Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Guatemala: Framtiden tillhör outbildade och arbetslösa ungdomar - Utrikesministeriet: Global.finland: Länder: Nyheter A-Ö

Utrikesministeriets utvecklingskommunikation, e-post: VIE-30@formin.fi. Webbplatsens updatering avslutades den 30.6.2014.
reuna
Nyheter, 23.2.2012

Guatemala: Framtiden tillhör outbildade och arbetslösa ungdomar

I Guatemala publicerades nyligen den första undersökningen om ungdomarna i landets historia. Innehållet är skrämmande: av landets befolkning på 15 miljoner är 10 miljoner yngre än 30 år, och så många som 76 % av dem hör till de fattigare samhällsklasserna.

Undersökningen visar att ungdomarnas största problem är fattigdom, våld och arbetslöshet. Den onda fattigdomscirkeln drivs av brist på utbildning och den rådande ojämlikheten.

Enligt lagen ska staten garantera grundutbildning i nio år för alla. I praktiken förverkligas det inte. Närmare 40 % av ungdomarna har inga som helst avgångsbetyg, inte ens från småskolan.

Den djupa klyftan mellan samhällsklasserna i Guatemala accentueras i undersökningens resultat. Brist på utbildning är särskilt vanligt bland ungdomar i de lägre samhällsklasserna, där bara en av hundra slutför högskolestudier medan motsvarande siffra bland rika familjers ungdomar är trettio av hundra.

Etnisk bakgrund påverkar också utbildningsnivån: medan 46 % av ladinos (majoritetsbefolkningens) 18-29 åringar går i skola är det bara 37 % av mayaungdomarna som gör det.

Könet inverkar också på utbildningsnivån. Det är bara 38 % av ladinoflickorna och 37 % av mayaflickorna som får gå i skola, medan motsvarande siffror för pojkarna är 46 och 44 %.

I ett projekt som motarbetar sexuellt utnyttjande av ungdomar håller man verkstäder där man utbildar ungdomar i kamratstöd. Här lär de sig framträda. Dagsverke rf:s utvecklingssamarbetsprojekt. Foto: Outi KarppinenI ett projekt som motarbetar sexuellt utnyttjande av ungdomar håller man verkstäder där man utbildar ungdomar i kamratstöd. Här lär de sig framträda. Dagsverke rf:s utvecklingssamarbetsprojekt. Foto: Outi Karppinen

Klimat av straffrihet gör att ungdomsbrottsligheten ökar

Guatemala har Latinamerikas fjärde högsta siffror när det gäller ungdomsbrottslighet efter El Salvador, Colombia och Venezuela. Nio mord av tio begås av en man i åldern 18-29 år.

Ungdomar från de lägre samhällsklasserna stämplas lätt som kriminella gäng vilket har lett till en hård politik mot ungdomsbrottslighet, mano dura.

Intressant ur demokratiutvecklingens synvinkel är att ungdomarnas synnerligen negativa inställning till lagligheten hos polisen och rättsmyndigheterna i hög grad påverkar förhållandet mellan de unga och den tilltagande brottsligheten.

Kontakter enda sättet att få jobb

Ungdomarna anser att det största hindret för att komma ut i arbetslivet är bristen på kontakter och möjligheter. Ungefär hälften av 15-29 åringarna har inte arbete och försöker inte heller få något. Nästan 75 % av de ungdomar som har arbete har fått det via kontakter.

Globalisationens inverkan på arbetsmarknaderna har medfört att unga arbetssökande måste besitta någon form av kompetens, vilket största delen av dem inte kan skaffa sig. Till exempel i telefontjänstbranschen, som växer snabbt och anställer ungdomar, krävs flytande kunskaper i engelska, och det får man inte genom att gå i de dåliga statliga skolorna i Guatemala.

Finland stödjer ungdomars kunnande och deltagande

Finland har redan i flera år understött unga människors deltagande via olika finansieringskanaler. I samband med det regionala tvåspråkighetsprojektet har man bidragit till att mayaflickor fått slutföra sin lågstadieutbildning. Med hjälp av Managuas ambassads anslag för regionalt samarbete har man, bland annat, främjat mayaungdomars deltagande i samhället, på deras modersmål utbildat dem till stödpersoner för hiv- eller aidsdrabbade, samt understött organisationer som arbetar med utsatta ungdomar.

Dagsverke rf har understött kampen mot sexuellt utnyttjande av ungdomar i samarbete med en lokal frivilligorganisation. Projektet, som förverkligats på ungdomarnas villkor, har gått ut på att man i småstäder på landet utbildat tiotals ungdomar i kamratstöd. De har blivit kamratinstruktörer, och fått gott om självkänsla och vana att framträda inför publik, mera sociala insikter, samt lärt sig nya färdigheter med vilkas hjälp det förhoppningsvis går lättare att bryta sig ur den onda cirkeln av fattigdom.

De unga projektdeltagarna kommer kanske att växa upp till sin generations beslutsfattare, eftersom politiska partier redan nu har börjat fria till ungdomarna som både är kunniga och vana att uppträda.

Outi Karppinen

Skribenten är konsult i utvecklingssamarbete och bosatt i Guatemala.

Artiklar försedda med författarens namn publicerade på Global.finland representerar enbart skribentens åsikter. 

Skriv ut Dela

Detta dokument

Uppdaterat 23.2.2012


Skriv ut Dela
© Utrikesministeriet 2006 | Information om webbsidor | kehitys.verkot@formin.fi
FORMIN.FINLAND.FI - ULKOASIAINMINISTERIÖ - UTSTRIKESMINISTERIET
Global.finland.fi är en webbplats om utvecklingsfrågor och global fostran. Webbplatsens updatering avslutades den 30.6.2014.
Namnförsedda artiklar publicerade i global.finland representerar enbart skribentens egna åsikter.
© Utrikesministeriet | Utvecklingskommunikation, Kanalgatan 3 C, 00160 Helsingfors, e-post VIE-30@formin.fi