Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Darfurkonflikten långt ifrån över - Utrikesministeriet: Global.finland: Länder: Nyheter A-Ö

Utrikesministeriets utvecklingskommunikation, e-post: VIE-30@formin.fi. Webbplatsens updatering avslutades den 30.6.2014.
reuna
Nyheter, 10.5.2013

Darfurkonflikten långt ifrån över

Striderna bara tilltar i Darfur, Sudan. I april fyllde konflikten tio år. Också biståndsgivarna lider av Darfurutmattning.

Darfurin sisäisiä pakolaisia. Kuva: Albert Gonzalez Farran/UNAMID, FlickrInternflyktingar i Darfur i evakueringslägret Abu Shouk, januari 2011. Foto: Albert Gonzalez Farran/UNAMID, Flickr, CC BY-NC-ND 2.0.

Darfurkonflikten har blivit en av världens bortglömda konflikter.

Striderna i området är inte lika omfattande som då konflikten var som mest eldfängd, det vill säga 2003–2004, då över tre miljoner människor blev tvungna att överge sina hem och 200 000–300 000 dog.

Men striderna mellan stammarna har blivit värre under de senaste månaderna. I början av april flydde åtminstone 50 000 människor från Darfurs mellersta delar till Tchad. Det är det största antalet sedan år 2005.

Sammandrabbningar mellan regeringen och rebellerna förekommer ofta. Enligt människorättsorganisationerna leder den sudanska arméns flygbombningar regelbundet till civila offer.

På ett helt decennium har man inte hittat någon lösning på konflikten i Darfur som skulle tillfredsställa alla parter. Man har inte fått de aktivaste rebellgrupperna att underteckna fredsavtal, och Sudans regering har inte verkställt de avtal som har uppnåtts.

Understödet en bråkdel av det önskade

Det kostar uppskattningsvis 7,2 miljarder dollar att få Darfurområdet på fötter igen. I april arrangerades ett biståndsgivarmöte i Qatar, där meningen var att få ihop 5,7 miljarder dollar för att återuppbygga och utveckla Darfur.

Men resultatet kom inte ens nära målet; nya biståndslöften gavs för ungefär en miljard dollar. EU lovade stödja utvecklingen i Darfur med 27,5 miljoner euro i tre års tid.

Många ansåg att mötet ägde rum för tidigt. Enligt vissa sakkunniga var det Qatar som skyndade på mötet på grund av egna utrikespolitiska intressen.

Enligt somliga sakkunniga ger det externa stödet regeringen möjlighet att styra mera pengar till kampen mot rebellerna. Det gör det ännu svårare för interna flyktingar att återvända hem.

Också i bästa fall kommer man att se resultaten av de understöd som man nu enas om först om flera år, i form av bättre liv för människorna i Darfur.

Humanitärt bistånd åt tre miljoner

Den humanitära biståndsoperationen i Darfur hör fortsättningsvis till de största i världen. Drygt tre miljoner av regionens 7,5 miljoner invånare får humanitärt bistånd.

Antalet människor som är i behov av humanitärt bistånd har förblivit ungefär det samma under de senaste fem åren.

Abu Shoukin evakkoleiri, Darfur. Kuva: Albert González Farran, UNAMID/Flickr.I Abu Shouks läger för internflyktingar firade man Internationella kvinnodagen i mars 2013. Foto: Albert González Farran, UNAMID/Flickr, CC BY-NC-ND 2.0

lägren för internflyktingar bor ungefär 1,5 miljoner människor. Under de senaste två åren har bara 200 000 internflyktingar återvänt till sina hemtrakter.

Orsakerna till den långsamma återflyttningen är inte bara säkerhetssituationen i hemtrakterna, utan också det faktum att i lägren har man åtminstone tillgång till rudimentära grundläggande tjänster, vilket inte är fallet ute i byarna.

Guldet Darfurs nya förbannelse?

Darfurkonfliktens konstellation och aktörer har till stor del varit de samma i tio års tid. Regeringen har utnyttjat arabstammar i striderna mot rebellerna, som huvudsakligen kommer från stammar med afrikanskt ursprung.

Nu tyr sig regeringen inte i lika hög grad till arabstammarna. Regeringen har inte kunnat betala ut löner till dem mera, på grund av landets ekonomiska svårigheter.

När pengarna tryter är arabstammarna tvinga att se sig om efter andra inkomstkällor. I januari blev 100 000 människor tvungna att lämna sina hem i västra Darfur när två stammar stred om herraväldet över guldgruvorna. Guldet kan komma att bli en ny förbannelse för Darfur.

Som bäst letar man också efter olja i Darfur. Om man hittar någon kan också det leda till nya problem.

Utvecklingssamarbetet försvåras av säkerhetsläget

Största delen av det internationella samfundets satsningar på Darfur styrs till FN:s och Afrikanska Unionens operation UNAMID. Årsbudgeten för världens största fredsbevararoperation går på cirka 1,5 miljarder dollar.

Darfur. Kuva: Albert González Farran, UNAMID/Flickr.Mongolisk sjukvårdstrupp i norra Darfur. Foto: Albert González Farran, UNAMID/Flickr, CC BY-NC-ND 2.0.

I Det humanitära bistånd och det utvecklingsstöd som ges till Darfur är betydligt mindre. Dessutom gör säkerhetsläget i Darfur det svårt och kostsamt att utföra normalt utvecklingssamarbete.

De traditionella biståndsgivarländernas ekonomiska svårigheter, liksom andra pågående konflikter tillsammans med den leda som upplevs i samband med Darfurunderstöd har skadat Darfuroperationen märkbart.

Av fjolårets biståndsappell täckte givarnas bidrag endast en fjärdedel.

Jussi Laurikainen

Skribenten tjänstgjorde tidigare vid FN:s utvecklingsprogram UNDP i Sudan.  

Skriv ut Dela

Detta dokument

Mer hos övriga utrikesförvaltningen

Uppdaterat 10.5.2013


Skriv ut Dela
© Utrikesministeriet 2006 | Information om webbsidor | kehitys.verkot@formin.fi
FORMIN.FINLAND.FI - ULKOASIAINMINISTERIÖ - UTSTRIKESMINISTERIET
Global.finland.fi är en webbplats om utvecklingsfrågor och global fostran. Webbplatsens updatering avslutades den 30.6.2014.
Namnförsedda artiklar publicerade i global.finland representerar enbart skribentens egna åsikter.
© Utrikesministeriet | Utvecklingskommunikation, Kanalgatan 3 C, 00160 Helsingfors, e-post VIE-30@formin.fi