Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Klimatsamarbetsavtal i östra Himalaya - Utrikesministeriet: Global.finland: Länder: Nyheter A-Ö

Utrikesministeriets utvecklingskommunikation, e-post: VIE-30@formin.fi. Webbplatsens updatering avslutades den 30.6.2014.
reuna
Nyheter, 24.11.2011

Klimatsamarbetsavtal i östra Himalaya

Bhutan, Indien, Bangladesh och Nepal undertecknade i lördags ett samarbetsavtal för att trygga sina energi-, vatten- och matreserver och bevara naturens mångfald.

De fyra östliga staterna i Himalaya; Bhutan, Indien, Bangladesh och Nepal har enats om regionalt samarbete. Avsikten är att trygga områdets energi-, vatten- och matreserver samt att bevara regionens rika biodiversitet.

Deklarationen, som undertecknades i Bhutans huvudstad Thimphu i lördags, innebär ännu inga konkreta åtgärder, men ger ramar för mellanstatligt samarbete för att bemöta de utmaningar som klimatförändringen för med sig. I Himalayaregionen förutspås klimatförändringens effekter bli anmärkningsvärda.

Bhutanin ilmastokokouksen isäntänä toiminut Bhutanin pääministeri Jigme Thinley kättelee Intian delegaation johtajaa Tishya Chatterjeeta. Kuva: Olli MoilanenJigme Thinley är Bhutans premiärminister och han stod värd för mötet. Här skakar han hand med den indiska delegationens ledare Tishya Chatterjee. I bakgrunden syns Bangladesh miljöminister Hasan Mahmud (till vänster), Nepals miljöminister Hem Raj Tater och Bhutans jordbruks- och skogsminister Pema Gyamtsho (i högra kanten), som undertecknade avtalet för sina länders del. Foto: Olli Moilanen

Finlands ambassadör i Indien, Terhi Hakala, anser att initiativet är betydelsefullt. ”Deklarationen är ett konkret tecken på att länderna tillsammans reder ut behoven i denna region, och delar på ansvaret, vilket garanterar att processen kommer i gång” konstaterade ambassadören.

Deklarationen understryker vikten av hållbar utveckling

Indien har det huvudsakliga ansvaret för tryggad tillgång till föda, Nepal för energifrågorna, Bhutan för biodiversiteten och Bangladesh för vattnet.

Ramavtalet definierar de viktigaste samarbetspunkterna för varje region. Det handlar bland annat om att informera och utbyta kunskap i alla de fyra områdena, utveckla hållbara odlingsarter som bättre klarar klimatförhållandena, samt inrätta naturskyddsområden som överskrider statsgränserna. Deklarationen understryker betydelsen av hållbar utveckling och att regionens länder inte själva är ansvariga för klimatförändringens uppkomst.

Lördagens deklaration är en fortsättning på den process som sattes igång inom ramarna för SAARC (Sydasiatiska sammanslutningen för regionalt samarbete) och har givetvis också anknytning till globala klimatförändringsförhandlingar.

Processen är bara i sin början, men enligt ambassadör Hakala är det anmärkningsvärt att länderna har nått regionalt samförstånd.

Suurlähettiläs Terhi Hakala keskustelee Thimphun kokouksessa EU:n Intian-delegaation ministerineuvoksen Robert Donkersin kanssa.. Kuva: Olli MoilanenAmbassadör Terhi Hakala anser att de fyra Himalayastaternas samarbetsinitiativ är anmärkningsvärt. Här samtalar hon med EU:s Indiendelegations ministerråd Robert Donkers under konferensen i Thimphu.

Klimatförändringen bryr sig inte om riksgränser

Bhutans premiärminister Jigme Thinley underströk i sitt anförande att hållbar utveckling är en ödesfråga för mänskligheten, och krävde en ny ekonomisk paradigm som beaktar naturvärden. Enligt Thinley är det just precis nu, när världsekonomin är skral, som tidpunkten är gynnsam för en helt ny ordning för hela det ekonomiska systemet.

”När det är dags att betala tillbaka vad vi har lånat av naturen, kan inte IMF eller Världsbankens stödpaket hjälpa oss” sammanfattade han.

Bhutans jordbruks- och skogsminister Pema Gyamtsho, som spelade en viktig roll när avtalet tog form, påpekade för sin del att alla dessa fyra länder är ekologiskt sammanflätade med varandra.

”Det är synnerligen vettigt att vi har samlats för att finna lösningar tillsammans. Klimatförändringen bryr sig inte om några riskgränser” sade Gyamtsho.

De fyra Himalayaländernas klimatkonferens hölls i Bhutans huvudstad Thimphu den 19 november.

Olli Moilanen

Skribenten är frilansjournalist och deltog i Bhutans klimatmöte. Artiklar försedda med författarens namn publicerade på global.finlands sidor representerar enbart skribentens åsikter.

Finland aktivt i Himalaya

Finland har finansierat program för klimatanpassning i Himalayaområdet bland annat via WWF i Finland och Meteorologiska institutet. I Nepal pågår dessutom två omfattande bilaterala program.

WWF är en av de tekniska samarbetspartners av vilka staterna bad om experthjälp för Thimphuavtalets bakgrund. WWF fungerade som sakkunnig i biodiversitetsfrågor. Som vattenexpert fungerade ICIMOD i Himalayaregionen, som forskar i bergsområden. Som expert på energifrågor fungerade FN:s utvecklingsprogram UNDP, och i livsmedelstillgångsfrågor FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO.

Skriv ut Dela

Detta dokument

Uppdaterat 25.11.2011


Skriv ut Dela
© Utrikesministeriet 2006 | Information om webbsidor | kehitys.verkot@formin.fi
FORMIN.FINLAND.FI - ULKOASIAINMINISTERIÖ - UTSTRIKESMINISTERIET
Global.finland.fi är en webbplats om utvecklingsfrågor och global fostran. Webbplatsens updatering avslutades den 30.6.2014.
Namnförsedda artiklar publicerade i global.finland representerar enbart skribentens egna åsikter.
© Utrikesministeriet | Utvecklingskommunikation, Kanalgatan 3 C, 00160 Helsingfors, e-post VIE-30@formin.fi