Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

I Tadzjikistan kommer förstahjälpskunskaper väl till pass - Utrikesministeriet: Global.finland: Länder: Nyheter A-Ö

Utrikesministeriets utvecklingskommunikation, e-post: VIE-30@formin.fi. Webbplatsens updatering avslutades den 30.6.2014.
reuna
Nyheter, 13.9.2012

I Tadzjikistan kommer förstahjälpskunskaper väl till pass

Naturkatastrofer, trafikolyckor och bristfälliga vattenförsörjning gör att behovet av hälsovårdskunskaper är stort.

Tio år gamla Mahmadaly Nurulozodov får agera patient igen, när volontärerna från Röda Halvmånen visar hur man förbinder skador. Också barnen vet numera hur det går till; Mahmadaly kan redan instruera sina föräldrar. 

Förstahjälpsundervisning i Tadzjikistan. Foto: Petteri KokkonenTioåriga Mahmadaly Nurulozodov är van vid att vara föremål för förstahjälpsdemonstrationer. Foto: Petteri Kokkonen

I byn Surkdara, som ligger cirka 60 kilometer från Tadzjikistans huvudstad Dushanbe, finns det många ivriga frivilliga som vill lära sig första hjälpen och höra hur man kan förebygga olika slag av olyckor och smittsamma sjukdomar.

Utbildningen ingår i ett hälso- och förstahjälpsprogram på det lokala samhällets villkor, som får understöd av Röda Korset i Finland. Programmet pågår i tre år och inleddes år 2010. Finlands utrikesministerium stödjer programmet med sammanlagt 415 000 euro.

”Med byborna delar jag med mig all den information som jag har fått på kurserna. Jag gör hembesök och berättar om sjukdomar och förebyggande av dem, och så lär jag ut första hjälpen”, säger Malimov Faiziddin, en av Röda Halvmånens volontärer.

”Jag berättar också hur man tillverkar ORS-dryck (Oral Rehydration Solution) åt diarrépatienter, hur man stoppar ett blodflöde och ger konstgjord andning, och hur man förbinder benbrott och bygger en bår. I vår by finns över 60 hus där det bor 380 människor. Vi försöker besöka alla hemmen fyra gånger under projekttiden.”

Syftet med hälsovårdsprojektet är att utbilda och stödja lokala samhällen så att de ska kunna bedöma och lösa gemensamma problem. Kunskap och färdigheter när det gäller sjukdomar och katastrofberedskap förbättrar människors välmående och livskvalitet.

Smutsigt vatten medför sjukdomar

Tadzjikistan har Centralasiens största vattentillgångar och den åttonde största potentiella vattenkraften i världen. Ändå lider man brist på rent vatten på landsbygden.
”Sjukdomar som beror på smutsigt vatten, som diarré, är vanliga här. Största delen av människorna har inte tillgång till vattennätet alls”, berättar Dilorom Mirova som är projektkoordinator vid Röda Halvmånen i Tadzjikistan.

”Vattnet i floderna och kanalerna är förorenat, eftersom de system som skulle underhålla dem förföll efter Sovjetunionens sönderfall. Folk hade varken tillräckligt med pengar eller kunskaper för att underhålla dem.”

Klimatförändringens följder har varit synliga i Tadzjikistan i flera år redan. Landets yta är till största delen bergstrakter som är svårtillgängliga och omöjliga att odla i. Extrema väderfenomen och olika naturkatastrofer så som jordbävningar, översvämningar, jordskred och snöskred hör till vardagen.

Efter Sovjetunionens sönderfall bröt ett inbördeskrig ut i Tadzjikistan. Det upphörde i och med ett fredsavtal år 1997. De oklara förhållandena som rådde i landet förvärrade - tillsammans med flyktingströmmarna - skogsbortfallet och erosionen.

Brucellos smittar via mjölken

I staden Faizabad, som ligger nära byn Surkdara, har Röda Halvmånen ett kontor som volontärerna nyss har satt i skick. Samarbetsparterna som har samlats i kontoret är entusiastiska över projektet.

”Volontärarbetets betydelse syns redan i statistiken. Till exempel diarréfallen började minska genast när programmet satte igång år 2010”, konstaterar Zardor Abbos, som leder den lokala hälsostationen. 

Varnande skyltar i Tadzjikistan. Foto: Petteri KokkonenRöda Halvmånens volontärer föreslog att man skulle sätta upp varnande skyltar vid farliga platser i Faizabads trafik. De nya skyltarna reducerade genast antalet olyckor. Foto: Petteri Kokkonen

”Vi har mycket brucellos här, som man kan smittas av när man är i kontakt med boskap, i synnerhet via mjölken.”

Brucellos hos djur kallas också kastsjuka, på grund av att den leder till för tidiga födslar. I Finland har kastsjuka konstaterats senast år 1960. Om sjukdomen blir kronisk kan den leda till döden hos människor.

Brännskador och fall från träd
Från Faizabad löper vägar åt många håll. Trafikolyckor har medfört många svåra skador, och varje år har fler än tjugo personer dött i trafiken. Volontärerna föreslog att man skulle sätta upp varningsskyltar vid de farliga ställena. Myndigheterna skred till verket, och olyckorna minskade.

Brännskador är också mycket vanliga i trakten. Elavbrott förekommer ofta, så människorna använder hett vatten eller het olja till uppvärmningen, och det kan lätt förorsaka brännskador om behållarna faller omkull. De traditionella kolpannorna som används på vintern fattar lätt eld, som sedan kan sprida sig till sängkläderna.

Orsakerna till benbrotten här är ofta att man har fallit från en hästrygg eller ett träd. Särskilt många olyckor inträffar under skördetiden, när folk plockar aprikoser, äpplen och andra frukter från träden.

Riitta Saarinen

Skribenten är frilansjournalist insatt i utvecklingsfrågor.

Skriv ut Dela

Detta dokument

Mer på internet

Uppdaterat 13.9.2012


Skriv ut Dela
© Utrikesministeriet 2006 | Information om webbsidor | kehitys.verkot@formin.fi
FORMIN.FINLAND.FI - ULKOASIAINMINISTERIÖ - UTSTRIKESMINISTERIET
Global.finland.fi är en webbplats om utvecklingsfrågor och global fostran. Webbplatsens updatering avslutades den 30.6.2014.
Namnförsedda artiklar publicerade i global.finland representerar enbart skribentens egna åsikter.
© Utrikesministeriet | Utvecklingskommunikation, Kanalgatan 3 C, 00160 Helsingfors, e-post VIE-30@formin.fi