Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Namibiaturister gynnar också de fattiga - Utrikesministeriet: Global.finland: Länder: Nyheter A-Ö

Utrikesministeriets utvecklingskommunikation, e-post: VIE-30@formin.fi. Webbplatsens updatering avslutades den 30.6.2014.
reuna
Nyheter, 19.1.2012

Namibiaturister gynnar också de fattiga

Varje år växer turistströmmen till Namibia. Regeringen främjar turism som gynnar lokalsamhällen (Community Based Tourism, CBT) vilket också gagnar de fattiga på landsbygden, men tyglarna hålls fortsättningsvis i den vita elitens fasta grepp.

Namibia som är beläget i södra Afrika marknadsför sig som ett land med solsken året om, vilda djur, naturparker och kulturrikedomar. Det har lett till resultat: på drygt tjugo år har de utländska turisternas antal nästan fyrfaldigats och de är nu cirka 980 000 per år.

Till Namibias trumf hör vilda djur och naturparker. Mest turister kommer det från Angola, Sydafrika, Tyskland och Zambia.  (Foto: MAZZALIARMADI.IT, Flickr.com [http://www.flickr.com/photos/mazzali/]/ cc 2.0 Till Namibias trumf hör vilda djur och naturparker. Mest turister kommer det från Angola, Sydafrika, Tyskland och Zambia. Foto: MAZZALIARMADI.IT / Flickr / cc 2.0

Turismen är viktig för Namibia eftersom det är svårt att utveckla andra industrier, eller jordbruket, i ett glest befolkat land som lider av torka. Regeringen prioriterar turismen främst sedan år 1991, året efter att landet blev självständigt.

”År 1996 sysselsatte turismen ungefär 600 personer. Idag är 80 000 arbetsplatser direkt eller indirekt beroende av turismen. Turismen har också haft en gynnsam effekt på skyddet av naturresurserna och utvecklingen av landsbygden”, berättar Ndapona Schleberger som är chef för Namibia Tourism Boards (som verkställer Namibias turismpolitik) internationella affärsverksamhet och marknadsföring.

Finanskrisen har gjort att turistmängden ökar långsamt, men trots ekonomiprognoserna tror man att Namibias turismindustri kommer att växa ytterligare i framtiden. För närvarande utgör turismens andel av landets BNP nästan 20 % med de indirekta effekterna medräknade.

Samhällen på landet gagnas av turisterna

Yhteisöpohjaiset Hantverkscenter som gynnar det lokala samhället är viktiga inkomstkällor, särskilt för ensamförsörjande mammor. Foto: Julia JänisHantverkscenter som gynnar det lokala samhället är viktiga inkomstkällor, särskilt för ensamförsörjande mammor. Foto: Julia Jänis

Cirka hälften av Namibias två miljoner invånare är arbetslösa, och ungefär lika många lever i yttersta fattigdom. Statens turistpolitik strävar efter att också dessa ska gagnas. Man stödjer fattiga mörkhyade och främjar turism på lokalsamhällets villkor, det vill säga Community Based Tourism. I CBT- projekt grundar fattiga grupper, med stöd från organisationer eller företag, bland annat lägerområden, hantverkscenter och kulturbyar, dit researrangörer hämtar turister. Grupperna kan också hyra ut sin mark för jakt eller logi. Samtidigt skyddar man naturresurserna.

Idag finns ungefär 60 CBT-turistmål i Namibia och av dem är 30 aktiva.

Julia Jänis som är doktor i statsvetenskaper ägnade sin avhandling (som gavs ut ifjol) åt Namibias turistsektor, och enligt henne är en av CBT:s goda sidor att verksamheten har sysselsatt också yrkeslösa namibier och gett dem utbildning.

”Även om alla medlemmar i ett fattigt samhälle inte kan delta, gynnas de ofta av att deras samhälle får inkomster. Tack vare de pengar som turismen hämtar kan samhällena exempelvis bevilja mikrokrediter, bygga skolor, hälsostationer eller nya brunnar”, säger Jänis.

