Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Nepal har tagit stora steg inom grundutbildningen - Utrikesministeriet: Global.finland: Global fostran: Utbildning för alla (3.2011)

Utrikesministeriets utvecklingskommunikation, e-post: VIE-30@formin.fi. Webbplatsens updatering avslutades den 30.6.2014.
reuna

Nepal har tagit stora steg inom grundutbildningen

Kan det andra millenniemålet förverkligas och alla barn få gå i skola i Nepal före till år 2015? Framstegen har varit stora, men det finns mycket att förbättra i utbildningens kvalitet.

Hela 94,5 procent av barnen börjar i lågstadiet, säger Janardan Nepal, chef för planeringsavdelningen på Nepals undervisningsstyrelse.

Skolan börjar vid fem års ålder, men oftast finns det så väl yngre som äldre elever på klassen. Förskolan håller man som bäst på att utveckla, och det är vanligt att elever blir på klassen. Det berättar både om inlärningsresultaten och om systemets svagheter. Dessutom borde man hitta sätt för att få de 5,5 procent som återstår till skolbänken.

I den gruppen finns barn med funktionshinder, annars diskriminerade samt barn som bor på orter dit det är svårt att ta sig.

"Medborgarna i det här landet tycker att det är väldigt viktigt med utbildning. Samarbetet med Finland har betonat det att utvecklingen också tillhör de mindre bemedlade", betonar utbildningsstyrelsens chef Deo Awashi. 

Statlig skola i byn Balef, foto : Narendra ShresthaFattigdomen tvingar många barn att jobba i stället för att gå i skola. I byn Balef kommer barnen från 40 familjer inte till skolan. Bild: Narendra Shrestha

15 år av samarbete med Finland

Nepal och Finland har i femton års tid samarbetat kring landets grundutbildning. Under den tiden har det hänt mycket: att grundutbildningen i praktiken når hela åldersgruppen är inte någon liten bedrift i ett land som bara för fem år sedan kunde avsluta ett långt inbördeskrig.

Skolorna hölls öppna genom konfliktåren. Det höll nepaleserna kvar i den normala vardagen. Men nu, när man har levt fem år i fred börjar människorna kräva något mera. För att freden ska hålla måste den hämta med sig utveckling - till alla befolkningsgrupper.

Finland stöder Nepals offentliga utbildningsssystem med cirka tre miljoner euro årligen. I samarbetet betonar man jämlikheten inom utbildningen och att undervisningens kvalitet ska utvecklas.

Målet är undervising på eget språk

Graden av läskunnighet har ökat i Nepal i och med att skolgången har blivit vanligare. Men fortfarande saknar nästan hälften av befolkningen ordentlig skriv- och läsförmåga. Att utbilda den vuxna befolkningen är en utmaning.

Skolgången sker på nepalesiska, som för många inte är deras eget modersmål. Att undervisningen på eget språk ska ökar är något som man skrivit in i målen för reformerandet av utbildningssystemet, men den anses inte vara bland de mest brådskande åtgärderna. Det talas nämligen över 90 språk i landet, och nästan alla kan nepalesiska.

Kastsystemet, som officiellt har avskaffats spelar fortfarande en stor roll på landsbygden, och kastlöshet kan vara en orsak till att ett barn inte går i skola.

Då man utvecklat skolsystemet i Nepal har man fäst särskild uppmärksamhet vid att de kastlösa daliterna och de lägre kasterna får gå i skola. Om kasterna binder människor vid deras traditionella platser är det omöjligt för samhället att utvecklas..

Tryck på högstadierna 

Då man 2006 äntligen fick fred i Nepal började elevmängderna öka kraftigt. Strömmen av elever till grundutbildningen börjar nu mattas av, men i stället ökar trycket på högstadierna och yrkesskolorna.

Helt utanför all statistik hamnar de hundratusentals unga som åker till Indien för att söka sig en utkomst där.

 Ett mål med Nepals utbildningsreform är att få fler konstämnen på klasserna 6 till 8. Det finns ett stort behov av att utveckla de ungas yrkesfärdigheter. Någon egentlig yrkesutbildning finns inte att erbjuda förutom åt en bråkdel av dem som vill ha det.  

Yam Bahadur studerar till rörmokare på en grundutbildning i ett yrkeskolecenter för barn och unga. Bild: Narendra ShresthaYam Bahadur studerar till rörmokare på en grundutbildning i ett yrkeskolecenter för barn och unga. Bild: Narendra Shrestha

Att utveckla utbildningen på andra nivån är ett av syftena med det strukturreformprogram som Finland stöder.

I Nepals drygt 33 000 skolor fick omkring 6,6 miljoner skolever år 2010 baskunskaper. Av Nepals statsbudget går omkring 17 procent till utbildning.

Erja-Outi Heino

Skriv ut Dela

Detta dokument

Uppdaterat 25.5.2012


Skriv ut Dela
© Utrikesministeriet 2006 | Information om webbsidor | kehitys.verkot@formin.fi
FORMIN.FINLAND.FI - ULKOASIAINMINISTERIÖ - UTSTRIKESMINISTERIET
Global.finland.fi är en webbplats om utvecklingsfrågor och global fostran. Webbplatsens updatering avslutades den 30.6.2014.
Namnförsedda artiklar publicerade i global.finland representerar enbart skribentens egna åsikter.
© Utrikesministeriet | Utvecklingskommunikation, Kanalgatan 3 C, 00160 Helsingfors, e-post VIE-30@formin.fi