Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Digital berättelse: Hur är det att leva på 50 cent per dag i Namibias slum? - Utrikesministeriet: Global.finland: Länder: Nyheter A-Ö

Utrikesministeriets utvecklingskommunikation, e-post: VIE-30@formin.fi. Webbplatsens updatering avslutades den 30.6.2014.
reuna
Webbutsändningar, Nyheter, 27.10.2011

Digital berättelse: Hur är det att leva på 50 cent per dag i Namibias slum?

Meme Christina Paulus från Namibia är änka och försörjer sex barn. Hon lever i det rika Windhoeks fattiga delar, i yttersta fattigdom, liksom var sjätte människa på jorden. Att reducera fattigdomen är det viktigaste av jubilerande FN:s millenniemål.

Namibia är ett av världens mest ojämlika länder och klyftan i landets interna levnadsstandard ser bara ut att fördjupas. Den strukturella ojämlikheten som Sydafrikas apartheidregim lämnade efter sig gör det svårt att skapa arbetsplatser och minska på fattigdomen.

I Namibias huvudstad Windhoek är de stora skillnaderna i inkomstnivåer och levnadsstandard iögonenfallande. De bättre lottade shoppar kläder, möbler och hushållsmaskiner av senaste snitt i stora affärscentrum, men i stadsdelen Katutura ser man bara fattigdom och brister. 

Windhoeks mörkhyade befolkning tvångsförflyttades till Katutura på 1960-talet, i enlighet med rasåtskillnadspolitiken (apartheid). De flesta av dem stannade kvar där också efter att Namibia blev självständigt och apartheidsystemet slopades.

Katuturaområdet växer hela tiden eftersom fattigdomen på landsbygden driver människor in till städerna. De flesta nykomlingars lott blir att bosätta sig i plåtskjul i de kåkstäder som har vuxit fram i stadsdelens utkanter.

50 cent per dag

En av dem som stretar på i Katuturas fattigdom är Meme Christina Paulus som är ensamförsörjande mamma med sex barn. Hon bor med barnen i en kåkby som kallas Havannas Kabila. De har svårt att klara sig. Något socialskyddssystem finns inte, och det är svårt att hitta ett ordentligt och avlönat arbete, så Christina och barnen måste försöka få ihop till levebrödet med hjälp av många olika små inkomstkällor.

Hela familjen har i snitt 100 euro att röra sig med per månad. Det innebär cirka 50 cent per familjemedlem och dag, vilket är klart under fattigdomsgränsen. Med den summan borde barnen förses med mat, kläder och utbildning.

Text: Veera Virmasalo och Pirita Juppi

Video: Osuuskunta Glokaali

Millenniemål 1: Halvera extrem fattigdom och hungersnöd

Enligt FN:s millenniemål ska antalet fattiga och svältande människor i världen halveras till år 2015. Målet utgår från den nivå som rådde år 1990, vilket betyder att andelen människor i världen som lever på mindre än en dollar per dag år 2015 borde vara hälften mindre än år 1990.

Vid millennieskiftet gjordes lovande framsteg när det gäller fattigdomens avtagande, men 2000-talets globala recession bromsade upp den positiva utvecklingen och försvagade sysselsättningsmöjligheterna överallt i världen.

I fattigdomens bakgrund finns typiskt arbetslöshet eller lågavlönat arbete i osäkra förhållanden, deltidsarbete eller snuttjobb, eller arbete som befinner sig helt utanför den officiella ekonomin. FN har som mål att sysselsättningen ska öka, och att det ska ske i riktning mot heltidsarbete och produktiva arbetsuppgifter i humana omständigheter.

Skriv ut Dela

Detta dokument

Uppdaterat 13.9.2012


Skriv ut Dela
© Utrikesministeriet 2006 | Information om webbsidor | kehitys.verkot@formin.fi
FORMIN.FINLAND.FI - ULKOASIAINMINISTERIÖ - UTSTRIKESMINISTERIET
Global.finland.fi är en webbplats om utvecklingsfrågor och global fostran. Webbplatsens updatering avslutades den 30.6.2014.
Namnförsedda artiklar publicerade i global.finland representerar enbart skribentens egna åsikter.
© Utrikesministeriet | Utvecklingskommunikation, Kanalgatan 3 C, 00160 Helsingfors, e-post VIE-30@formin.fi