Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Världens bakgrund: Ytrandefrihet (2.2011) - Utrikesministeriet: Global.finland: Global fostran: Yttrandefriheten (2.2011)

Utrikesministeriets utvecklingskommunikation, e-post: VIE-30@formin.fi. Webbplatsens updatering avslutades den 30.6.2014.
reuna

Yttrandefrihet (2.2011)

En demonstration i Kairo mot Egyptens president Hosni Mubarak i februari 2011. (Bild: Ramy Raoof / Flickr.com, cc 2.0)En demonstration i Kairo mot Egyptens president Hosni Mubarak i februari 2011. (Bild: Ramy Raoof / Flickr.com, cc 2.0)

Yttrandefriheten begränsas med hårda tag

Journalisten Jelena Maglevannaja började få dödshot efter att hon skrivit om brott mot tjetjenernas mänskliga rättigheter. Dödshot, misshandel och arresteringar är vardag också för många andra som använder sig av sin yttrandefrihet.

Yttrandefriheten är en egenskap som är inbyggd i internet

Att internet blivit allt vanligare har gjort det svårare speciellt för odemokratiska regimer att kontrollera spridningen av information och medborgarnas möjligheter att yttra sina åsikter. Bloggar, YouTube, Facebook och andra sociala medier öppnar möjligheter för miljontals människor att skapa innehåll på internet.

Journalisterna är i centrum för yttrandefriheten

Yttrandefriheten kan inte förverkligas utan professionella medier som sprider information och erbjuder en kanal för påverkande. Den finländska stiftelsen Vikes (Viestintä ja kehitys, ungefär Kommunikation och utveckling) utbildar journalister bland anant i Namibia och Nepal.

Faktaruta

Yttrandefriheten garanteras bland annat i Internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter samt i Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna. I Finland är yttrandefriheten tryggad i grundlagen.

Alla har rätt till åsikts- och yttrandefrihet. Människor har rätt att skaffa, ta emot och sprida information genom alla medier.

Yttrandefriheten kan begränsas till exempel för att skydda statens säkerhet, förebygga brottslighet eller trygga andra personers rykte eller rättigheter.

Till yttrandefriheten hör också rätten att veta hur till exempel regering och myndigheter använder sin makt och hur skattebetalarnas pengar används. Informationen måste också vara tillgänglig och i en förståelig form.

Enligt organisationen Reportrar utan gränser dödades år 2010 flest journalister i Pakistan (11), Irak (7), Mexiko (7) och Filippinerna (4).

Flest journalister satt år 2010 i fängelse i Kina (30), Eritrea (29), Iran (27), Burma (14) och Uzbekistan (11).

Var tredje internetanvändare kan inte använda internet fritt. Allt som allt begränsar omkring 60 länder bruket av internet genom att filtrera innehållet eller störa och trakassera användarna.

Enligt organisationen Reportrar utan gränser satt 119 internetaktivister fängslade i mars 2011. Flest av dem satt fängslade i Kina, sammanlagt 77.

För redaktionsarbetet för Världens bakgrunder svarar portalsammanslutningen Suomen OneWorld på uppdrag av utrikesministeriets utvecklingspolitiska information.

Skriv ut Dela

Detta dokument

Uppdaterat 26.10.2012


Skriv ut Dela
© Utrikesministeriet 2006 | Information om webbsidor | kehitys.verkot@formin.fi
FORMIN.FINLAND.FI - ULKOASIAINMINISTERIÖ - UTSTRIKESMINISTERIET
Global.finland.fi är en webbplats om utvecklingsfrågor och global fostran. Webbplatsens updatering avslutades den 30.6.2014.
Namnförsedda artiklar publicerade i global.finland representerar enbart skribentens egna åsikter.
© Utrikesministeriet | Utvecklingskommunikation, Kanalgatan 3 C, 00160 Helsingfors, e-post VIE-30@formin.fi