Storebror önskas

Men inte ens Community Based Tourism fungerar alltid idealiskt. Enligt Jänis är problemet att turismen kräver kommersiella kunskaper och det saknar ofta landsbygdens invånare. ”En grupp människor inrättade ett hantverkscenter invid en populär nationalpark. Men de kunde inte marknadsföra sig alls och antog att kunderna skulle dyka upp av sig själva” beskriver hon.

Ett annat problem är att många CBT-firmor grundas på initiativ av biståndsorganisationer. När stödet från organisationen upphör klarar man sig inte på egna ben och verksamheten upphör.

”Man vill ha något slags storebror i bakgrunden, som hjälper med planering med mera. Det är ett oroväckande drag” konstaterar Julia Jänis.

Namibias jaktgods är till hundra procent i vita människors ägo. På godsen råder ännu apartheidattityder. På bilden en godsägare med en anställd. Foto: Julia JänisNamibias jaktgods är till hundra procent i vita människors ägo. På godsen råder ännu apartheidattityder. På bilden en godsägare med en anställd. Foto: Julia Jänis

Rasåtskillnad syns i turistbranschen

Namibias historia är dyster med sin kolonialtid och rasåtskillnadspolitik. Man kan se det fortfarande: trots att Världsbanken klassificerar Namibia som ett land med högre medelinkomstnivå är landets inkomstklyftor bland de största i världen. Cirka 65 % av alla inkomster hamnar hos den rikaste tiondelen av befolkningen.

Historien återspeglas också på turistnäringen. Av landets befolkning är bara 6 % vithyade, men mer än 90 % av turismindustrin kontrolleras av vita namibier och utlänningar. Det har också de mörkhyade vant sig vid: turismen har alltid varit de vitas business.

”På landsbygden tror folk att de behöver de vitas hjälp, eftersom det är de som vet mest om turism”, berättar Jänis.

Idag finns det också mörkhyade företagare och deras antal ökar hela tiden. Enligt Julia Jänis forskning har de upplevt situationen som problematisk: så länge som turismen styrs av de vitas inbördes kretsar utvecklas den inte, och vinner inte stöd bland befolkningen.

Turismen kan utgöra en viktig möjlighet för Namibia. ”I praktiken har Namibia helt nyss blivit självständigt, och den nationella identiteten håller ännu på att byggas upp. Turismen kan bli en resurs som medför att vita och svarta respekterar varandra mer”, påpekar Jänis.

Julia Jänis avhandling i u-landsforskning granskades i oktober 2011 vid Helsingfors universitet.

Teija Laakso / maailma.net

Finland understöder Namibias turistindustri

Finland har understött Namibias turistsektor sedan 2000-talets början med hjälp av anslaget för lokalt samarbete, vilket har koordinerats av Finlands ambassad i Namibia. För närvarande stödjer Finland till exempel Namibia Tourism Board och lokala museer och kulturinstanser. Finland har också understött utvecklingen av turism som gynnar lokalsamhällen (Community Based Tourism).

Enligt Finlands Namibiaambassads programkoordinator Marika Matengu har stödet i praktiken gått ut på att man utbildat lokala företagare och hjälpt dem bilda nätverk, understött deltagande i mässor och utvecklat marknadsföringskapacitet och organisationsförvaltning.

Matengu berättar att samarbetet har fått till stånd många små men konkreta förändringar.

”Till exempel har man fått med några lokala turistmål på de Namibiakartor som delas ut på informationsbyråer. Vissa nya mål har också kommit med på researrangörers rutter, och för tillfället diskuteras hur man kunde utveckla nya rutter som speciellt skulle gynna lokala turistföretagare och kulturhistoriska turistmål.”

 

Skriv ut Dela
© Utrikesministeriet 2006 | Information om webbsidor | kehitys.verkot@formin.fi
FORMIN.FINLAND.FI - ULKOASIAINMINISTERIÖ - UTSTRIKESMINISTERIET
Global.finland.fi är en webbplats om utvecklingsfrågor och global fostran. Webbplatsens updatering avslutades den 30.6.2014.
Namnförsedda artiklar publicerade i global.finland representerar enbart skribentens egna åsikter.
© Utrikesministeriet | Utvecklingskommunikation, Kanalgatan 3 C, 00160 Helsingfors, e-post VIE-30@formin.fi