Suoraan sisältöön
Suomen ulkoasiainministeriö

Digitarina: "Halusin tietää, mitä tietokoneen sisällä on" - Ulkoasiainministeriö: Global.finland: Globaalikasvatus: Nettivideot

Ulkoministeriön kehitysviestintä, sp. VIE-30@formin.fi. Verkkojulkaisun päivitys on päättynyt 30.6.2014.
reuna
Tallenteet, Uutiset, 26.1.2012

Digitarina: "Halusin tietää, mitä tietokoneen sisällä on"

Eteläafrikkalainen Funeka Kalawe pääsi ensimmäisten joukossa perehtymään tietokoneisiin kansalaisjärjestön kautta. Nyt hän työskentelee pankin IT-osastolla.

YK:n 8. vuosituhattavoite: Funekan tarina, Etelä-Afrikka

Etelä-Afrikassa on otettu viime vuosina edistysaskelia uuden tieto- ja viestintäteknologian tuomisessa yhä useamman ulottuville.  Suomi on omalta osaltaan edistänyt Etelä-Afrikan tietoyhteiskuntakehitystä  tieto- ja viestintäteknologiaohjelma SAFIPA:n kautta.

Ennen vuosituhannen vaihdetta Etelä-Afrikassa ei juurikaan liputettu tietoteknisten taitojen puolesta. Tavallisissa köyhissä perheissä tietotekniikan osaamista ei pidetty kovin tärkeänä, eivätkä tietokoneet olleet keskeisessä osassa koulujen opetuksessa. Nyt asenteet ovat muuttumassa. On ymmärretty, että  hyvät tietotekniikan taidot auttavat menestymään jatko-opinnoissa ja ovat tärkeitä työelämässä.

Köyhienkin alueiden kouluihin on investoitu tietokoneluokkia, mutta ongelmana on yhä tietotekniikan opettajien puuttuminen.  Tietokoneluokassa saattaa olla vain muutama toimiva kone. Rikkinäiset koneet pölyttyvät, kun kouluilla ei ole resursseja palkata päteviä opettajia ja IT-henkilökuntaa.

Tietokonetaitoja vapaaehtoisten opastuksella

Eteläafrikkalainen Funeka Kalawe, 23, pääsi kiinni tietokoneiden maailmaan vuonna 2004 IkamvaYouth-järjestön kautta. Hän kävi tuolloin koulua Kapkaupungin köyhässä Khayelitshan slummissa. Koulussa oli kyllä tietokoneluokka, mutta vain kaksi toimivaa konetta eikä lainkaan tietokoneopetusta. Funeka halusi oppia käyttämään tietokonetta monipuolisesti.

Vuonna 2003 perustettu IkamvaYouth auttaa köyhimpien alueiden 9.–11. luokkien oppilaita menestymään paremmin koulussa tarjoamalla tukea eri kouluaineisiin. Nuoria opettavat vapaaehtoiset yliopisto-opiskelijat. Järjestön palvelut ovat ilmaisia ja siten vähäosaisten nuorten ulottuvilla.  

Järjestön toimintaan kuuluu suosittu E-Literacy training -kurssi, jossa nuorille opetetaan tietotekniikan taitoja. Tavoitteena on vahvistaa nuorten mahdollisuuksia menestyä työ- ja opiskelumaailmassa lukion jälkeen.

Ikamvayouth-järjestössä uskotaan tietoteknisten taitojen nostavan köyhien alueiden nuorten itsetuntoa. Työmarkkinoilla on helpompi kilpailla, kun ansioluetteloon voi kirjoittaa hallitsevansa tietotekniikan monipuolisesti.  IkamvaYouth seuraa entisten oppilaidensa menestystä työelämässä. 95 prosenttia kurssin käyneistä on työllistynyt. Yksi heistä on Funeka, joka aloitti vuosi sitten työt pankin IT-osastolla.

Teksti: Laura Meriläinen & Pirita Juppi
Videon toteutus: Osuuskunta Glokaali

Vuosituhattavoite 8: Globaali kumppanuus

YK:n kahdeksas vuosituhattavoite on globaalin kumppanuuden aikaansaaminen kehityksen edistämiseksi ja köyhyyden poistamiseksi. Tämä tarkoittaa käytännössä muun muassa kehitysavun lisäämistä, kauppa- ja rahoitusjärjestelmien muuttamista oikeudenmukaisemmiksi sekä kehitysmaiden velkaongelman ratkaisemista.

Yksi vuosituhattavoitteen alatavoitteista on uuden teknologian, etenkin informaatio-ja viestintäteknologian (ICT), hyötyjen saattaminen myös kehitysmaiden käyttöön yhteistyössä yksityisen sektorin kanssa. Tämä tarkoittaa muun muassa nopeampia Internet-yhteyksiä sekä Internetin saavutettavuuden parantamista.

Internetin käytössä koko Afrikka on vahvasti jälkijunassa muihin maanosiin nähden. Etelä-Afrikan väestöstä vain noin  14 prosenttia käyttää Internettiä. Tämä on toiseksi eniten Saharan eteläpuolisen Afrikan maista – kärkisijaa pitää hallussaan Nigeria. 

Tulosta Jaa kirjanmerkki
© Ulkoasiainministeriö 2006 | Tietoa palvelusta | kehitys.verkot@formin.fi
FORMIN.FINLAND.FI - ULKOASIAINMINISTERIÖ - UTSTRIKESMINISTERIET
Global.finland.fi on ulkoministeriön kehitysviestinnän verkkojulkaisu. Sen päivitys on päättynyt 30.6.2014.
Kirjoittajan nimellä varustetut artikkelit edustavat yksinomaan kirjoittajan kantaa.
© Ulkoasiainministeriö | Kehitysviestintä, Kanavakatu 3 C, 00160 Helsinki, sähköposti vie-30@formin.fi