Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Digital berättelse: Trohet och kondomer ska stoppa hiv i Uganda - Utrikesministeriet: Global.finland: Länder: Nyheter A-Ö

Utrikesministeriets utvecklingskommunikation, e-post: VIE-30@formin.fi. Webbplatsens updatering avslutades den 30.6.2014.
reuna
Webbutsändningar, Nyheter, 27.2.2012

Digital berättelse: Trohet och kondomer ska stoppa hiv i Uganda

Även om man lyckats få antalet hiv-positiva och de nya smittofallen att gå tillbaka, lever fortsättningsvis över en miljon människor i Uganda med hiv. En av dem är David Odongo som ger råd åt andra hiv-positiva på en hälsostation.

YK:n 6. vuosituhattavoite: Davidin tarina, Uganda

Området Mulanda i Uganda ligger cirka 30 kilometer från den närmaste staden Tororo. Det kan ta mer än två timmar att ta sig till Mulanda, beroende på vilket skick vägarna råkar befinna sig i. I en av traktens byar bor David Odongo med sin ena hustru och sju barn. Hans andra fru bor med tre små barn femton kilometer längre bort.

David Odongo har levt med hiv i tre års tid. Han arbetar på en hälsostation i Mulanda, där man gör malaria- och hivtest samt erbjuder rådgivning, mediciner och vård för sjuka. David är patientsakkunnig. Han ger de hiv-positiva praktiska råd och fungerar som en positiv förebild för dem.

Patientsakkunniga är en viktig del av hälsovårdssystemet i Uganda. De hjälper folk att inse att om de går in för att äta mediciner under återstoden av sitt liv, så kan de leva ett gott liv.

ABC-strategi lyckades

Aids exploderade till ett kolossalt hälsoproblem i Uganda på 1980-talet. Av städernas invånare var mer än en fjärdedel hiv-positiva. För att få bukt med epidemin tog man i bruk ABC-strategin, som bygger på återhållsamhet (Abstinence), trohet (Be faithful) och kondomer (Condoms). Strategin har fungerat utmärkt. Hivsmittan sjönk med 6 % till år 2007, från att ha varit 15 % tio år tidigare. Oenighet om strategins effekter ledde emellertid till att en stor del hiv-positiva dog under de första åren av strategins tillämpning, då man ännu inte hade tillgång till mediciner.

Det var Ugandas regering och den sittande presidenten Yoweri Musaveni som utvecklade ABC-strategin. De har fått internationellt beröm för sina insatser. Presidentens öppna och synliga roll som kampanjens förgrundsfigur har ansetts vara avgörande för framgången. Regeringens ansträngningar bland inflytelserika personer på lokal nivå har likaså varit viktiga för att kampanjen lyckats så bra.

Numera gör man regelbundna malaria- och hivtest på både barn och vuxna. Det har lett till mera diskussion och information, och därmed har skamkänslan som förknippas med sjukdomen minskat. Alla som insjuknat får gratis mediciner för resten av sitt liv, och man har låtit bygga ett relativt brett nät av hälsostationer i landet. Därmed har det blivit lättare att få vård och medicin. 

Falsk trygghetskänsla utgör risk

Trots allt är problemet fortfarande stort. Över en miljon ugandier bär på hiv och lika många barn i landet har mist sina föräldrar. Ironiskt nog har den framgångsrika kampen mot sjukdomen inte bara burit med sig positiva följder utan också fått negativa konsekvenser: i och med att situationen blivit bättre informeras det inte mera lika aktivt, och medicineringen inger många en falsk känsla av trygghet.

Man tror att Uganda har möjligheter att uppnå FN:s sjätte millenniemål, det vill säga att stoppa spridningen av hiv. Men förändrade attityder och tilltagande negligering av hiv-faran kan leda till en ny katastrof. Enligt UNAIDS har de insjuknades antal igen börjat öka, och år 2010 bar 6,5 % av Ugandas befolkning på viruset.

Oron för att situationen försämras syns tydligt i lokala sammanhang, bland annat i tidningspressen. Den viktiga frågan är hur man kommer att reagera på den alarmerande situation som råder i landet.

Text: Hanna Mehtonen-Rinne

Videon är gjord av Osuuskunta Glokaali

Millenniemål 6: Stoppa spridningen av hiv, aids och andra smittsamma sjukdomar

Medlemsstaterna i FN ställde i sin millenniedeklaration som mål att stoppa spridningen av hiv och aids, och få antalet nya smittofall att minska till år 2015. Det samma gäller för malaria och andra stora sjukdomar.

Enligt FN:s uppföljningsrapport från år 2010 har kampen mot hiv, malaria och tuberkulos burit frukt. Tack vare den minskade dödsfallen bland barn yngre än fem år under åren 1990-2008 från 12,5 miljoner till 8,8 miljoner.

Globalt gick de nya hiv-fallen tillbaka redan år 1996, och antalet personer som dött i sjukdomen har minskat sedan år 2006. Hiv och aids är ändå stora problem fortfarande, i synnerhet i Afrika söder om Sahara.

Skriv ut Dela

Detta dokument

Uppdaterat 27.2.2012


Skriv ut Dela
© Utrikesministeriet 2006 | Information om webbsidor | kehitys.verkot@formin.fi
FORMIN.FINLAND.FI - ULKOASIAINMINISTERIÖ - UTSTRIKESMINISTERIET
Global.finland.fi är en webbplats om utvecklingsfrågor och global fostran. Webbplatsens updatering avslutades den 30.6.2014.
Namnförsedda artiklar publicerade i global.finland representerar enbart skribentens egna åsikter.
© Utrikesministeriet | Utvecklingskommunikation, Kanalgatan 3 C, 00160 Helsingfors, e-post VIE-30@formin.fi