Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Flygfotografering och jordbruksforskning i Kenya – majs, insekter och sol - Utrikesministeriet: Global.finland

Utrikesministeriets utvecklingskommunikation, e-post: VIE-30@formin.fi. Webbplatsens updatering avslutades den 30.6.2014.
reuna
Nyheter, 21.3.2012

Flygfotografering och jordbruksforskning i Kenya – majs, insekter och sol

Att ordna en vetenskaplig flygfotokampanj i Kenya kräver god helhetsöverblick, skriver Petri Pellikka, som är professor i geoinformatik vid Helsingfors universitet.

Man behöver en digital flygbildskamera, en hyperspektral sensor, en avläsare som mäter bladyta, en klorofyllmätare, två fältspektrometrar och tre stycken 25 kvadratmeter stora reflekteringsdukar.

Åtta forskare transporterade denna utrustning som bagage och handbagage från Finland till Kenya. De utgjorde flygfototeamet och fältmätartruppen. Förutom detta behövdes tre bilar, mat och logi för fjorton personer, en färgprinter och naturligtvis ett fotograferingsflygplan.

Ilmakuvaukseen käytetty kone valmiina lähtöön. Ilmakuvaukseen käytetty kone valmiina lähtöön.  

 

Ilmakuvauksen tarvikkeet ja miehistö lentokentällä. Kuva: Petri PellikkaIlmakuvaukseen tarvittavat heijastuslakanat levitettiin vuokrakentälle.

Hyrd fotbollsplan

För att kunna breda ut tre stora reflekteringsdukar på en jämn och öppen plats behövs ett fält stort som en fotbollsplan. Alltså hyrde man en sådan för fyra dagar.

Fotograferingsplanet, som var en Cessna Caravan, fick man tillgång till av Kenyas Department of Resource Surveys and Remote Sensing, som också stod för piloten och tillstånd att fotografera. I fältmätningarna deltog också fem kenyanska forskare samt sju studerande och forskare från Helsingfors universitet. 15 tunnor flygbränsle transporterades med lastbil från Nairobi till flygplatsen i Voi.

Kampanjen genomfördes tack vare projektet CHIESA som utrikesministeriet finansierar. Inom ramarna för CHIESA undersöker man klimatförändringens effekter på ekosystem, och i synnerhet på insekter som pollinerar majs, avokado, kaffe och kålväxter, samt på skadeinsekter, på olika höjder i de östafrikanska bergen.

Toukka tuhoaa maissisadon. Kuva: Petri PellikkaToukka tuhoaa maissisadon. Kuva: Petri Pellikka

Projektets kärna är Taitabergen i sydöstra Kenya, som jag har studerat sedan år 2003. För undersökningarna flygfotograferades en fyra kilometer bred linje av slätten, som sträckte sig från byn Mwatate som befinner sig på 800 meters höjd, till bergens högsta topp Vuria på 2200 meters höjd. Området passerar Wundanyi, där Helsingfors universitets forskningsstation Taita finns.

Samtidigt fotograferades andra objekt för andra projekt, så som Taitabergens olika skogar för avläsning av biomassa och kolresurser.

Bilddatan genast tillgänglig för kartering

Flygbesättningen installerade sig i Voi nära flygplatsen, och fältmätarteamet i Taita forskningsstation i Wundanyi. Man träffades efter varje dags fotograferingar, så att fältmätarna fick dagens bildmaterial till följande dags karteringsarbete. Det var unikt – vanligtvis brukar fältexpeditioners bildmaterial vara minst några månader gamla.

Ilmakuvaus tuotta tarkkaa tietoa. Kuva: Petri PellikkaViljelijät näkivät työnsä tulokset ilmakuvasta.

