Suoraan sisältöön
Suomen ulkoasiainministeriö

Naisten koulutus ja ura vaativat panostuksia - Ulkoasiainministeriö: Global.finland: Maat: Uutisia

Ulkoministeriön kehitysviestintä, sp. VIE-30@formin.fi. Verkkojulkaisun päivitys on päättynyt 30.6.2014.
reuna
Uutiset, 2.9.2011

Naisten koulutus ja ura vaativat panostuksia

Pakistanin tytöt ovat jälleen koulussa Talibanin terrorin loputtua. Kenian köyhiä tyttöjä koulutetaan IT-alalle. Naisyrittäjien menestys edellyttää monipuolista osaamista. Nepalin päteviä naisia tarvitaan yhteiskunnan edistämiseen. Naisten päästävä mukaan korkean tason päätöksentekoon Gambiassa.

BBC: Taliban ei enää terrorisoi Pakistanin tyttöjä

Swatin alue Luoteis-Pakistanissa ei ole vieläkään toipunut usean vuoden takaisista tapahtumista, jolloin Talibanin joukot tappoivat ei-islamilaisina pitämiään asukkaita ja tuhosivat ainakin 400 tyttökoulua, mikä vaikutti yli 50 000 koululaiseen. Kahdeksatta luokkaa käyvä Malalai Yusufzai kertoo tyttöjen silloin pelänneen, että talibanit heittäisivät happoa heidän kasvoilleen tai kidnappaisivat heidät koulumatkalla. Siksi tytöt eivät uskaltaneet käyttää koulupukuja ja kätkivät koulukirjansa vaatteidensa alle.

Tilanne on kuitenkin normalisoitumassa, ja armeija pyrkii jälleenrakentamaan kouluja. Tyttöjen ei myöskään enää tarvitse käyttää burkhaa ja he saavat liikkua vapaasti, toisin kuin Talibanin terrorin aikana.

Business Daily (Kenia): Slummien tytöistä IT-osaajia

Akirachix-projekti on IT-alalla toimivien nuorten naisten ja entisten IT-opiskelijoiden perustama koulutusohjelma, joka tarjoaa ilmaisen koulutuksen köyhille tytöille. Projektin pioneereihin kuuluu 33 tyttöä, jotka ovat 17–19-vuotiaita ja kotoisin muun muassa Kiberan ja Matharen slummeista.

Puolentoista vuoden koulutuksen aikana opiskelijat saavat olennaiset tiedot IT-alalta. Akirachixin koulutusjohtaja Linda Kamaun mukaan niin tiivis kurssi on mahdollinen, koska opettajat ovat itse paitsi käyneet läpi yliopisto-opinnot, myös työskennelleet alalla ja oppineet käytännön kautta, mitä IT-ammattilaisilta vaaditaan. Opiskelijat suunnittelevat opintojensa päätteeksi internet-sivuston, joka tarjoaa innovatiivisen ratkaisun johonkin paikalliseen ongelmaan. Projektia ovat tukeneet Craft Silicon, Computer Aid, Social Development Network (SODNET), Senaca Group ja Nokia.

The Citizen (Tansania): Naisyrittäjien ammattitaitoa täytyy tukea

Afrikkalaiset naisyrittäjät saavat elantonsa enimmäkseen myymällä ruokaa, huonolaatuisia vaatteita, kosmetiikkaa tai kotitaloustarvikkeita, eikä heidän yrityksillään ole kummoisia tulevaisuudennäkymiä. Viimeisten vuosikymmenten aikana tietoisuus naisyrittäjyyden tukemisesta on levinnyt, minkä lisäksi on syntynyt uudenlaisia lainansaantimahdollisuuksia. Pelkällä rahoituksella ei liikemaailmassa kuitenkaan edetä, elleivät taustarakennelmat, kuten johtajuustaidot, markkinointi ja asiakassuhteiden hoitaminen ole hallussa. Menestyäkseen naisyrittäjät tarvitsisivatkin mentoreita ja teknisiä asiantuntijoita, jotka olisivat läsnä ideointivaiheesta aina markkinointiin saakka.

The Himalayan Times: Naispoliitikko haluaa lisää naisia Nepalin johtoon

Nepalin kongressin johtajan Chitra Lekha Yadavin mukaan Nepalin kehittäminen on mahdotonta ilman naisten aktiivista osallistumista. Hän vetoaa hallitukseen, jotta se hyödyntäisi naisten tietoja ja kokemusta, sillä Nepalissa ei ole pulaa osaavista naisista. Yadavin mukaan hallituksen tulisi myös säätää naisten oikeuksia parantavia lakeja. Hän myös kehottaa Nepalin naisia puolustamaan oikeuksiaan.

Allafrica: Gambian naisasianajajat kampanjoivat tasa-arvon puolesta

Gambian naisasianajajien yhdistyksen puheenjohtaja Janet Sallah Njie kertoo, että hänen johtamansa yhdistyksen päätavoite on kampanjoida sukupuolten välisen tasa-arvon puolesta sekä lakiuudistuksin että yleisen tiedottamisen ja koulutuksen kautta. Yhdistys haluaa muuttaa lakeja naisten ja lasten suojelemiseksi väkivallalta ja varmistaa heille ilmaisunvapauden ja koulutuksen. Nämä mahdollistaisivat naisten tehokkaan osallistumisen maan kehittymiseen.

Njien mukaan muutokset edellyttävät sitä, että naisia saadaan tarpeeksi korkeimpiin päätöksentekoelimiin. Nykyisellään naiset ovat aktiivisesti mukana maan politiikassa, mutta korkeimmalla tasolla heitä on vähän.

 Koonnut: Johanna Latvala

Tulosta Jaa kirjanmerkki

Päivitetty 2.9.2011


Tulosta Jaa kirjanmerkki
© Ulkoasiainministeriö 2006 | Tietoa palvelusta | kehitys.verkot@formin.fi
FORMIN.FINLAND.FI - ULKOASIAINMINISTERIÖ - UTSTRIKESMINISTERIET
Global.finland.fi on ulkoministeriön kehitysviestinnän verkkojulkaisu. Sen päivitys on päättynyt 30.6.2014.
Kirjoittajan nimellä varustetut artikkelit edustavat yksinomaan kirjoittajan kantaa.
© Ulkoasiainministeriö | Kehitysviestintä, Kanavakatu 3 C, 00160 Helsinki, sähköposti vie-30@formin.fi