Suoraan sisältöön
Suomen ulkoasiainministeriö

Kenian metsistä hyötyä myös köyhille - Ulkoasiainministeriö: Global.finland: Globaalikasvatus: Vihreä talous (3.2012)

Ulkoministeriön kehitysviestintä, sp. VIE-30@formin.fi. Verkkojulkaisun päivitys on päättynyt 30.6.2014.
reuna

Kenian metsistä hyötyä myös köyhille

Kenian metsäpinta-ala hupenee eivätkä metsät hyödytä tasapuolisesti kaikkia ihmisiä. Suomen tuella metsät voivat kuitenkin antaa tulevaisuudessa paremman elannon myös köyhille.

Metsien häviäminen, Kenia. (Kuva: treesftf, Flickr.com / cc 2.0)Metsiä hävitetään Keniassa muun muassa maanviljelyksen tarpeisiin. Kuva: treesftf/Flickr, CC BY 2.0

Yli puolitoista kertaa Suomen kokoisessa Keniassa arviolta vain noin kuusi prosenttia maapinta-alasta on metsää. Siitä huolimatta metsät ovat tärkeitä ekosysteemejä, energian ja toimeentulon lähteitä, turistikohteita ja hiilipäästöjen nieluja.

Metsät voisivat paremmin käytettyinä kuitenkin vähentää köyhyyttä ja luoda vaurautta nykyistä tehokkaammin.

“Ongelmana on, että tähän mennessä metsät eivät ole hyödyttäneet paikallisia ihmisiä tasapuolisesti. Samaan aikaan metsien käyttö on ollut kestämätöntä”, tiivistää Heini Vihemäki, joka toimii Suomen Nairobin-suurlähetystössä luonnonvarasektorin erityisasiantuntijana.

Viimeisen parinkymmenen vuoden aikana Kenian metsäpinta-ala on vähentynyt noin 0,3 prosentin vuosivauhdilla. Metsää on kaadettu energiaksi tarvittavan puuhiilen vuoksi sekä maanviljelys- ja asuinmaaksi, eikä uutta metsää ole istutettu yhtä nopeasti kuin vanhaa on hakattu.

20 vuodessa Kenia on menettänyt kymmeniä tuhansia hehtaareita metsää. Sillä on vaikutusta ihmisten elinkeinoihin sekä ympäristöön yleensä – metsätuho pahentaa esimerkiksi tulvien ja kuivuuden vaikutuksia.

Paljon puita, hyvä elämä

Tavalliset ihmiset ovat tähän mennessä hyötyneet metsistä lähinnä keräämällä niistä polttopuita sekä tuottamalla puuhiiltä, jota käytetään esimerkiksi lämmitykseen. Vihemäen mukaan istutettujen valtion metsien rahallisista hyödyistä suuri osa on kuitenkin mennyt isoille firmoille ja vallanpitäjille. Metsistä elävät paikallisyhteisöt tai pienyritykset eivät juuri ole päässeet vaikuttamaan siihen, miten valtion metsiä käytetään.

Nyt Kenian tavoitteena on metsävarojen hyödyntäminen aiempaa tehokkaammin ja kestävämmin. Maassa uudistetaan koko metsäsektorin lainsäädäntöä ja politiikkaa.

Suomi tukee Kenian uudistuksia kehitysyhteistyöhankkeella, jonka nimi swahiliksi on Miti mingi, maisha bora – paljon puita, hyvä elämä.

Vuoteen 2014 kestävän hankkeen ajatuksena on muuttaa metsäpolitiikkaa ja lainsäädäntöä sellaiseksi, että metsistä hyötyisi aiempaa useampi ihminen, mutta siten, ettei metsä enää tuhoutuisi.

Valtaa tavallisille ihmisille

Suomi tukee Kenian hallinnollisia ja taloudellisia uudistuksia maan metsäministeriön, metsäliikelaitoksen ja metsäntutkimuslaitoksen kautta.

