Suoraan sisältöön
Suomen ulkoasiainministeriö

Världens bakgrund: Utbildning för alla (3.2011) - Ulkoasiainministeriö: Global.finland: Globaalikasvatus: Koulutus kaikille (3.2011)

Ulkoministeriön kehitysviestintä, sp. VIE-30@formin.fi. Verkkojulkaisun päivitys on päättynyt 30.6.2014.
reuna

Utbildning för alla (3.2011)

Ekaluokkalaisten inkluusioluokka, Addis Development Vision, Erityisopetuksen tukihanke. (Kuva: Suomen suurlähetystö, Addis Abeba)Förstaklass för handikappade barn i Etiopiens huvudstad Addis Abeba. (Bild: Finlands ambassad, Addis Abeba)

Fattigdomen håller barnen borta från skolan

Nio av tio barn i världen får gå i skola. Trots det får tiotals miljoner barn ingen utbildning på grund av fattigdom och ojämlikhet.

Nepal har tagit stora steg inom grundutbildningen

Kan det andra millenniemålet förverkligas och alla barn få gå i skola i Nepal före till år 2015? Framstegen har varit stora, men det finns mycket att förbättra i utbildningens kvalitet. 

Kriget kör över utbildningen

Miljoner barn blir utan utbildning eftersom kriget förstör skolsystemet i deras länder och tvingar folk att fly. På de palestinska områdena, där konflikten pågått i tiotals år, har man ändå lyckats hålla barnen i skola med finländskt stöd.Fattigdomen håller barnen borta från skolanNepal har tagit stora steg inom grundutbildningenKriget kör över utbildningen

    Fakta

  • Omkring 90 procent av världens barn i grundskoleålder får börja skolan. Utan grundutbildning blir ändå omkring 67 miljoner barn.
  • Över 40 procent av de barn som inte går i skola lever i Afrika söder om Sahara. Också i södra och västra Asien är det många barn som inte går i skola.
  • I de fattigaste länderna är det bara två av de som börjar skolan som går till sista klassen.
  • Omkring två tredjedelar av världens ungdomar inleder en utbildning på andra stadiet, det vill säga gymnasiet eller yrkesskola. I de fattigaste länderna är andelen bara 43 procent.
  • Flickor får gå i skola mer sällan än pojkar. I medeltal börja 97 flickor skolan av hundra pojkar.
  • Fram till år 2015 behövs det 1,9 miljoner nya lärare för att alla barn ska få gå i skola. Över hälften av lärarna behövs i Afrika söder om Sahara.
  • 21 utvecklingsländer använder mera pengar på vapen än på grundskolan.
  • Omkring 17 procent av världens vuxna, 796 miljoner personer, kan inte läsa. Av dem är två tredjedelar kvinnor.

Världens bakgrunder redigeras av Finlands OneWorld -portalförening på uppdrag av utrikesministeriets utvecklingskommunikation.

Tulosta Jaa kirjanmerkki
© Ulkoasiainministeriö 2006 | Tietoa palvelusta | kehitys.verkot@formin.fi
FORMIN.FINLAND.FI - ULKOASIAINMINISTERIÖ - UTSTRIKESMINISTERIET
Global.finland.fi on ulkoministeriön kehitysviestinnän verkkojulkaisu. Sen päivitys on päättynyt 30.6.2014.
Kirjoittajan nimellä varustetut artikkelit edustavat yksinomaan kirjoittajan kantaa.
© Ulkoasiainministeriö | Kehitysviestintä, Kanavakatu 3 C, 00160 Helsinki, sähköposti vie-30@formin.fi