Suoraan sisältöön
Suomen ulkoasiainministeriö

Järjestöille tukea viestintään ja globaalikasvatukseen vuosille 2013–2014 - Ulkoasiainministeriö: Global.finland: Teemat: Uutisia

Ulkoministeriön kehitysviestintä, sp. VIE-30@formin.fi. Verkkojulkaisun päivitys on päättynyt 30.6.2014.
reuna
Uutiset, 22.3.2013 | Ulkoministeriö

Järjestöille tukea viestintään ja globaalikasvatukseen vuosille 2013–2014

Kaikkiaan 77 kansalaisjärjestölle on myönnetty tämän vuoden hakukierroksella valtionavustusta 78 viestintä- ja globaalikasvatushankkeeseen. Tuen yhteismäärä on vajaat 2,3 miljoonaa euroa.

Tukea haki yhteensä 94 järjestöä 101 hankkeeseen. Näistä 88 oli yksivuotisia ja 13 kaksivuotisia. Yksivuotisista hankkeista noin kaksi kolmasosaa oli viestinnällisiä ja yksi kolmasosa globaalikasvatuksellisia.

Hakemusten yhteissumma oli noin 3,3 miljoonaa euroa.

Avustuksen myöntämisen perusteita olivat muun muassa:

  • hankkeen sisältö on hyvin määritelty ja konkreettinen
  • hankkeella arvioidaan olevan vaikuttavuutta ja siinä on riittävä kehitysnäkökulma
  • kohderyhmä on oikein mitoitettu kustannuksiin ja toteutustapaan nähden
  • hankkeen tavoitteet, toteuttamiskeinot ja toivotut tulokset on selkeästi määritelty
  • tavoitteiden saavuttamiseksi käytettävä tiedottaminen on kustannustehokasta
  • järjestö on sitoutunut hankkeeseen ja sillä on edellytykset hankkeen toteuttamiseen
  • edellisten vuosien raportointi on kunnossa.

Hakemusten taso oli keskimäärin korkea ja ote innovatiivinen. Tuen kriteerit oli yleisesti ottaen sisäistetty hyvin ja kehityspoliittiset teemat näkyivät selkeästi tavoitteissa ja toiminnassa.

pdfTukea saaneet järjestöt 2013 (PDF)

Hakemusten yleisimmät puutteet olivat toimintojen, yhteistyömuotojen tai budjetin riittämätön tarkkuus, kohderyhmän suppeus tai sen puutteellinen määrittely.

Lisätietoja: Anita Honkanen, puh. 0295-350943, sähköposti: anita.honkanen@formin.fi

Tulosta Jaa kirjanmerkki

Päivitetty 23.8.2013


Tulosta Jaa kirjanmerkki
© Ulkoasiainministeriö 2006 | Tietoa palvelusta | kehitys.verkot@formin.fi
FORMIN.FINLAND.FI - ULKOASIAINMINISTERIÖ - UTSTRIKESMINISTERIET
Global.finland.fi on ulkoministeriön kehitysviestinnän verkkojulkaisu. Sen päivitys on päättynyt 30.6.2014.
Kirjoittajan nimellä varustetut artikkelit edustavat yksinomaan kirjoittajan kantaa.
© Ulkoasiainministeriö | Kehitysviestintä, Kanavakatu 3 C, 00160 Helsinki, sähköposti vie-30@formin.fi