Suoraan sisältöön
Suomen ulkoasiainministeriö

Digitarina: Liikkuva klinikka vähentää lapsikuolleisuutta Ghanassa - Ulkoasiainministeriö: Global.finland: Globaalikasvatus: Nettivideot

Ulkoministeriön kehitysviestintä, sp. VIE-30@formin.fi. Verkkojulkaisun päivitys on päättynyt 30.6.2014.
reuna
Tallenteet, Uutiset, 7.11.2011

Digitarina: Liikkuva klinikka vähentää lapsikuolleisuutta Ghanassa

Haven terveysasema Ghanassa tekee aktiivisesti ruohonjuuritason terveystyötä paikallisissa kyläyhteisöissä. Kylissä kiertävä liikkuva klinikka on osoittautunut tehokkaaksi tavaksi edistää äitien ja lasten terveyttä. Kyliin jalkautuminen edellyttää kuitenkin maaseudun terveysasemilta riittäviä resursseja – ennen kaikkea kulkuneuvoa.

YK:n 4. vuosituhattavoite: yhteisöterveydenhoitaja Joycen tarina, Ghana (Vimeo)

Viime vuosikymmenten taloudellisen ja demokratiakehityksen perusteella Ghanaa pidetään yhtenä Afrikan mallivaltioista. Ghana on myös työskennellyt aktiivisesti 2000-luvun suurten kehityshaasteiden ratkaisemiseksi. Yksi suurista ongelmista on korkealla tasolla pysytellyt äiti- ja lapsikuolleisuus.

Maan 24 miljoonasta asukkaasta valtaosa asuu maaseudulla, joten myös yhteiskunnallisten ongelmien ratkaiseminen vaatii syrjäseutujen olosuhteiden huomioimista ja niihin soveltuvien ratkaisujen kehittämistä. Ghanassa maaseudun terveysasemat ovat avainasemassa ponnisteluissa lasten terveyden parantamiseksi ja lapsikuolleisuuden vähentämiseksi.

Yksi paikallisista syrjäseutujen terveysasemista on Haven terveysasema (Have Health Centre), joka sijaitsee Voltan alueen keskiosissa. Haven terveysasema on tehnyt menestyksekästä työtä terveyspalveluiden jalkauttamiseksi kyläyhteisöihin. Terveysasema palvelee kaikkiaan 11 kylää, joissa yhteisöterveydenhoitajat kiertävät säännöllisesti tekemässä ennaltaehkäisevää terveydenhuoltotyötä. Liikkuvan klinikan erityisenä kohderyhmänä ovat äidit ja lapset.

Tavoite paikallisesti saavutettavissa

Yhteisöterveydenhoitajat työskentelevät terveysasemalla perheterveydenhuollon yksikössä. Yksiköstä vastaava terveydenhoitaja Louisa Esinam Adekpey uskoo, että terveysaseman alueella kyetään saavuttamaan YK:n asettama lapsikuolleisuuden vähentämisen tavoite.

”Me teemme sen eteen koko ajan työtä kylissä varmistamalla, että huolehdimme kunkin kyläyhteisön jokaisesta lapsesta. Koska tavoitteen takaraja on vuodessa 2015, saavutamme kyllä sen, jos vain saamme jatkaa työtä, jota jo teemme,” Adekpey toteaa.

Samaan optimismiin ei ole aihetta koko Ghanan tasolla. Unicef luokittelee Ghanan maaksi, jossa kehitys kohti lapsikuolleisuuden vähentämisen tavoitetta on riittämätöntä. Ghanan tapauksessa YK:n tavoite vähentää lapsikuolleisuutta kolmannekseen vuoden 1990 tasosta merkitsee lukuina sitä, että vuonna 2015 tuhatta syntynyttä lasta kohti kuolisi enää 41 alle viisivuotiasta lasta. Vuonna 2010 luku oli edelleen 74. Lapsikuolleisuuden lasku Ghanassa on ollut keskimäärin 2,5 prosenttia vuodessa.

Kyliin pääsy on terveystyön edellytys

YK: vuosituhattavoitteen saavuttaminen edellyttäisi Ghanalta nykyistä voimakkaampia ponnisteluja kansallisella ja alueellisella tasolla. Lapsikuolleisuuden vähentämisessä on kyse panostamisesta rokotuksiin ja muuhun ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon, riittävään ja terveelliseen ravitsemukseen, puhtaaseen juomaveteen sekä hygieniaan ja sanitaatiojärjestelmiin.

Louisa Esinam Adekpeylla olisi esittää ennalta ehkäisevän terveydenhuollon kehittämiseksi ja vuosituhattavoitteen saavuttamiseksi yksi konkreettinen ja yksinkertainen ratkaisu.

”Me täällä olemme onnekkaita, kun meillä on auto, jolla mennä kyliin. Muilla asemilla ei ole autoa, ei edes kunnon teitä, ja kyliin pääsy on hyvin vaikeaa. Jotkut kylät ovat yksinkertaisesti liian kaukana, että niihin voisi mennä kävellen. Jos Ghanan hallitus tai terveysministeriö voisi auttaa järjestämään terveysasemille tarvittavat välineet kylissä kiertämistä varten, se auttaisi lapsikuolleisuuden vähentämisessä.”

Teksti: Pirita Juppi

Videon toteutus: Osuuskunta Glokaali

Ghanan lapsikuolleisuustilastojen lähde:

Vuosituhattavoite 4: Lapsikuolleisuuden alentaminen kolmannekseen

YK:n jäsenvaltiot ovat asettaneet tavoitteeksi alentaa lapsikuolleisuutta vuoteen 2015 mennessä kolmannekseen vuoden 1990 tasosta. Lapsikuolleisuutta seurataan mittarilla, jossa suhteutetaan tarkasteluvuodelta alle 5-vuotiaiden lasten kuolleisuus syntyneiden lasten määrään (kuolemien lukumäärä tuhatta syntymää kohti).

Vaikka lapsikuolleisuus on ollut hitaassa laskussa koko 2000-luvun ajan, on vauhti etenkin Saharan eteläpuolisessa Afrikassa sekä Etelä-Aasiassa riittämätön tavoitteen saavuttamiseksi. Niistä 67 maasta, joissa lapsikuolleisuus on korkea, vain kymmenen maata näyttäisi saavuttavan tavoitteen.

 

Tulosta Jaa kirjanmerkki
© Ulkoasiainministeriö 2006 | Tietoa palvelusta | kehitys.verkot@formin.fi
FORMIN.FINLAND.FI - ULKOASIAINMINISTERIÖ - UTSTRIKESMINISTERIET
Global.finland.fi on ulkoministeriön kehitysviestinnän verkkojulkaisu. Sen päivitys on päättynyt 30.6.2014.
Kirjoittajan nimellä varustetut artikkelit edustavat yksinomaan kirjoittajan kantaa.
© Ulkoasiainministeriö | Kehitysviestintä, Kanavakatu 3 C, 00160 Helsinki, sähköposti vie-30@formin.fi