Metsäsektoria on hankkeen avulla tarkoitus muuttaa myös käytännössä esimerkiksi lisäämällä osallistavaa metsätaloutta valtion metsissä. Se tarkoittaa, että valtaa päättää metsien hoidosta ja käytöstä siirretään valtionhallinnon ylätasoilta paikallisille. Näin paikalliset yhteisötkin voivat hyötyä metsistä.

“Ideana on, että paikallinen yhteisö solmii yhdessä metsäliikelaitoksen kanssa sopimuksen siitä, miten tiettyä metsäaluetta hoidetaan ja miten hyödyt jaetaan yhteisön ja metsäliikelaitoksen välillä”, Vihemäki kertoo.

Suomen tuella tutkitaan myös, miten pienyritykset voisivat olla paremmin mukana metsätaloudessa.

Lisäksi metsien kestävää käyttöä bioenergian eli käytännössä puuhiilen lähteenä aiotaan lisätä etenkin Kenian kuivilla ja puolikuivilla alueilla. Suomen tuella on selvitetty esimerkiksi, miten parantaa puuhiilen markkinointia, pidetty koulutustyöpajoja puuhiilen tuottajille sekä luotu säännöstö puuhiilen hyödyntämisestä.

Puuhiiltä Keniassa. Kuva: digital.democracy, Flickr.com / CC BY-NC-SA 2.0Puuhiili on Keniassa tärkeä energianlähde. Kuva: digital.democracy/Flickr / CC BY-NC-SA 2.0

Kun puuhiiltä hyödynnetään siten, etteivät metsät tuhoudu, se voi toimia köyhimmille energianlähteenä sekä myös työllistäjänä, sillä puuhiiltä voidaan myydä kaupunkeihinkin.

Vihreää metsätaloutta?

Kenia on mukana YK:n ympäristöohjelman UNEPin vihreän talouden aloitteessa. Periaatteessa se siis pyrkii sellaiseen talouteen, joka vähentää köyhyyttä ja luo vaurautta ympäristön kärsimättä.

Sitä tarvitaan Keniassa, sillä maan väestöstä noin viidennes elää äärimmäisessä köyhyydessä ja esimerkiksi ilmastonmuutoksen aiheuttama kuivuus kurittaa jo monia alueita.

Save Mount Kenya Forests from Extinction -ryhmän jäsenet kastelemassa ja kitkemässä Kenian Chukassa. (Kuva: treesftf, Flickr.com / CC BY 2.0Keniassa yritetään pelastaa metsiä muun muassa puita istuttamalla. Save Mount Kenya Forests from Extinction -ryhmän jäsenet kastelemassa ja kitkemässä Kenian Chukassa. Kuva: treesftf/Flickr, CC BY 2.0

Vihemäki uskoo, että periaatteessa Suomen tukema metsäsektorin uudistus voikin palvella köyhyyden vähentämistä ja sitä kautta vihreän talouden tavoitteita.

“Jos metsien hyödyntäminen saadaan kestävälle pohjalle ja ihmiset saavat metsistä toimeentuloa ja energiaa, edistetään myös vihreää taloutta.”

Metsistä on hänen mukaansa myös paljon välillistä hyötyä: jos metsistä pidetään huolta ja niitä suojellaan, ne auttavat esimerkiksi sopeutumaan ilmastonmuutokseen. Näin ne edistävät ihmisten hyvinvointia myös pitkällä aikavälillä.

Teija Laakso / maailma.net

Tulosta Jaa kirjanmerkki

Päivitetty 16.8.2013


Tulosta Jaa kirjanmerkki
© Ulkoasiainministeriö 2006 | Tietoa palvelusta | kehitys.verkot@formin.fi
FORMIN.FINLAND.FI - ULKOASIAINMINISTERIÖ - UTSTRIKESMINISTERIET
Global.finland.fi on ulkoministeriön kehitysviestinnän verkkojulkaisu. Sen päivitys on päättynyt 30.6.2014.
Kirjoittajan nimellä varustetut artikkelit edustavat yksinomaan kirjoittajan kantaa.
© Ulkoasiainministeriö | Kehitysviestintä, Kanavakatu 3 C, 00160 Helsinki, sähköposti vie-30@formin.fi