Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Kamerun får Afrikas största naturgaskraftverk - Utrikesministeriet: Global.finland: Länder: Nyheter A-Ö

Utrikesministeriets utvecklingskommunikation, e-post: VIE-30@formin.fi. Webbplatsens updatering avslutades den 30.6.2014.
reuna
Nyheter, 5.12.2011

Kamerun får Afrikas största naturgaskraftverk

Wärtsilä bygger ett jättekraftverk som ska lindra Kameruns tilltagande elektricitetsbehov.

Wärtsiläs byggplatschef Mukkan Anaimuthu och byggnadsingenjören Manel Lopes visar platsen för det kommande kraftverket nära staden Kribi i södra Kamerun. För ett år sedan växte här ännu täta buskage.

”Först fälldes träden och sedan jämnades marken ut med bandschaktare. Därefter kunde vi börja bygga grunden” ,berättar Anaimuthu.

Grunden blev färdig före höstens regnperiod började. I november är det tyst och stilla på arbetsplatsen. I slutet av året kommer själva byggnaden att börja resas, bedömer Anaimuthu.

Wärtsiläs byggplatschef Mukkan Anaimuthu och byggnadsingenjören Manel Lopes väntar på årets slut då kraftverksbygget kan börja. Foto: Matti RemesWärtsiläs byggplatschef Mukkan Anaimuthu och byggnadsingenjören Manel Lopes väntar på årets slut då kraftverksbygget kan börja. Foto: Matti Remes

Motorer från Finland, stålkonstruktioner från Polen

Till grunden har man använt mycket betong från orten, vissa andra material är också lokala. Största delen av byggnadsmaterialet kommer från andra platser, bland annat är stålkonstruktionerna från Polen. Kraftverkets hjärta, det vill säga motorerna, tillverkas i Finland.

En av de största utmaningarna är att transportera de tunga och skrymmande maskinerna till byggplatsen.

”Kameruns största hamn Douala ligger cirka tvåhundra kilometer härifrån, men broarna på vägen hit skulle inte hålla för de tunga lasterna”, säger Lopes.

Det enda alternativet är att lasta över maskinerna på färjor och skeppa dem till en närbelägen sandstrand.

Gasen finns på ett par kilometers avstånd

Anläggningen som kostar cirka 120 miljoner euro har beställts av Power Development Company KPDC, enligt principen ”nycklarna i handen”. Företaget ägs av amerikansk-kamerunska energibolaget AES, som Wärtsilä tidigare har levererat två dieselkraftverk till.

Kribis 216 megawatts anläggning är det största naturgaskraftverket i hela Afrika. Gasen kommer från Kameruns kust ett par kilometer bort. Där började man utvinna naturgas från kontinentalsockeln för några år sedan.

Jämfört med sin norra granne Nigeria har Kamerun ganska anspråkslösa olje- och gasreserver. Men naturgasen är ändå ett välkommet tillskott som bränsle i elproduktionen.

Efterfrågan på elektricitet ökar hela tiden i Kamerun, och produktionen har inte kunnat hålla samma takt som utvecklingen. Mest elavbrott har man under den torra perioden då det inte finns tillräckligt mycket vattenkraft.

Förutom vattenkraft utnyttjar Kamerun dieselolja och tjock eldningsolja för att producera elektricitet. Naturgasen är ett miljövänligare alternativ än oljan eftersom den inte alstrar svaveldioxidutsläpp.

När det nya kraftverket blir klart kan man stänga gamla och ineffektiva anläggningar, vilket gör att de skadliga utsläppen minskar.

Finansiärerna krävde miljöutredning 

Det finns risker förknippade med den gas som hämtas från Kameruns kust, de har att göra med leveransgarantier och jämn kvalitet. Därför installeras så kallade multibränslemotorer i Kribis nya kraftverk. De kan vid behov drivas med lätt eldningsolja (s.k. villaolja).

Wärtsilä har levererat motsvarande kraftverk till Nigeria, där man producerar elektricitet bland annat för en stålfabrik när Lagos. I Nigeria är gasen en biprodukt av oljeproduktionen och bränns ofta bara upp, istället för att utnyttjas till någonting. Det medför märkbara miljöskador.

Elen från Kribis kraftverk kommer att ledas till Kameruns stamnät. Tyska bolaget Siemens svarar för att nya transformatorer och överföringslinjer dras.

Europeiska utvecklingsbanken EIB finansierar kraftverksprojektet med ett lån på 40 miljoner euro. Dessutom har Världsbankens internationella finansieringsbolag IFC lovat energibolaget kredit på 35 miljoner euro.

Finansiärerna förutsätter att man följer IFC:s standarder och FN:s arbetsorganisation ILO:s avtal i miljöfrågor och anställningsförhållanden.

Enligt Wärtsiläs uppskattningar kommer byggandet av kraftverket att sysselsätta drygt 500 människor. Driften av kraftverket är långt automatiserad, men kommer att skapa några tiotal arbetsplatser.

Flera andra industriprojekt är på gång i Kribi förutom det nya kraftverket. Det största av dem är en djuphamn vars byggande och finansiering kinesiska företag står för.

Matti Remes

Skribenten är frilansjournalist. Artiklar försedda med författarens namn publicerade på global.finlands sidor representerar enbart skribentens åsikter.

Skriv ut Dela

Detta dokument

Mer på webbplatsen

Uppdaterat 5.12.2011


Skriv ut Dela
© Utrikesministeriet 2006 | Information om webbsidor | kehitys.verkot@formin.fi
FORMIN.FINLAND.FI - ULKOASIAINMINISTERIÖ - UTSTRIKESMINISTERIET
Global.finland.fi är en webbplats om utvecklingsfrågor och global fostran. Webbplatsens updatering avslutades den 30.6.2014.
Namnförsedda artiklar publicerade i global.finland representerar enbart skribentens egna åsikter.
© Utrikesministeriet | Utvecklingskommunikation, Kanalgatan 3 C, 00160 Helsingfors, e-post VIE-30@formin.fi