Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Ville Luukkanen löser företagarproblem i Zambia - Utrikesministeriet: Global.finland: Teman: Nyheter

Utrikesministeriets utvecklingskommunikation, e-post: VIE-30@formin.fi. Webbplatsens updatering avslutades den 30.6.2014.
reuna
Nyheter, 18.10.2012

Ville Luukkanen löser företagarproblem i Zambia

Ville Luukkanen har länge arbetat med olika uppdrag i södra Afrika. Han tror inte längre på utvecklingsstödets allmakt.

Ville Luukkanen. Foto: Hanna KoivistoVille Luukkanen tror att utvecklingssamarbete som stödjer handel och den privata sektorns utveckling är det som påverkar människornas vardag mest. Foto: Hanna Koivisto

Vad gör du?

Jag är rådgivare för utveckling av den privata sektorn, och tjänstgör vid Finlands ambassad i Lusaka. Min uppgift är att koordinera Finlands handelsstödjande utvecklingssamarbete i Zambia, och samarbetet med den regionala samarbetsorganisationen COMESA.

Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?

Jag jobbar vanligen mellan halv nio och halv sex. Största delen av tiden går till att hålla kontakt med folk. Dessutom gör jag analyser och rapporter.

Den röda tråden i mitt arbete är problemlösning. Men egentligen saknas det en bra finsk term för detta. Det vore givande om största delen av arbetet gick ut på problem solving i samarbete med partners, där man skulle försöka få fram innovativa sätt att reducera fattigdomen.

Tyvärr är faktum det att jobbet för det mesta handlar om trouble shooting, med andra ord att hitta lösningar på projekttekniska frågor för att samarbetssystem ska kunna hållas i gång.

Vad är aktuellt i ditt arbete?

En mellanevaluering har gjorts av ett projekt som utvecklar den privata sektorn, och nu ska slutsatserna från evalueringen verkställas. Det andra skedet av den zambiska statsförvaltnings- och privatsektorns förnyelse har pågått i ett par år, och rapporten innehåller en lång lista över saker som borde göras bättre.

Många av dagens problem återspeglas i projektet. Man vill ha många förändringar på en kort tid. Det ser ut som att backen måste läggas i för en tid. Regeringen byttes ut ifjol, vilket bidrar till utmaningarna.

Hur valde du just detta arbete?

Av någon anledning har jag kommit att röra mig mest i södra Afrika. Resan började för 18 år sedan när jag åkte till Sydafrika för att studera. Därefter har jag tjänstgjort för finska staten, vid frivilligorganisationer och för företag, alltid med uppgifter som haft anknytning till Afrika eller global utveckling.

Kanske har jag också försökt hitta svar på frågan ”Vad är utveckling?”. Svaret har jag ännu inte hittat, kanske jag aldrig gör det.

Under årens lopp har jag fördjupat min professionella profil så att jag idag, från att ha varit en människorätts- och demokratiutvecklare mera kommit att bli en näringspolitisk ”agent” som arbetar med handel och förtagande, det vill säga med allt sådant som skapar arbete och utkomster – men utan att glömma mänskliga rättigheter och demokrati.

Hur bidrar ditt arbete till att fattigdomen avtar?

Det är jag kanske jävig att uttala mig om, men genom utveckling av den privata sektorn och utvecklingssamarbete som stödjer handel kan man kanske påverka människors vardag allra mest. Alla måste få äta, och försörja sin familj genom egna arbetsinsatser varje dag.

I en öppen marknadsekonomi är utveckling av den privata sektorn ett sätt att uppnå denna kärna.

Mina insatser kanske kan ha något samband med att de zambiska småföretagarnas förutsättningar blir bättre, och den vägen uppstår mera kunnande, flera arbetsplatser och mera inkomster.  Men det är skrämmande svårt att reda ut orsakssambandet mellan vårt arbete och att fattigdomen minskar.

I varje fall har utvecklingsstödet haft marginell effekt på Zambias snabba ekonomiska tillväxt, som nästan helt har eliminerat den svåra materiella fattigdomen i Lusaka och i några städer i kopparbältet, men lämnat kvar en nästan lika extrem fattigdom på landsbygden.

Utvecklingsstödet skyddade inte heller de allra fattigaste när den forna MMD-regeringens laissez-fairepolitik utplånade den sociala tryggheten, tärde på den offentliga servicen och tillspetsade inkomstskillnaderna till det yttersta.

Har utvecklingsstödet varit till skada? Förhoppningsvis inte, även om Zambias egen kändis Dambisa Moyo hävdar att så är fallet.

Lönar sig utvecklingssamarbete?

Allt samarbete lönar sig, om det utgår från gott partnerskap. Tyvärr är Europas partnerskap med Afrika i svårigheter.

Problem förekommer på flera nivåer. Europa borde yttra sig med en enad stämma istället för att européer från olika länder turvis besöker afrikanska beslutsfattare, och berättar samma saker många gånger.

Den enade stämman borde dessutom användas på ett mera trovärdigt sätt. Jag tycker inte att det är trovärdigt att driva på mänskliga rättigheter och demokrati samtidigt som man skyddar sina egna intressen. Fast man talar mycket om Kinas landstigning så är investeringarna i afrikanska länder fortsättningsvis till stor del europeiska, och deras avkastning går till Europa.

Att ge avkall på sina egna orättvisa konkurrensfördelar, som jordbrukets exportstöd, verkar vara en omöjlighet. Samtidigt kräver man marknadsliberalism i det afrikanska jordbruket.

Man borde närma sig utvecklingssamarbetet i den här omfattande partnerskapskontexten. Det räcker inte att enbart behandla tekniska frågor. Man borde beakta globala megatrender och bedöma partnerskapens risker och möjligheter ur denna aspekt.

Hanna Koivisto 

Artiklar publicerade på Global.finland som är försedda med författarens namn representerar enbart skribentens åsikter.

Skriv ut Dela

Detta dokument

Mer på webbplatsen

Uppdaterat 18.10.2012


Skriv ut Dela
© Utrikesministeriet 2006 | Information om webbsidor | kehitys.verkot@formin.fi
FORMIN.FINLAND.FI - ULKOASIAINMINISTERIÖ - UTSTRIKESMINISTERIET
Global.finland.fi är en webbplats om utvecklingsfrågor och global fostran. Webbplatsens updatering avslutades den 30.6.2014.
Namnförsedda artiklar publicerade i global.finland representerar enbart skribentens egna åsikter.
© Utrikesministeriet | Utvecklingskommunikation, Kanalgatan 3 C, 00160 Helsingfors, e-post VIE-30@formin.fi