Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Vietnam utvecklas på vädrets villkor - Utrikesministeriet: Global.finland: Länder: Nyheter A-Ö

Utrikesministeriets utvecklingskommunikation, e-post: VIE-30@formin.fi. Webbplatsens updatering avslutades den 30.6.2014.
reuna
Nyheter, 27.5.2013

Vietnam utvecklas på vädrets villkor

Av de sydostasiatiska länderna lider Vietnam mest av klimatförändringen. Människorna klarar sig genom att anpassa sig och följa med väderleksrapporterna.

Vietnam, ilmastonmuutos, kalastajat. Kuva: Juho Paavola.I byn Quang Thanh bor fiskodlarna Nguyen Dai och Nguyen Cu. De följer ständigt med väderrapporterna för att snabbt kunna samla ihop fångsten om en plötslig storm skulle inträffa. Foto: Juho Paavola.

Kraftiga tyfoner slår till mot Vietnam ungefär sju gånger per år. När husen rasar och det salta havsvattnet väller in över åkrarna är invånarna hjälplösa.

I Quang Thanh i mellersta delen av landet bor fiskodlarna Nguyen Dai och Nguyen Cu, och de vet att enda sättet att klara sig mot naturens krafter är att anpassa sig.

”Vi lyssnar varje dag på väderleksrapporterna, i radio eller tv”, säger Nguyen Dai.

”Om en tyfon nalkas måste man få in fångsten genast. Det tar tre dygn för oss att få in fiskarna, räkorna och krabborna”, berättar Nguyen Cu.

Kusten är lång och tättbebodd

Världsbanken uppskattar att Vietnam hör till de fem av jordens länder som lider mest av klimatförändringen. Man kan redan se att havsytan stiger.

Enligt forskningsinstitutet German Watch avled 445 människor i snitt per år i Vietnam på grund av väderfenomen under åren 1991–2010. De materiella skadorna uppgick till cirka 1,19 procent av den köpkraftskorrigerade bruttonationalprodukten.

Det är Vietnams läge i en tropisk monsunzon som gör landet så sårbart.

”En stor del av tyfonerna drabbar centrala Vietnam. När en tyfon förflyttar sig förorsakar den ösregn som medför översvämningar och i låglänta trakter kan det göra att havsvatten pressas in över land”, förklarar Sami Kiesiläinen, som är planerare vid Finlands meteorologiska institut och som har arbetat länge i Vietnam.

Största delen av landets viktigaste näringar; jordbruket, turismen och industrin är belägna vid den 3 300 kilometer långa kusten. Därför borde man kunna förutsäga vädret mera exakt.

Manuellt arbete medför långsamma prognoser

Därför finns det människor som Tran Quang Nâng. Han är en av meteorologerna vid Vietnams meteorologiska institut i Hanoi.

Vietnam, ilmastonmuutos, ilmatieteenlaitos, ennustaminen. Kuva: Juho Paavola.Meteorologen Tran Quang Nâng vid Vietnams meteorologiska institut visar på kartan var fjolårets tyfoner drog fram. Foto: Juho Paavola.

”Eftersom Vietnam befinner sig i ett subtropiskt område är det ganska svårt att förutsäga vädret”, berättar han.

Man utarbetar prognoser på många olika plan. I huvudkontoret i Hanoi görs prognoser som gäller hela landet, och flera regionala enheter kompletterar dem sedan med sin lokala kännedom.

Största delen av arbetet sker manuellt. Observationerna förs vidare per telefonsamtal och matas för hand in i olika system. Det gör informationsgången långsam och ökar risken för misstag.

”Människor gör nog skickliga prognoser och observationer. Problemet är att systemet är så splittrat och långsamt, det borde automatiseras”, säger Kiesiläinen.

Ingen grannkontakt

I Finland är det till exempel så att de som gör upp Meteorologiska institutets prognoser i Helsingfors och i regionalenheterna i realtid kan se all tillgänglig väderleksinformation.

Enligt Tran Hong Thai, som är vice direktör för Vietnams institut för meteorologi, hydrologi och miljö, är Vietnams problem att de regionala enheterna inte utbyter information med varandra.

Därför kan man inte alltid utnyttja grannprovinsens värdefulla information i tid.

”Jag vill integrera vårt system till en sammansvetsad helhet. Det skulle gagna både människor och ekonomi”, säger Tran Hong Thai.

Utbildningssamarbete kan hjälpa

Finlands meteorologiska institut har satt upp två automatiska väderstationer i Vietnam för att lära ut praktisk automation.

Vietnam, ilmastonmuutos, opiskelijat, meteorologia. Kuva: Juho Paavola.På grund av klimatförändringen kommer meteorologin att bli ännu viktigare i framtiden. Här lär meteorologen Loan Le (i mitten) universitetspraktikanter hur man gör prognoser. Foto: Juho Paavola.

Vietnam håller på att förhandla om anskaffning av Vaisalas nya väderradar och blixtpositioneringsutrustning, som ska införskaffas med hjälp av räntestödskrediter. Vietnams nuvarande radarutrustning är föråldrad.

”Den har köpts under olika skeden från Ryssland, Japan, USA och Australien och därför är det besvärligt att underhålla den”, säger Tran Hong Thai.

En väderradar mäter nederbördsmängden inom en 200 kilometers radie.

Blixtpositionerare kan uppfatta blixtar på mycket längre avstånd än så. Bägge är oersättliga verktyg när man ska göra korttidsprognoser, som Nguyen Dai och Nguyen Cu gör.

Juho Paavola

Skribenten är bildjournalist och intresserad av utvecklingsfrågor.

Skriv ut Dela

Detta dokument

Mer hos övriga utrikesförvaltningen

Uppdaterat 24.5.2013


Skriv ut Dela
© Utrikesministeriet 2006 | Information om webbsidor | kehitys.verkot@formin.fi
FORMIN.FINLAND.FI - ULKOASIAINMINISTERIÖ - UTSTRIKESMINISTERIET
Global.finland.fi är en webbplats om utvecklingsfrågor och global fostran. Webbplatsens updatering avslutades den 30.6.2014.
Namnförsedda artiklar publicerade i global.finland representerar enbart skribentens egna åsikter.
© Utrikesministeriet | Utvecklingskommunikation, Kanalgatan 3 C, 00160 Helsingfors, e-post VIE-30@formin.fi