Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Finland hjälper Laos in på kartan - Utrikesministeriet: Global.finland: Länder: Nyheter A-Ö

Utrikesministeriets utvecklingskommunikation, e-post: VIE-30@formin.fi. Webbplatsens updatering avslutades den 30.6.2014.
reuna
Nyheter, 21.2.2013

Finland hjälper Laos in på kartan

Administrationen och det hållbara bruket av naturresurser i Laos främjas genom att skapa landets första pålitliga baskartor. I projektet, som är finansierat av Finland, bygger man upp landets första kartportal som ger alla en möjlighet till lättillgänglig platsinformation.

Laos, ortokuva. Kuva: SNGS-hankeEtt ortofoto är en korrigerad flygbild som noga motsvarar terrängen och som är bunden till ett koordinatnät. På bilden vattenfallet Tat Somphamit i södra Laos i provinsen Champassak. Bild: Projektet SNGS.

Kartorna i Laos är kraftigt föråldrade och till största delen tillgängliga bara som pappersversioner.

Det nationella kartverket har inte haft tillräckligt med resurser eller kunnande för att kartlägga landet på nytt på årtionden.

Behovet av kartor är stort.

”Uppdaterade kartor är nödvändiga basredskap för att bygga infrastrukturen. Att det finns kartor och platsinformation hjälper indirekt alla laotiers liv och hela landets utveckling”, betonar Kari Suominen på FM-International Ab.

Suominen leder projektet som är finansierat av Finland och där man producerar kartläggnings- och platsinformationssystem åt Laos och förbättrar planeringen av markanvändningen.

Under två års tid har man fått klart nya digitala terrängkartor och en högklassig flygbildsdatabas som är öppen för alla. Databasen täcker hittills en tredjedel av landet.

Med kartor mot människosmuggling

Kartor och databaser är nödvändiga redskap till exempel i frågan om administrationen av naturresurser, planeringen av jord- och skogsbruk och för att minimera inverkningarna av klimatförändringen.

Ortofoton som har producerats med hjälpa av projektet har redan använts till exempel av organisationen Norwegian People's Aid, som röjer minor i södra Laos.

”De potentiella tillämpningarna av kartorna är hisnande”, konstaterar projektets informationstekniska rådgivare Lauri Pynnönen.

”Att utveckla infrastrukturen och kartlägga markanvändningsrättigheterna är de viktigaste tillämpningarna men en baskarta hjälper också indirekt i kampen mot människohandel."

Med hjälp av kartor och höjdmodeller kan man också förutspå och minska skadorna av dammprojekt eller miljökatastrofer som översvämningar.

Viktigt med säkerhetskopior i u-länder

Att förverkliga ett fungerande och tryggt it-system var projektets grundutgångspunkt eftersom flygbilderna och de andra produkterna i huvudsak är digitala.

Enligt Pynnönen var situationen på kartverket kaotisk då projektet började.

Kartmaterialet sparades på slumpmässiga arbetsstationer. I byggnaden fanns servrar och routers vars funktion var okänd för alla.

”Vi förverkligade ett serverbaserat system då arbetstagarna med sin inloggning kan logga in på vilken maskin som helst och fortsätta sitt arbete från den punkt där de lämnade det. Flygbilderna och databaserna koncentrerades till effektfulla servrar där de är tillgängliga för alla.”

Betydelsen av ett system med säkerhetskopior betonades på upprepade utbildningar.

”Förhållandena i ett utvecklingsland har sina egna risker. Utan säkerhetskopior och rätt sorts skyddutrustning kan en vattenskada eller spänningsvariationer sätta stopp för hela verkets arbete.”

Hela landet på bild nästa år

De flygbilder som utgör basen för kartorna och databaserna ska enligt planen täcka två tredjedelar av Laos ännu under det här årets tid.

Målet är att hela landet ska vara fotat fram till år 2014.

”Det är viktigt att avsluta den flygfotograferingen som är på gång och hitta finansiering för den sista tredjedelen. Den bästa lösningen skulle vara om finansieringen skulle komma från Laos statliga budget. De skulle visa att Laos verkligen har förbundit sig vid projektet”, påpekar Suominen.

Projektets grundidé är att garantera kontinuiteten. Men hjälp av projektet har man lyft kapaciteten på Laos kartverk till en ny nivå genom att förnya datorerna och programmen.

Speciellt viktig har utbildningen av personalen varit.

”För att garantera bestående resultat är fyra år en kort tid. Genom ett fortsättningsprojekt på några år skulle man kunna fördjupa de lokala tjänstemännens kunnande och garantera att det arbete som gjort är på fast bas och stöder landets utveckling”, konstaterar Suominen.

Sirpa Pietilä

Skriv ut Dela

Detta dokument

Uppdaterat 21.2.2013


Skriv ut Dela
© Utrikesministeriet 2006 | Information om webbsidor | kehitys.verkot@formin.fi
FORMIN.FINLAND.FI - ULKOASIAINMINISTERIÖ - UTSTRIKESMINISTERIET
Global.finland.fi är en webbplats om utvecklingsfrågor och global fostran. Webbplatsens updatering avslutades den 30.6.2014.
Namnförsedda artiklar publicerade i global.finland representerar enbart skribentens egna åsikter.
© Utrikesministeriet | Utvecklingskommunikation, Kanalgatan 3 C, 00160 Helsingfors, e-post VIE-30@formin.fi