Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

En väv av fattigdom ligger bakom Jemens problem - Utrikesministeriet: Global.finland: Länder: Nyheter A-Ö

Utrikesministeriets utvecklingskommunikation, e-post: VIE-30@formin.fi. Webbplatsens updatering avslutades den 30.6.2014.
reuna
Nyheter, 25.2.2013

En väv av fattigdom ligger bakom Jemens problem

Jemens fattigdomsproblem löses inte av att de västerländska biståndsgivarna stöder landets korrumperade elit, säger akademiforskaren Susanne Dahlgren.

Jemen, mielenosoitus, arabikevät. Kuva:  Kuva: Sallam/Flickr, CC BY 2.0Arabvåren spred sig till Jemen i början av 2011. En protest i huvudstaden Sanaa. Bild: Sallam/Flickr, CC BY 2.0. Sallam/Flickr, CC BY 2.0.

Jemen kallas ofta för det fattigaste arablandet. Sådant kommer det troligen att förbli trots att arabvårens demonstrationer lyckades fälla den långvariga regenten, president Ali Abdullah Saleh, för ett drygt år sedan.

”Att avlägsna fattigdomen är trevligt smalltalk som man diskuterar med de internationella biståndsorganisationerna. I praktiken har staten inte råd med det”, säger akademiforskaren Susanne Dahlgren.

Arabvåren har åtminstone inte ännu lyckats bringa med sig någon förändring till Jemen, speciellt inte då det gäller de fattigas eller arbetslösas sitaution, precis som i de andra arabländerna, konstaterar Dahlgren som länge har bott i Jemen och forskat speciellt i de södra delarnas problem.

Barnen på jobb eller så gifts de bort

Västländernas uppmärksamhet fästsalltid ibland på Jemen på grund av terroristnätverket al-Qaida eller USA:s drönartillslag mot landet.

I Finland är Jemen aktuellt på grund av kidnappningen av två finländare.

Biståndsarbetare har ändå kritiserat västländerna för att de betonar säkerhetsaspekten så mycket, eftersom de vanliga jemeniternas största problem är inte al-Qaida utan den djupt rotade fattigdomen.

Yemen, avuastusraha, nälkä, köyhyys. Kuva: Oxfam International/FlickrAisha Mohammadiya fick kontant hjälp av biståndsorganisationen Oxfam i december 2012. En stor del av jemeniterna går hungriga. Bild: Rashad Saeed/Oxfam International/Flickr, CC BY-NC-ND 2.0.

Organisationerna har redan länge varnat för att landet är på gränsen till en humanitär katastrof. Nästan hälften av befolkningen behöver mathjälp och nästan hälften av barnen under fem år är kroniskt undernärda.

I bakgrunden finns djupa strukturella problem. Det finns bara lite jordbruksmark och vattenbristen blir allt värre. Staten lider av en akut kassakris. Oljetillgångarna krymper och det är främst eliten som drar nytt av oljeinkomsterna. Priserna på mat och bränsle har stigit. Befolkningen växer med en årlig fart på tre procent.

”Människorna klarar sig med förfärligt lite näring. De är magra och små och barnen växer sig aldrig stora. Det syns i hälsostatistiken: till exempel anemi är väldigt vanligt särskilt bland kvinnor”, beskriver Dahlgren.

Människornas överlevnadsmekanismer är dystra: föräldrarna tvingar barnen att arbeta till exempel som gatuförsäljare eller gifter bort sina döttrar i väldigt ung ålder. Många familjer har tvingats skuldsätta sig för att få mat.

Hjälper biståndet?

Enligt Dahlgren är en orsak till fattigdomen den svaga administrationen i Jemen. Syd- och Nordjemen förenades först år 1990 och de administrativa systemen har inte utvecklats sedan dess.

Regeringen kan inte erbjuda sina medborgare service och inte heller stoppa väpnade islamistiska grupper från att verka i landet eller lokala stammar från att genomföra kidnappningar.

Jemens situation har också behandlats internationellt och man har lovat mera pengar till landet.

Enligt Dahlgren är biståndet till ingen nytta om det riktas till landet korrumperade elit som fortfarande sitter vid makten trots att en ny president har installerats.

”Det kommer inte någonsin att lösa de här problemen. Problemen är så stora att de förutsätter bredare strukturella förändringar. Eliten måste tvingas till omfattande reformer som skulle förflytta makten och de ekonomiska resurserna till lokalnivå.”

Teija Laakso / maailma.net

Finlands stöd till Jemen

Finland gav Jemen humanitär hjälp för sammanlagt cirka 2,9 miljoner euro år 2011.

För tillfället stöder Finland landet bland annat via Världslivsmedelsprogrammet WFP, FN:s flyktingorganisation UNHCR, Röda Korsets internationella kommitté och FN:s barnfond Unicef.

Finland stöder också två av Crisis Management Initiatives projekt där det ena koncentrerar sig på att stödja en dialog mellan stammarna och staten och det andra på att stödja en nationell dialog.

Från och med 2010 har Finland stött ett projekt som Internationella migrationsorganisationen IOM driver och som försöker att förbättra migranternas hälsosituation i Egypten och i Jemen.

Finlands ambassad i Saudiarabien stöder också skolgången för handikappade barn i Jemen. Dessutom beviljas landet stöd också via regionala projekt.

Skriv ut Dela

Detta dokument

Mer på webbplatsen

Mer hos övriga utrikesförvaltningen

Uppdaterat 25.2.2013


Skriv ut Dela
© Utrikesministeriet 2006 | Information om webbsidor | kehitys.verkot@formin.fi
FORMIN.FINLAND.FI - ULKOASIAINMINISTERIÖ - UTSTRIKESMINISTERIET
Global.finland.fi är en webbplats om utvecklingsfrågor och global fostran. Webbplatsens updatering avslutades den 30.6.2014.
Namnförsedda artiklar publicerade i global.finland representerar enbart skribentens egna åsikter.
© Utrikesministeriet | Utvecklingskommunikation, Kanalgatan 3 C, 00160 Helsingfors, e-post VIE-30@formin.fi