Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

”Bättre fokus!” säger OECD - Utrikesministeriet: Global.finland: Publikationer: Kehitys-Utveckling / Artiklar

Utrikesministeriets utvecklingskommunikation, e-post: VIE-30@formin.fi. Webbplatsens updatering avslutades den 30.6.2014.
reuna
Nyheter, 14.12.2012

”Bättre fokus!” säger OECD

Finland är en trovärdig och ansvarsfull partner, men målen för utvecklingssamarbetet kunde vara tydligare. Det säger biståndskommittén för Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD-DAC) i sin utvärdering av Finlands utvecklingspolitik och utvecklingssamarbete. I en kollegial granskning som publicerades i november fick Finland tretton rekommendationer för hur utvecklingspolitiken kan förbättras och effektiveras.

”Finland måste fokusera sitt utvecklingssamarbete och ta i bruk tydliga mätare för varje mål. Man har försökt få med allt för mycket i det utvecklingspolitiska programmet”, sade ordföranden för OECD:s biståndskommitté Brian Atwood när rapporten publicerades i Helsingfors.

Atwood kritiserade överlag att utvecklingssamarbetet i världen är så splittrat. Enligt honom finns det för många aktörer på fältet som inte vet vad de andra håller på med. Partnerländerna är helt överbelastade av all administration.

Finland har redan genomfört många av rekommendationerna i utvärderingen. Det utvecklingspolitiska programmet som utkom på våren betonar uttryckligen bättre samordning med andra givarländer och organisationer.

Anslagen måste höjas

Utvecklingsminister Heidi Hautala anser däremot inte att man ska skriva in mera detaljerade målsättningar i programmet. Partnerländernas behov är så pass olika. Bra verktyg för att skärpa och fokusera Finlands bistånd är i stället landprogram, som baserar sig på Finlands långvariga samarbetsländers egna utvecklingsplaner.

Sverige, Norge och Danmark ger redan 0,7 procent eller mera av sina BNI till utvecklingssamarbete. I utvärderingen uppmanar OECD Finland att försäkra sig om att man kan hålla löftet att uppnå samma nivå före utgången av 2015.

Hautala är helt enig med OECD om att utvecklingsanslagen måste höjas.

”Vi gör vårt yttersta för att Finland ska nå målet. Regeringen har förbundit sig till att höja de nu frusna utvecklingsanslagen genom intäkterna från auktionen med utsläppsrätter”, sade hon under rapportens release.

OECD-DAC gör en kollegial granskning av medlemsstaternas utvecklingspolitik och -samarbete med fyra till fem års mellanrum. Med hjälp av granskningarna lär sig länderna av varandra och kan dra nytta av god praxis. OECD följer också upp hur granskningens rekommendationer genomförs. Finland granskades av Schweiz och Österrike samt några representanter för OECD:s sekretariat. Senast granskades Finland år 2008.

Hanna Õunap

Skriv ut Dela

Uppdaterat 24.7.2013


Skriv ut Dela
© Utrikesministeriet 2006 | Information om webbsidor | kehitys.verkot@formin.fi
FORMIN.FINLAND.FI - ULKOASIAINMINISTERIÖ - UTSTRIKESMINISTERIET
Global.finland.fi är en webbplats om utvecklingsfrågor och global fostran. Webbplatsens updatering avslutades den 30.6.2014.
Namnförsedda artiklar publicerade i global.finland representerar enbart skribentens egna åsikter.
© Utrikesministeriet | Utvecklingskommunikation, Kanalgatan 3 C, 00160 Helsingfors, e-post VIE-30@formin.fi