Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Vattenkraft driver Etiopiens utveckling - Utrikesministeriet: Global.finland: Länder: Nyheter A-Ö

Utrikesministeriets utvecklingskommunikation, e-post: VIE-30@formin.fi. Webbplatsens updatering avslutades den 30.6.2014.
reuna
Nyheter, 7.2.2013

Vattenkraft driver Etiopiens utveckling

Av Etiopiens elektricitet produceras nästan 90 procent med vattenkraft, men vägen till energieffektivitet är ännu lång. Man har letat efter nya lösningar med hjälp av understöd från Finland.

Etiopia, pato. Kuva: International Rivers/flickrDammen Tekeze i Etiopien. Foto: International Rivers/FlickrCC BY-NC-ND 2.0

Etiopien har ambitiösa målsättningar att utveckla sitt land genom att sälja vattenkraftsproducerad el till grannländerna. Elledningar finns planerade åtminstone till Somalia, Somaliland, Kenya och Eritrea. En ledning till Sudan har delvis byggts med finländska krafter.

För närvarande exporterar Etiopien el åtminstone till Djibouti, som håller på att ersätta sin dieselbaserade elproduktion.

”Det här är naturligtvis mera miljövänligt. På det sättet är den förnybara energin från Etiopien betydelsefull. Landet kallas Afrikas vattentorn”, berättar Petri Tyynismaa från Hifab.

Belysning drar mest ström

Hifabs tvååriga projektet i Etiopien har nyss avslutats. Projektet kartlade för första gången systematiskt strömförbrukningen i Etiopien, och man försökte samtidigt ta fram elbesparingsmetoder.

I hela landet användes mest el till belysning. Utanför Addis Abeba är belysningens andel av hela elförbrukningen så mycket som 41,8 procent.

Ljuset kommer från glödlampor. Hifab rekommenderar att man i fortsättningen ska fästa mera uppmärksamhet vid landets energiförbrukning och ta fram alternativ som belastar miljön mindre.

Sådana alternativ kunde till exempel vara att förbjuda glödlampor inom de närmaste 5-10 åren, och utveckla markering av energieffektivitet, exempelvis för kylskåp och spisar.
Elfaktureringen borde bli mångsidigare så att man till exempel skulle erbjuda billigare el under en viss tid på dygnet.

Afrika behöver landskunskap

Så hur gick samarbetet mellan Hifab och de lokala samarbetsparterna; Etiopiens statliga energibolag och Etiopiens elingenjörer?

I stora drag gick det bra, säger Tyynismaa. Han tror att det delvis beror på att en del av dem som arbetade med Hifab hade trettio års erfarenhet av Etiopien.
Nätverk och kunskap om landet är av största vikt på Afrikas marknader, anser han.

”Men visst händer det att företag och statliga institutioner har olika syn på saker och ting. Till exempel ville vår partner, Etiopiens statliga elbolag, koncentrera sig mera på den industriella biten medan våra intressen främst handlade om hushålls-och småkonsumentbiten”, berättar Tyynismaa.

Det fanns också skillnader i sättet att fatta beslut.

”Men egentligen är det just sådant som är så givande med projekt; det att man trots svårigheterna ändå får samarbetet att fungera. Den respons jag har fått i efterhand av samarbetsparterna har varit mycket positiva, så tydligen är de också nöjda.”

Synlig informationskampanj

Enlig Tyynismaa hade Hifab som ledande konsult en stark ställning när arbetsgruppen skulle ta beslut, men man gav egna ansvarsområden åt de lokala parterna, som de fick sköta så som de ansåg bäst.

Ett av dessa ansvarsområden var en informationskampanj för energibesparing. Den syntes i medier, i Addis Abebas gatubild, samt i infoblad om delades ut i skolor och ämbetsverk.

”Jag tror att det bästa resultatet uppnåddes för att det var lokala människor som hade ansvar för kampanjen.”

Johanna Latvala 

Skriv ut Dela

Detta dokument

Uppdaterat 7.2.2013


Skriv ut Dela
© Utrikesministeriet 2006 | Information om webbsidor | kehitys.verkot@formin.fi
FORMIN.FINLAND.FI - ULKOASIAINMINISTERIÖ - UTSTRIKESMINISTERIET
Global.finland.fi är en webbplats om utvecklingsfrågor och global fostran. Webbplatsens updatering avslutades den 30.6.2014.
Namnförsedda artiklar publicerade i global.finland representerar enbart skribentens egna åsikter.
© Utrikesministeriet | Utvecklingskommunikation, Kanalgatan 3 C, 00160 Helsingfors, e-post VIE-30@formin.fi