Ibland kände man sig som en spion. En dag berättade jag för en kvinna som gick och hackade på åkern att hon bara hade hackat fyra kvadratmeter elva på kvällen dagen innan. En annan dag frågade jag en man vad han hade för vitt på sin majsåker. Det fanns en vit prick på vår bild. Det var en vit majssäck, en halv meter gånger en halv meter stor. Tack vare det digitala bildmaterialet med sju centimeters terrängresolution kunde man urskilja till och med en elledning.

Exakta uppgifter om jordbruksväxter

Under fältmätningarna kartlades jordbruksväxterna på 20 områden som mätte ungefär en hektar, som terrängdata för automatisk bildtolkning. Jordbruksväxterna varierade från blomkål, majs, bönor, sallat, sockerrör, banan och mango till arrowrot, beroende på närheten till vatten eller på vilken höjd områdena var belägna.

På samma områden mättes olika jordbruksväxters bladyta, klorofyll eller spektrum. Dessutom samlade forskare från Internationella insektsforskningsinstitutet ICIPE också in skadeinsekter från majs och kål. Efter att ha georefererat koordinatsystemet och med GPS mätt koordinater för mätningspunkterna, kunde vi kombinera resultaten med geodatan för geospatial behandling.

Analysen av bildmaterialet och fältmätarmaterialet är bara påbörjat. Följande steg är att fotografera de övriga projektområdena i Etiopien och Tanzania.

De kenyanska samarbetsparternas forskningskapacitet förstärktes tack vare den gemensamma forskningen. Vid sidan av själva projektet har också några läroprov uppstått ur verksamheten: två avhandlingar och några pro gradu-avhandlingar vid Helsingfors universitet, samt fyra avhandlingar i samarbete med Nairobis universitet och teknik- och lantbruksuniversitetet Jomo Kenyatta i Kenya.

En gemensam examen är under planering med kenyanska universitet, för att förstärka bägge parters kapacitet. De lokala odlarna har inte heller glömts bort eftersom projektet informerar om undersökningsresultaten och vägleder jordbrukarna i anpassning till klimatförändringen, via lokala jordbruksrådgivare.

Projektet axlar för sin del det globala ansvar som Helsingfors universitet har påbjudit.

Petri Pellikka

Skribenten är professor i geoinformatik vid Helsingfors universitet och leder Taita forskningsstation i Taitabergen, Kenya, samt CHIESA-projektets verksamhet vid Helsingfors universitet.

Fotograferingstekniken

Som flygbildssensorer användes egna instrument från Helsingfors universitets institution för geovetenskaper och geografi. Hyperspektrala AISA Eagle är en spektrometer med scanner som kan spara hundratals våglängdskanaler av några nanometers bredd, från blå till infraröda våglängder.

En fördel med AISA-sensorn, som tillverkas av Specim i Uleåborg, är att den bland annat kan identifiera trädslag, jordbruksväxter, växtsjukdomar och mineraler tack vare att varje objekt har sina unika reflekteringskurvor.

Proffssystemkameran Nikon D3X ingår i flygfotosystemet EnsoMosaic, som har finskt ursprung, och som användes redan när man fotograferade Taitabergen i början av 2000-talet.

Terrängmätningsutrustningen lånades av samarbetsparterna Finlands Miljöcentral SYKE, Geodetiska institutet och Helsingfors universitets institution för lantbruksvetenskaper.

 

 

Skriv ut Dela

Detta dokument

Uppdaterat 21.3.2012


Skriv ut Dela
© Utrikesministeriet 2006 | Information om webbsidor | kehitys.verkot@formin.fi
FORMIN.FINLAND.FI - ULKOASIAINMINISTERIÖ - UTSTRIKESMINISTERIET
Global.finland.fi är en webbplats om utvecklingsfrågor och global fostran. Webbplatsens updatering avslutades den 30.6.2014.
Namnförsedda artiklar publicerade i global.finland representerar enbart skribentens egna åsikter.
© Utrikesministeriet | Utvecklingskommunikation, Kanalgatan 3 C, 00160 Helsingfors, e-post VIE-30@formin.fi