Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Afghanistan: Manliga poliser dör i tjänsten, kvinnliga på väg till jobbet - Utrikesministeriet: Global.finland: Länder: Nyheter A-Ö

Utrikesministeriets utvecklingskommunikation, e-post: VIE-30@formin.fi. Webbplatsens updatering avslutades den 30.6.2014.
reuna
Nyheter, 7.2.2012

Afghanistan: Manliga poliser dör i tjänsten, kvinnliga på väg till jobbet

Av poliskåren i Afghanistan är 1300 kvinnor vilket motsvarar en procent. Fler behövs, men rekryteringen försvåras av attityder, både på fältet och på arbetsplatsen.

Det är oftare lättare för en kvinna att anförtro sina problem åt en annan kvinna. Särskilt svårt är det att berätta om sexuellt våld för en man, ens om han är polis. Om familjens interna svårigheter tiger kvinnorna ofta också.

”Därför behöver Afghanistan mera yrkeskunniga kvinnliga poliser” säger Samira Hamidi som leder det afghanska kvinnonätverket Afghan Women’s Newtwork.

Naispoliisit saavat koulutusta aseen käsittelyssä Kabulin sotilaallisessa harjoituskeskuksessa. Kuva on keväältä 2010. Kuva: Isafmedia / Flickr / CC BY 2.0Kvinnliga poliser utbildas i vapenhantering i Kabuls militärövningscenter. Bilden är från våren 2010. Foto: Isafmedia/Flickr/cc by 2.0

Kvinnliga poliser behövs också när man letar efter vapen i hemmen och olika kontrollpunkter vid vägar och på gator. Det är inte passande att män tränger sig in i kvinnors hem eller gör kroppsvisitationer på kvinnor.

”Enligt afghanska traditioner och islams lära är det bäst att kvinnor har att göra med kvinnor” påpekar vice inrikesministern och generalen Abdulrahman Rahman.

För närvarande har den afghanska polisstyrkan 1300 kvinnliga poliser, vilket betyder en procent av den totala styrkan. Inrikesministeriet planerar att de kvinnliga polisernas andel ska öka till 5000 senast år 2014. Samtidigt övergår ansvaret för Afghanistans säkerhet från internationella truppers styrkor till landets egna myndigheter.

”Som det nu är får vi vara nöjda om vi ens har 5000 kvinnliga poliser. Men det är helt för lite” medger Rahman.

Polisupplysning

Det är inte lätt att värva kvinnor till polisyrket eftersom afghanerna vanligen tycker att det bara är män som duger till det.

Dessutom är det få familjer som vill att deras döttrar ska ha ett yrke som förknippas med mutor och despoti. Kvinnliga poliser är ofta tvungna att arbeta sida vid sida med manliga vilket skadar deras rykte, särskilt i provinserna.

I en enkät som gjordes för att ett par år sedan var det bara 45 % av de svarande som accepterade kvinnliga poliser. Särskilt kyligt förhöll man sig i de sydöstra provinserna i landet.

Hamidi förklarar motståndet med den rådande okunskapen, och för att råda bot på den erbjuder hon upplysning både åt kvinnor och deras föräldrar. Nu är det främst liberala familjers döttrar som blir poliser.

”Man måste berätta om polisens arbete för folk. De måste inse att Afghanistan behöver kvinnliga poliser. Inflytelserika män i moskéernas fredagsböner och på byrådens möten borde uppmana varandra att skicka sina fruar, döttrar och systrar till polisskolan” föreslår Hamidi.

”Flickorna behöver också positiva förebilder av kvinnor som är framgångsrika i polisyrket.”

Mer än tekokerskor

En kvinna i polisuniform är inte så nytt eller unikt i Afghanistan. De första kvinnliga poliserna utexaminerades redan i slutet av 1950-talet och en del av dem innehar nu höga poster i landets säkerhetsförvaltning.

Men Johanna Valenius bekymrar sig inte bara för värvandet av flera kvinnliga poliser utan också för de tjänstgörande kvinnliga polisernas ställning. Valenius leder människorätts- och jämställdhetsenheten vid EU:s polisoperation EUPOL i Afghanistan.

”Afghanistan behöver inte 5000 poliser som kokar te” säger hon.

Alltför ofta går det så att de kvinnliga poliserna städar, förutom att de kokar te, eller tar hand om annat som inte har med deras karriärutveckling att skaffa. De får inte påbyggnadsutbildning, och ibland inte heller vapen och uniform vilket är nödvändigt i arbetet. Dessutom begränsas deras rörlighet och nattarbete av samhällets traditioner.

De kvinnliga poliserna upplever dessutom diskriminering och sexuella trakasserier på arbetsplatsen. EUPOL har inrättat en telefonhjälplinje dit kvinnliga poliser kan ringa för att få hjälp i problemsituationer. Valenius påpekar att det också annars är väldigt farligt att vara polis i Afgahnistan: varje dag dödas 3-5 av dem och dubbelt så många skadas.

”Manliga poliser dör i tjänsten men kvinnliga dör på vägen till eller från arbetet. Kvinnorna dör för att de är kvinnor och poliser.”

Valenius syftar bland annat på Malalai Kakar som sköts till döds framför sitt hem av talibanerna hösten 2008. Kakar var chef för den enhet vid Kandahars polis som bekämpar våld mot kvinnor.

Men det går framåt också i Afghanistan. Kvinnor lär sig allt mer om sina rättigheter, och polisens familjeenheter ingriper i våld och andra stridigheter i hemmen. Största delen av den enhetens poliser är specialutbildade kvinnor.

Samira Hamidi beskriver den rådande situationen: ”Det är en stor framgång när allt fler kvinnor berättar om våld de har utsatts för åt en kvinnlig polis”.

Samira Hamidi och Abdulrahman Rahman deltog i seminariet Kvinnor, fred och säkerhet som ordnades i Helsingfors i januari.

Tiina Kirkas

Skribenten är frilansjournalist insatt i utvecklingsfrågor. Artiklar försedda med författarens namn publicerade på global.finlands sidor representerar enbart skribentens åsikter.

 

Skriv ut Dela

Detta dokument

Uppdaterat 7.2.2012


Skriv ut Dela
© Utrikesministeriet 2006 | Information om webbsidor | kehitys.verkot@formin.fi
FORMIN.FINLAND.FI - ULKOASIAINMINISTERIÖ - UTSTRIKESMINISTERIET
Global.finland.fi är en webbplats om utvecklingsfrågor och global fostran. Webbplatsens updatering avslutades den 30.6.2014.
Namnförsedda artiklar publicerade i global.finland representerar enbart skribentens egna åsikter.
© Utrikesministeriet | Utvecklingskommunikation, Kanalgatan 3 C, 00160 Helsingfors, e-post VIE-30@formin.fi