Suoraan sisältöön
Suomen ulkoasiainministeriö

Uutiskooste: Siirtolaisuus ja raha - Ulkoasiainministeriö: Global.finland: Maat: Uutiset maittain A-Z

Ulkoministeriön kehitysviestintä, sp. VIE-30@formin.fi. Verkkojulkaisun päivitys on päättynyt 30.6.2014.
reuna
Uutiset, 5.1.2012

Uutiskooste: Siirtolaisuus ja raha

Somaliperhe elää yksinomaan tyttären ulkomailta lähettämän kuukausittaisen rahasumman varassa. Uutiskoosteen maina ja alueina Somalia, Pohjois-Afrikka, Indonesia, Gambia ja Kenia. 

IrinNews: Somalien toimeentulo on rahalähetysten varassa

Ulkomailla työskentelevien perheenjäsenten rahalähetykset ovat ratkaisevan tärkeä tulonlähde kehitysmaissa. Nyt jopa miljoonien rahalähetyksistä riippuvaisten somalien toimeentulo on uhattuna, kun yhdysvaltalainen pankki aikoo lakkauttaa rahansiirtoyritysten käyttämät tilit Minnesotan osavaltiossa.

Tutkija Laura Hammondin mukaan yksityishenkilöt lähettävät Somaliaan jopa kaksi miljardia dollaria vuosittain, ja rahoja käytetään sekä perheiden toimeentuloon että yhteisöjen kehittämiseen. Hammond toteaakin rahalähetysten olevan monen nälänhätäalueilla asuvan henkireikä, sillä ne tulevat juuri oikeaan kohteeseen nopeammin ja tehokkaammin kuin virallisten avustusjärjestöjen lähettämät rahat.

60-vuotias Madino Ji'ale Farah Mogadishusta kertoo 14-jäsenisen perheensä elävän täysin tyttärensä kuukausittain lähettämän 200 dollarin varassa. Ilman rahalähetystä perhe joutuisi pakolaisleirille tai kerjäämään. YK:n arvion mukaan Somaliassa on neljä miljoonaa apua tarvitsevaa, joista peräti neljännesmiljoona on vaarassa kuolla nälkään.

Tunisia Live: EU tukee Pohjois-Afrikan siirtolaisia

EU ja Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö IOM ovat sopineet kolmevuotisesta yhteistyöstä, jolla tuetaan Tunisian, Libyan ja Egyptin hallituksia ja kansalaisjärjestöjä siirtolaisuuteen liittyvissä kysymyksissä. Siirtolaisuus lisääntyi huomattavasti Pohjois-Afrikassa viime kevään kansannousujen seurauksena. Esimerkiksi Libyan sodan aikana Libyasta palasi kotimaihinsa noin 200 000 egyptiläistä ja 82 000 tunisialaista.

Suurimmat haasteet alueen ihmisten liikkuvuudessa ovat laiton siirtolaisuus, siirtolaisten työttömyys ja paluumuuttajien tulevaisuus. Ohjelman myötä kehitetään muun muassa siirtolaisten terveydenhuoltoa ja vahvistetaan suurten siirtolaismäärien koettelemien alueiden palveluita ja infrastruktuuria.

The Jakarta Post: Indonesian hallitusta vaaditaan huolehtimaan siirtolaisten oikeuksista

Ulkomailla työskentelevät indonesialaiset lähettivät kotimaahansa yli 6 miljardia dollaria viime vuonna. Johtaja Anis Hidayah MigrantCare-järjestöstä toteaa, että Indonesian hallitusta kyllä kiinnostaa maahan tuleva raha mutta ei siirtolaisten määrä, työskentely- ja elinolosuhteet tai hyvinvointi. MigrantCaren mielestä hallitus ei hoida velvollisuuttaan suojella huonosti kohdeltuja siirtolaisia, vaan patistaa sen sijaan yhä uusia ihmisiä töihin ulkomaille. Järjestön  mukaan hallituksen pitäisi myös puuttua siihen, että 32 indonesialaista siirtolaista odottaa ulkomailla kuolemantuomion täytäntöönpanoa ja sadat muut ovat vaarassa saada sellaisen.

Foroyaa Online (Gambia): Rahalähetykset poikimaan naisten avulla

Women’s World Bankingintutkimuksen mukaan ulkomailta tulevat rahalähetykset ovat merkittävä osa Gambian markkinoita: Yli 70 prosentilla haastatelluista oli ulkomailla asuva sukulainen, ja yli 80 prosenttia heistä sai rahalähetyksiä. Vuosittain Gambiaan lähetetään 90 miljoonaa dollaria, mikä vastaa 11 prosenttia bruttokansantuotteesta. Rahoista kolmasosa tulee maahan epävirallisesti, sillä maaseudulla ei ole pankkeja tai rahanvälityspisteitä.

Tutkimuksesta käy myös ilmi, että keskimääräinen vastaanottaja saa 650 dollaria vuodessa, ja suurin osa ottaa rahan käteisenä. Rahansäästö ja talouden suunnittelu on hyvin vähäistä, ja vastuu rahalähetysten käyttämisestä on yleensä naisilla. Women’s World Bankingin mukaan monet naiset haluaisivat kuitenkin oppia hallinnoimaan ja säästämään rahaa sekä tekemään tuottoa, ja se pyrkiikin kannustamaan naisia, jotta nämä käyttäisivät osan ulkomailta saamistaan rahoista pienyritystoimintaan.

Business Daily (Kenia): Siirtolaisten hyödyntämätön potentiaali

Ulkomailla asuvilla yli kolmella miljoonalla kenialaisella on suuri merkitys kotimaalleen. Heidän lähettämänsä rahat, antamansa neuvot ja uusien siirtolaisten auttaminen helpottavat sukulaisten elämää. Lisäksi ainakin puolet heistä on äänioikeutettuja, ja heidän äänillään voi olla tärkeä vaikutus tämän vuoden vaaleissa.

Ulkomailla elävät siirtolaiset voisivat kuitenkin tehdä vielä enemmän kotimaansa eteen. Siinä missä esimerkiksi kiinalaiset luovat markkinoita kiinalaisille tuotteille avaamalla heti ravintolan uudella asuinpaikkakunnallaan, kenialaiset tyytyvät yleensä lähettämään rahaa kotimaahansa. Pelkän rahan sijaan kenialaiset tarvitsevat mahdollisuuksia ja kykyjä hankkia itse rahaa. Liikennejärjestelyt, tietotekniikka ja globalisaatio ovatkin tehneet siirtolaisuudesta voiman, josta voisi oikein hyödynnettynä olla kotimaalle paljon suurempaa taloudellista hyötyä kuin pelkistä rahalähetyksistä.

Koonnut: Johanna Latvala

Tulosta Jaa kirjanmerkki
© Ulkoasiainministeriö 2006 | Tietoa palvelusta | kehitys.verkot@formin.fi
FORMIN.FINLAND.FI - ULKOASIAINMINISTERIÖ - UTSTRIKESMINISTERIET
Global.finland.fi on ulkoministeriön kehitysviestinnän verkkojulkaisu. Sen päivitys on päättynyt 30.6.2014.
Kirjoittajan nimellä varustetut artikkelit edustavat yksinomaan kirjoittajan kantaa.
© Ulkoasiainministeriö | Kehitysviestintä, Kanavakatu 3 C, 00160 Helsinki, sähköposti vie-30@formin.fi