Suoraan sisältöön
Suomen ulkoasiainministeriö

Uutiskooste: Ilmastonmuutos ja Afrikka - Ulkoasiainministeriö: Global.finland: Maat: Uutiset maittain A-Z

Ulkoministeriön kehitysviestintä, sp. VIE-30@formin.fi. Verkkojulkaisun päivitys on päättynyt 30.6.2014.
reuna
Uutiset, 16.12.2011

Uutiskooste: Ilmastonmuutos ja Afrikka

Ympäristöystävälliset ratkaisut eivät aina huomioi ihmisiä. Esimerkiksi etiopialaiset maanviljelijät joutuvat luopumaan tiloistaan, kun maa panostaa tuulivoimaan.

IRINNews: Ilmastonmuutoksen sosiaaliset ulottuvuudet nostettava esiin

YK:n ilmastonmuutoksen sosiaalisia ulottuvuuksia pohtivan työryhmän raportti toteaa, että ilmastonmuutospuheissa ei oteta tarpeeksi huomioon ilmastotoimien vaikutuksia terveyteen, ruokaturvaan, toimeentuloon, sukupuolten väliseen tasa-arvoon, koulutukseen, asumiseen, köyhyyteen ja ihmisten liikkuvuuteen.

Ilmastonmuutosta koskevissa neuvotteluissa ja päätöksissä tulisikin ottaa sosiaaliset ulottuvuudet huomioon kaikilla tasoilla muun muassa parantamalla eri sektorin toimijoiden välistä yhteistyötä sekä tarkastelemalla lähemmin ihmisten käyttäytymistä, valintoja, kulutustottumuksia ja alttiutta ilmastonmuutoksen vaikutuksille. Ilmastoystävällisempiin ratkaisuihin siirryttäessä tulisi myös varmistaa, että uuteen teknologiaan on koulutettu tarpeeksi ihmisiä, ja että lakkautettavilla aloilla työskennelleille löytyy uusi työ.

AFP: Maanviljelijät pois tuulivoimalan tieltä Etiopiassa

Etiopiaan rakennettu ranskalaisjohtoinen Ashegodan tuulivoimala on Saharan eteläpuolisen Afrikan suurin. Se on myösosa maan kunnianhimoista suunnitelmaa tulla alueen johtavaksi uusiutuvan energian tuottajaksi: Etiopia aikoo siirtyä vesi-, aurinko-, maalämpö- ja tuulienergiaan vuoteen 2015 mennessä.

Yli puolet etiopialaisista on nykyisellään vailla sähköä, eivätkä kaikki usko projektin suuriin lupauksiin. Tuulivoimalan rakentaminen ei myöskään saa paikallisten varauksetonta tukea, sillä alue, johon se on rakennettu, kuului aiemmin maanviljelijöille. Nyt noin 700 heistä on menettänyt maansa, eikä hallituksen maksamaa korvausta pidetä riittävänä uuden maa-alueen hankkimiseen.

The Citizen (Tansania): Sansibar ilmastonmuutoksen kärsijänä

Sansibarin presidentti Ali Mohamed Shein muistuttaa, että pienet saarivaltiot, kuten Sansibar, ovat kaikkein haavoittuvimpia ilmastonmuutoksesta. Lisäksi niillä on yleensä hyvin rajoitetut mahdollisuudet toimia esimerkiksi ympäristökatastrofien sattuessa. Sheinin mukaan erityisesti Sansibarin reuna-alueet ovat äärimmäisen haavoittuvia, ja jo nyt merivesi on tulvinut osin viljelykelpoiselle maalle ja tehnyt siitä hyödyttömän.

Shein vetoaakin kaikkiin maihin, jotta ne myöntävät ilmastonmuutoksen olevan globaali ongelma. Hän myös muistuttaa, että mitä pikemmin vääjäämättömästi edessä oleviin toimiin ryhdytään, sitä tehokkaampia ja halvempia ne ovat.

Daily Trust (Nigeria): Kaupunkiliikennettä kehitetään vihreämmäksi

Iso-Britannia tukee vähäpäästäisten liikenteen kehittämistä Nigerian kaupunkeihin 150 miljoonalla punnalla. Britannian ilmastonmuutosministeri Gregory Barker kehottaa Nigeriaa samalla käyttämään kansainvälistä vaikutusvaltaansa taivuttaakseen kovan linjan kehittyviä maita tukemaan Durbanissa tehtyjä ilmastosopimuksia.

Nigerian ympäristöministeri Hadiza Ibrahim Mailafian mukaan maa on menettänyt 23 prosenttia viljelykelpoisesta maasta aavikoitumiselle, mikä on huonontanut ruokaturvaa samaan aikaan, kun ennakoimattomat sateet ovat aiheuttaneet eroosiota. Hän toteaakin, että ilmastonmuutoksen seurausten ehkäisemiseksi täytyy toimia heti.

The East African (Kenia): Kenialaiset kukat ympäristöystävällisiä

Viime vuosina Euroopassa on keskusteltu kenialaisten kukkien aiheuttamasta hiilijalanjäljestä. Aktivistit ovat vaatineet boikottia lentoteitse kuljetetuille tuotteille. Camco-yhtiön tekemän tuoreen tutkimuksen mukaan kenialaiset kukat tuottavat kuitenkin vähemmän hiiltä kuin Euroopassa kasvatetut, koska Keniassa ei tarvita niin paljon energiaa kasvihuoneiden lämmitykseen ja valaisemiseen. Kukat myös kuljetetaan matkustajakoneissa, eikä kuljetus siten lisää hiilipäästöjä.

Kenian vientiä johtava kukkateollisuus aikoo jatkossa panostaa entistä ympäristöystävällisempään viljelyyn kierrättämällä vettä, muokkaamalla viljelmien jätteen biokaasuksi ja lisäämällä aurinkoenergian käyttöä.

Koonnut: Johanna Latvala

Tulosta Jaa kirjanmerkki

Päivitetty 16.12.2011


Tulosta Jaa kirjanmerkki
© Ulkoasiainministeriö 2006 | Tietoa palvelusta | kehitys.verkot@formin.fi
FORMIN.FINLAND.FI - ULKOASIAINMINISTERIÖ - UTSTRIKESMINISTERIET
Global.finland.fi on ulkoministeriön kehitysviestinnän verkkojulkaisu. Sen päivitys on päättynyt 30.6.2014.
Kirjoittajan nimellä varustetut artikkelit edustavat yksinomaan kirjoittajan kantaa.
© Ulkoasiainministeriö | Kehitysviestintä, Kanavakatu 3 C, 00160 Helsinki, sähköposti vie-30@formin.fi