Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Digital berättelse: Hebrons kvinnor vill inte bara vara hemmamammor - Utrikesministeriet: Global.finland: Länder: Nyheter A-Ö

Utrikesministeriets utvecklingskommunikation, e-post: VIE-30@formin.fi. Webbplatsens updatering avslutades den 30.6.2014.
reuna
Webbutsändningar, Nyheter, 13.9.2012

Hebrons kvinnor vill inte bara vara hemmamammor

Palestinska Nawal Slemiah grundade ett feministiskt kooperativ i staden Hebron.

“Då jag fick idén om ett kooperativ var det ingen som stöttade mig. Inte min man eller min familj, och ingen annan heller trodde på mig”, berättar den palestinska kvinnan Nawal Slemiah som grundat kooperativet Women in Hebron.

Det är åtta år sedan Slemiah konstaterade att det inte längre gick att enbart vara hemmamamma. Hennes man hade varit i fängelse och barnen behövde mat.

Eftersom det inte fanns arbete beslöt hon sig för att grunda ett kooperativ för handarbetare och på så sätt sysselsätta sig själv och andra kvinnor.

På en gata i Hebrons gamla stad fanns kooperativets första försäljningsplats. Det andra året lyckades Slemiah få en liten butik på marknadsgatan som hennes syster Laila Awawdeh tog ansvaret för.

Laila Awawdeh ansvarar för Women in Hebron -kooperativets butik i Hebrons gamla stadsdel. Förutom traditionella hantverk hör bland annat smycken till deras utbud. Foto: Minerva HisnatLaila Awawdeh ansvarar för Women in Hebron -kooperativets butik i Hebrons gamla stadsdel. Förutom traditionella hantverk hör bland annat smycken till deras utbud. Foto: Minerva Hisnat

Nu hör sammanlagt 150 kvinnor till kooperativet. Deras traditionella hantverk säljs också via en nätbutik med en internationell kundkrets.

Dessutom har kooperativet idag ett eget verksamhetscentrum i byn Idhna och ett flertal utlänska volontärer.

Planerar ett café för kvinnor

Nawal Slemiah beskriver kooperativet som feministiskt. Hon tycker att kvinnor som arbetar hemma ska ha möjlighet att tjäna egna pengar, vara självständiga och oberoende sina män.

I det gammalmodiga Hebron ser man inte med blida ögon på kvinnors företagsverksamhet och aktivitet utanför hemmet. Flera av kooperativets medlemmar deltar i verksamheten utan sin mans och sin familjs godkännande.

Ju större motstånd kvinnorna i kooperativet får, desto mer beslutsamt utvecklar de sin verksamhet. Den senaste planen är att starta ett café för enbart kvinnor.

“Vi vill grunda ett ställe i Hebron där kvinnor kan träffa varandra och där vi kan ordna olika typer av utbildning för dem, inom till exempel informationsteknik.”

Arbetslösheten berör så gott som alla i de palestinska områdena på Västbanken: av männen är nästan 40 procent utan arbete. Kvinnors och ungdomars arbetslöshet närmar sig 50 procent.

“Livet på de ockuperade områdena är fyllt av problem och det är svårt att klara sig ekonomiskt. Genom att arbeta i kooperativet kan vi tjäna lite pengar”, säger Slemiah.

Kooperativens förlovade land

Kooperativet Women in Hebron är ett exempel på lyckad kooperationsverksamhet i de Palestinska områdena. Kooperativet har en bra ledning, aktiva medlemmar och ett internationellt nätverk.

Kooperativ verksamhet är vanligt i Palestina, där det finns hundratals lantbruks- och lägenhetskooperativ.

Women in Hebron -kooperativet erbjuder kvinnorna en inkomst, men här får de också samtalssällskap och stöd. I byn Idha finns kooperativets verksamhetscentrum där kvinnorna kan träffas. Fr. v. Khawla Deeb, Debah Farajallah, Rida Timasi och Haneen Jaber. Foto: Pirita JuppiWomen in Hebron -kooperativet erbjuder kvinnorna en inkomst, men här får de också samtalssällskap och stöd. I byn Idha finns kooperativets verksamhetscentrum där kvinnorna kan träffas. Fr. v. Khawla Deeb, Debah Farajallah, Rida Timasi och Haneen Jaber. Foto: Pirita Juppi

Vanliga problem är att de är dåligt organiserade, deras ekonomiska resurser är knappa och de lyckas inte skapa arbetsplatser.

Den Palestinska myndigheten har nu upptäckt att kooperativen kan befrämja befolkningens möjligheter till sysselsättning och utkomst. Arbetsministeriet och den Internationella Arbetsorganisationen ILO arbetar som bäst på en kampanj för att utveckla den kooperativa företagsverksamheten.

En viktig målgrupp är de unga, vars arbetslöshetsprocent är störst.

Kooperativ som grundar sig på rättvisemärkta principer och ekologisk odling blir allt populärare. Till Palestinas rättvisemärkta fackorganisation (The Palestine Fair Trade Association) hör över 1700 lantbrukare, de flesta av dem organiserade i kooperativ.

Med gemensamma krafter har de möjlighet att nå den internationella marknaden med sina produkter, något de aldrig skulle klara av som enskilda jordbrukare.

 

Kooperativ skapar förutsättningar åt kvinnor i utvecklingsländer

  • Kvinnor som är medlemmar i kooperativ får kunskaper i till exempel företags-, marknadsförings- och it-verksamhet.
  • Kooperativen kan erbjuda kvinnor stödtjänster, lån och andra resurser som de annars inte skulle ha tillgång till.
  • I ett kooperativ har kvinnor möjlighet att få en egen inkomst, vilket gynnar deras ekonomiska självständighet och möjligheterna att bestämma över sina egna liv.
  • Ett kooperativ för kvinnor erbjuder ett stödnätverk och ett “eget rum” utan män, där kvinnor kan utbyta erfarenheter och kunskaper, samt vara med i beslutsfattandet.
  • Den ekonomiska verksamheten förbättrar kvinnornas självkänsla och position i familjen och samhället.
  • Det finns ingen genomgripande forskning i eller statistik över kvinnokooperativ eller kvinnors deltagande i kooperativ. I lantbrukskooperativ är kvinnor till exempel oftast klart underrepresenterade. Kvinnor i olika länder har heller inte likadana möjligheter att gå med i kooperativ eller delta i kooperativens beslutsfattande.
  • Palestina har ingen statisköver mängden medlemmar eller kvinnors andel i kooperativ. Kvinnor deltar i första hand i handarbetskooperativ eller kreditföretag, som ofta har få medlemmar.

Källor:

 

Text: Eila Hannula
Översättning: Hanna Mehtonen-Rinne
Digital berättelse: Osuuskunta Glokaali

Del 1/5. Den femdelade artikelserien handlar om kooperativ från olika synvinklar. Kooperation kan främja särskilt de mest sårbara gruppernas välstånd i utvecklingsländerna. FN har utlyst 2012 till Kooperationens år.

Skriv ut Dela
© Utrikesministeriet 2006 | Information om webbsidor | kehitys.verkot@formin.fi
FORMIN.FINLAND.FI - ULKOASIAINMINISTERIÖ - UTSTRIKESMINISTERIET
Global.finland.fi är en webbplats om utvecklingsfrågor och global fostran. Webbplatsens updatering avslutades den 30.6.2014.
Namnförsedda artiklar publicerade i global.finland representerar enbart skribentens egna åsikter.
© Utrikesministeriet | Utvecklingskommunikation, Kanalgatan 3 C, 00160 Helsingfors, e-post VIE-30@formin.fi