Suoraan sisältöön
Suomen ulkoasiainministeriö

Digitarina: Uskollisuudella ja kondomeilla HIV:tä vastaan Ugandassa - Ulkoasiainministeriö: Global.finland: Globaalikasvatus: Nettivideot

Ulkoministeriön kehitysviestintä, sp. VIE-30@formin.fi. Verkkojulkaisun päivitys on päättynyt 30.6.2014.
reuna
Tallenteet, Uutiset, 23.2.2012

Digitarina: Uskollisuudella ja kondomeilla HIV:tä vastaan Ugandassa

Vaikka HIV-positiivisten ja uusien tartuntojen määrät on saatu käännettyä laskuun, elää yli miljoona ugandalaista edelleen HIV:n kanssa. Yksi heistä on David Ogondo, joka neuvoo terveysasemalla toisia HIV-positiivisia.

YK:n 6. vuosituhattavoite: Davidin tarina, Uganda

Mulandan alue Ugandassa sijaitsee noin 30 kilometrin päässä lähimmästä kaupungista Tororosta. Matkaan voi kulua yli kaksi tuntia riippuen teiden senhetkisestä kunnosta. Yhdessä alueen kylistä asuu David Odongo toisen vaimonsa ja seitsemän lapsensa kanssa. Toinen hänen vaimoistaan asuu kolmen pienen lapsen kanssa 15 kilometrin päässä.

David Odongo on elänyt HIV-positiivisena kolme vuotta. Hän työskentelee mulandalaisella terveysasemalla, jossa tehdään malaria- ja HIV-testauksia, ja annetaan neuvontaa, lääkkeitä sekä hoitoa sairastuneille. David on potilas-asiantuntija. Hän neuvoo HIV-positiivisille kuinka toimia hoitojen aikana ja on samalla myönteinen esikuva sairastuneille.

Potilas-asiantuntijoilla on tärkeä osa terveydenhoitojärjestelmässä. He auttavat ihmisiä ymmärtämään, että sitoutumalla syömään lääkkeitä loppuelämäkseen nämä voivat saada hyvän elämän.

ABC-strategia tehosi

Aids räjähti 1980-luvulla Ugandassa valtaisaksi terveysongelmaksi. Kaupunkien väestöstä yli neljännes oli HIV-positiivisia. Epidemian rajoittamiseksi otettiin käyttöön ABC-strategia, johon kuuluvat pidättyvyys (Abstinence), uskollisuus (Be faithful) ja kondomin käyttö (Condoms).

Strategia on toiminut erittäin hyvin. HIV-tartunnat tippuivat vuoteen 2007 mennessä 6 prosenttiin, kun vielä kymmenen vuotta aikaisemmin luku oli 15 prosenttia. Erimielisyyksiä strategian vaikutuksesta on kuitenkin aiheuttanut se, että suuri osa HIV-positiivisista kuoli strategian ensimmäisten vuosien aikana, kun lääkkeitä ei ollut vielä saatavilla.     

ABC-strategian kehittivät Ugandan hallitus ja istuva presidentti, Yoweri Musaveni. Heidän toimiaan taistelussa HIV:tä vastaan on kiitelty kansainvälisesti. Presidentin henkilökohtaista ja avointa näkymistä kampanjan tukijana on pidetty merkittävänä sen onnistumisen kannalta. Samoin hallituksen ponnistelut paikallisen tason vaikuttajien parissa ovat olleet yksi onnistumisen avaimista.  

Nykyään aikuisille ja lapsille tehdään rutiininomaisesti sekä malaria- että HIV-testit. Samalla tiedon ja keskustelun lisääntyminen ovat vähentäneet tautiin liittyvää häpeää. Kaikki sairastuneet saavat ilmaisen lääkityksen loppuelämäkseen ja maahan on rakennettu suhteellisen laaja terveysasemien verkosto. Näin avun ja lääkkeiden hakeminen on helpottunut koko ajan.

Väärä turvallisuudentunne uhkana

Ongelma on tästä huolimatta edelleen suuri: yli miljoona ugandalaista elää HIV:n kanssa, ja maassa on yhtä monta orpoa lasta. Ironista kyllä, myös onnistumiset ovat tuoneet ongelmia, sillä HIV-tilanteen parannuttua tiedottaminen ei enää ole yhtä aktiivista ja samaan aikaan hyvä lääkitys luo vääränlaista turvallisuudentunnetta.

YK:n kuudennen vuosituhattavoitteen saavuttamista eli HIV:n leviämisen pysäyttämistä pidetään mahdollisena Ugandalle. Asenteiden muuttuminen ja välinpitämättömyyden kasvu HIV-tartuntaa kohtaan voivat kuitenkin johtaa uuteen katastrofiin. UNAIDS:in tilastojen mukaan sairastuneiden määrä on jälleen kääntynyt kasvuun, ja 6,5 prosentilla ugandalaisista oli HIV vuonna 2010.

Huoli tilanteen heikentymisestä näkyy voimakkaasti muun muassa paikallisissa lehdissä.  Suuri kysymys onkin, kuinka maassa reagoidaan hälyttävään tilanteeseen.

Teksti: Hanna Mehtonen-Rinne
Videon toteutus: Osuuskunta Glokaali

Vuosituhattavoite 6: HIV/aidsin ja muiden tautien leviämisen pysäyttäminen

YK:n jäsenvaltiot asettivat vuosituhatjulistuksessa tavoitteeksi pysäyttää HIV/aidsin leviäminen ja kääntää uusien tartuntojen määrä laskuun vuoteen 2015 mennessä. Sama koskee malariaa ja muita merkittäviä tauteja.

YK:n vuoden 2010 seurantaraportin mukaan HIV:n, malarian ja tuberkuloosin vastainen taistelu on tuottanut tulosta. Tämän ansiosta alle viisivuotiaiden lasten kuolemat vähenivät vuosien 1990–2008 aikana 12,5 miljoonasta 8,8 miljoonaan.

Maailmanlaajuisesti uusien hiv-tartuntojen määrä kääntyi laskuun jo vuonna 1996 ja tautiin kuolevien määrä on laskenut vuodesta 2006. HIV/aids on kuitenkin edelleen suuri ongelma etenkin Saharan eteläpuolisessa Afrikassa.

Tulosta Jaa kirjanmerkki
© Ulkoasiainministeriö 2006 | Tietoa palvelusta | kehitys.verkot@formin.fi
FORMIN.FINLAND.FI - ULKOASIAINMINISTERIÖ - UTSTRIKESMINISTERIET
Global.finland.fi on ulkoministeriön kehitysviestinnän verkkojulkaisu. Sen päivitys on päättynyt 30.6.2014.
Kirjoittajan nimellä varustetut artikkelit edustavat yksinomaan kirjoittajan kantaa.
© Ulkoasiainministeriö | Kehitysviestintä, Kanavakatu 3 C, 00160 Helsinki, sähköposti vie-30@formin.fi