Suoraan sisältöön
Suomen ulkoasiainministeriö

Demokrati och god förvaltning - Ulkoasiainministeriö: Global.finland: Globaalikasvatus: Demokratia ja hyvä hallinto (1.2013)

Ulkoministeriön kehitysviestintä, sp. VIE-30@formin.fi. Verkkojulkaisun päivitys on päättynyt 30.6.2014.
reuna

Demokrati och god förvaltning

Parthenon, Ateena. Kuva: MacExposure/Flickr, CC BY-NC-ND 2.0Man tror att demokratin föddes i antikens Aten, men demokratiska system har funnits ännu längre än så. Foto: MacExposure/Flickr, CC BY-NC-ND 2.0

Finlands goda förvaltning ett föredöme

God förvaltning är ett komplicerat begrepp, men i praktiken innebär det ett fungerande och jämlikt samhälle. I beklagligt många länder är sådant bara avlägsna önskedrömmar.

Kenya – korruptionens förlovade land

Korruption är inte ovanligt i länder med svag förvaltning. I Kenya har de korrumperade politikerna fått folket att rasa. Folkrepresentanterna kräver saftiga avgångsvederlag, och de vanliga medborgarna är tvungna att stå för fiolerna.

Tunisien går sakta över till demokrati

Två år efter revolutionen håller Tunisien sakta på att övergå till ett demokratiskt system. Houda Cherif som har besökt Finland anser att man inte ens kan jämföra Tunisiens politiska system med Finlands.

 Fakta

 • Med demokrati menar man i allmänhet ett beslutsfattningssystem som omfattar fria, ärliga val och respekt för de grundläggande rättigheterna.
 • God förvaltning är ett mera tekniskt begrepp än demokrati, och det syftar på samhälleliga processer i allmänhet – exempelvis hur väl medborgarna kan förverkliga sina rättigheter och skyldigheter.
 • Enligt en undersökning som organisationen Freedom House gjorde år 2012 var 117 av världens alla länder demokratier där val förrättas. Man jämförde 195 länder.
 • Enligt Freedom House finns det 47 icke-fria länder i världen, om man ser hur de medborgerliga friheterna och de politiska rättigheterna uppfylls - så som yttrandefrihet och ärliga val. Eritrea, Nordkorea och Somalia hör till dem som klarade sig sämst.
 • I Fund for Peace jämförelse är Finland den mest lyckade staten i världen. Mest misslyckade är Somalia, Kongo och Sudan. I jämförelsen granskades tillgången till tjänster, säkerhet, rättsväsendets verksamhet med mera.
  Maailman vähiten korruptoituneita maita ovat Suomi, Tanska ja Uusi-Seelanti, korruptoituneimpia Somalia, Pohjois-Korea ja Afganistan.
 • De minst korrupta länderna i världen är Finland, Danmark och Nya Zeeland. Mest korrumperade är Somalia, Nordkorea och Afghanistan.
 • I Transparency Internationals korruptionsjämförelse får två tredjedelar av världens länder mindre än 50 poäng av 100 möjliga.
 • Av Finlands sju största samarbetsländer inom utvecklingssamarbetet är Kenya och Nepal mest korrumperade. De befinner sig på 139:e plats av 176. Det minst korrupta av våra samarbetsländer är Zambia som ligger på 88:e plats.
 • Så mycket som tusen miljarder dollar betalas i mutor i världen varje år.

 För redigeringsarbetet av Världens bakgrunder svarar Finlands One Worldportal på uppdrag av utrikesministeriet.

Tulosta Jaa kirjanmerkki
© Ulkoasiainministeriö 2006 | Tietoa palvelusta | kehitys.verkot@formin.fi
FORMIN.FINLAND.FI - ULKOASIAINMINISTERIÖ - UTSTRIKESMINISTERIET
Global.finland.fi on ulkoministeriön kehitysviestinnän verkkojulkaisu. Sen päivitys on päättynyt 30.6.2014.
Kirjoittajan nimellä varustetut artikkelit edustavat yksinomaan kirjoittajan kantaa.
© Ulkoasiainministeriö | Kehitysviestintä, Kanavakatu 3 C, 00160 Helsinki, sähköposti vie-30@formin.fi