Suoraan sisältöön
Suomen ulkoasiainministeriö

Nuoret avain Somalian kehitykseen - Ulkoasiainministeriö: Global.finland: Maat: Uutisia

Ulkoministeriön kehitysviestintä, sp. VIE-30@formin.fi. Verkkojulkaisun päivitys on päättynyt 30.6.2014.
reuna
Uutiset, 4.10.2012

Nuoret avain Somalian kehitykseen

Somalian väestöstä 73 prosenttia on alle 30-vuotiaita. Heillä on mahdollisuus tulla Somalian rauhan rakentamisen ja kehityksen moottoreiksi.

Somalia, nuoriso. Kuva: Flickr.com / Norjan ulkoministeriöNuoret ovat avain Somalian kehitykseen. Kuva: Flickr.com / Norjan ulkoministeriö

YK:n kehitysohjelma UNDP julkaisi 28. syyskuuta Somalian Inhimillisen kehityksen raportin 2012, joka keskittyy maan nuorisoon. Raportin mukaan Somalian kehityksen avaimet piilevät somalinuorison itsetunnon ja vaikutusmahdollisuuksien parantamisessa.

Nuorilla on mahdollisuus tulla Somalian rauhan rakentamisen ja kehityksen moottoreiksi.

Valtavasti nuoria

Alle 30-vuotiaita on Somaliassa 73 prosenttia maan väestöstä, mikä tekee Somaliasta yhden maailman nuorekkaimmista maista. 

"Kuten arabimaissa ja muuallakin on todistettu, nuoret voivat toimia poliittisten, sosiaalisten ja taloudellisten muutosten liikkeellepanevina voimina. Meillä ei ole enää varaa sivuuttaa mahdollisia hyötyjä, jotka voidaan saavuttaa asettamalla nuoret Somalian kehityksen keskiöön", UNDP:n arabimaiden aluetoimiston johtaja Sima Bahous totesi raportin julkaisutilaisuudessa New Yorkissa.

Uutta raporttia varten tehtiin yli 3 000 kyselyä kotitalouksissa Etelä- ja Keski-Somaliassa, Puntlandissa ja Somalimaassa.

Tutkimus paljastaa, että vaikka suurin osa somalinuorista uskoo oikeuteensa saada koulutusta (82 prosenttia) ja ihmisarvoista työtä (71 prosenttia), he tuntevat itsensä voimattomiksi useiden perheeseen, instituutioihin, paikallishallintoon ja yhteiskuntaan liittyvien ongelmien edessä.

Nuoret haluavat erilaisen tulevaisuuden

Koulutus- ja työllistymismahdollisuuksien puute yhdistettynä klaanipohjaisiin ja kulttuurillisiin ennakkoluuloihin on luonut paljon turhautumista ja tyytymättömyyttä nuorten keskuudessa.

"Mitä nuoret somalit todella haluavat?  He haluavat erilaisen tulevaisuuden itselleen. Tulevaisuuden, jossa he voivat saada kunnollisen toimeentulon rauhan aikana ja mahdollisuuden vaikuttaa päätöksiin, jotka vaikuttavat heidän elämäänsä", sanoi Mark Bowden, UNDP:n Somalian alue-edustaja.

Kaksi kolmasosaa somalinuorista on vailla työtä, mikä on yksi suurimmista työttömyysluvuista maailmassa.

"Vaarana on, että kun instituutiot ja työmarkkinat eivät pysty vastaaman nuorten tarpeisiin, syrjäytyneet nuoret voivat kallistua väkivaltaan viimeisenä keinonaan", Bowden jatkoi.

Raportti esittää, että Somaliassa tarvitaan radikaaleja muutoksia politiikassa ja asenteissa, jotta nuorison tarpeisiin voidaan vastata, ja eritoten, mikäli halutaan luodaan perusta kestävälle rauhalle ja inhimillisen kehityksen tehostamiselle. Nuorille on tarjottava kunnollista koulutusta sekä työllistymismahdollisuuksia.

Tulosta Jaa kirjanmerkki

Tässä palvelussa myös

Päivitetty 4.10.2012


Tulosta Jaa kirjanmerkki
© Ulkoasiainministeriö 2006 | Tietoa palvelusta | kehitys.verkot@formin.fi
FORMIN.FINLAND.FI - ULKOASIAINMINISTERIÖ - UTSTRIKESMINISTERIET
Global.finland.fi on ulkoministeriön kehitysviestinnän verkkojulkaisu. Sen päivitys on päättynyt 30.6.2014.
Kirjoittajan nimellä varustetut artikkelit edustavat yksinomaan kirjoittajan kantaa.
© Ulkoasiainministeriö | Kehitysviestintä, Kanavakatu 3 C, 00160 Helsinki, sähköposti vie-30@formin.fi