundet att stödja västafrikanska Malis återhämtning från oroligheterna, som har pågått i över ett års tid, med 3,3 miljarder dollar.

Det blev en miljard mer än vad värdarna för biståndsgivarmötet hade vågat hoppas på. Värdarna var Frankrikes president François Hollande, Europakommissionens ordförande José Manuel Barroso och Malis tjänsteförrättande president Dioncounda Traroré.

Europeiska unionen meddelade sig bidra med 520 miljoner dollar.

Med understödspengarna kommer Mali att förnya statliga institutioner, förbättra offentlig service och bekämpa korruption. Samtidigt ska förstörd infrastruktur återuppbyggas och landet förbereda sig inför sommarens presidentval.

Mali har dessutom förbundit sig att förbättra kvinnornas ställning och fästa uppmärksamhet vid miljöskydd.

Nästan en halv miljon har flytt undan striderna

Krisen i Mali tillspetsades i april 2012 då tuaregstammar i norra Mali grundade en egen stat, Azawad. Senare började olika islamistiska grupperingar strida både mot tuareger och Malis armé.

Våldets följder blev bland annat att 174 000 malier flydde till grannländerna och 283 000 sökte skydd på andra håll inom landets gränser.

I början av detta år lugnade sig situationen en aning, när internationella trupper med Frankrike i spetsen, och med mandat från FN, drev bort de islamistiska krigarna och återgav Malis regering makten bland annat i historiska staden Timbuktu i norra Mali.

Idag är det främst afrikanska fredsbevarare som ser till att läget i Mali hålls stabilt, vid sidan av franska stridstrupper. EU utbildar Malis armé.

Malis regering måste genomföra reformer

Till Mali åker nu mängder av militärt stöd och biståndspengar, men räcker det till?

Tanja Viikki, som är rådgivare gällande konflikter och samhällsutveckling vid utrikesministeriet, betonar att man bör betrakta konflikter med fokus på helheten.

Tuaregernas uppror förklaras av att norra Mali nonchalerats i tiotals år, vilket gjorde lokalbefolkningen missnöjd med regeringens verksamhet. Den extrema fattigdomen och bristen på framtidsutsikter skapade grogrund för extremislamistiska rörelser som utlovade förändring.

Problemen tillspetsas av torkan som plågar hela Sahelområdet. Allt oftare blir regnen korta vilket gör att boskapen inte får sitt foder och nomaderna inte sin utkomst. De svältande människorna räknas redan i miljoner.

”I den glest bebodda öknen är det dyrt och svårt att ordna med grundläggande service för invånarna.”

Enligt Viikki borde norra Mali snarast integreras i den pågående politiska processen, trots att förtroendet mellan regeringen och rebellerna är klent.

”Samtidigt måste man minnas att många av Malis problem är nationella, så som korruptionen och regeringens svaga legalitet. Befolkningstillväxten är stor och bristen på ekonomiska möjligheter gör att bitterhet och brottslighet ökar överallt. Av landets ungdomar är 60 procent outbildade och de har begränsade möjligheter att få arbete.”

För att stödet till Mali ska leda till resultat krävs att biståndsgivarna har djupa insikter i krisens orsaker och kontext, säger Viikki. Hon tillägger:

”Malis egen regering måste också förbinda sig till att genomdriva reformer.”

Tiina Kirkas

Skriv ut Dela

Detta dokument

Mer hos övriga utrikesförvaltningen

Uppdaterat 11.6.2013


Skriv ut Dela
© Utrikesministeriet 2006 | Information om webbsidor | kehitys.verkot@formin.fi
FORMIN.FINLAND.FI - ULKOASIAINMINISTERIÖ - UTSTRIKESMINISTERIET
Global.finland.fi är en webbplats om utvecklingsfrågor och global fostran. Webbplatsens updatering avslutades den 30.6.2014.
Namnförsedda artiklar publicerade i global.finland representerar enbart skribentens egna åsikter.
© Utrikesministeriet | Utvecklingskommunikation, Kanalgatan 3 C, 00160 Helsingfors, e-post VIE-30@formin.fi