Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Mellanösterns törstande folk - Utrikesministeriet: Global.finland: Länder: Nyheter A-Ö

Utrikesministeriets utvecklingskommunikation, e-post: VIE-30@formin.fi. Webbplatsens updatering avslutades den 30.6.2014.
reuna
Nyheter, 19.8.2011

Mellanösterns törstande folk

Under palestiniernas fötter finns grundvattenreserver. De skulle kunna hjälpa folket som befinner sig i en vattenkris, om de bara hade rätt att använda det.

De palestinska områdenas vattensituation hör till de sämsta i hela världen. Förutom vattenbristen och de dåliga vattenrören saknas avlopp nästan helt och hållet på större delen av landsbygden.

Osloavtalet gav Israel så gott som oinskränkt makt att reglera vattenanvändning och vattendistribution för palestinierna, och det har Israel utnyttjat i politiken.

”Värst är situationen i Gaza där allt grundvatten är förorenat” berättar Palestinas vattenminister Shaddad Attili. Han tar ett glas vatten i sin hand, häller kaffe i det och sedan salt.

”Skulle du dricka av det här?” undrar han och sträcker fram glaset.

Palestiinan vesiministeri Shaddad Attili. Kuva: Tuomas MustikainenPalestinas vattenminister Shaddad Attili tänker att rent och tillräckligt mycket vatten är alla människors grundläggande. Du får inte blanda in politik i vattnet. Kuva: Tuomas Mustikainen

De överexploaterade grundvattenreserverna i Gaza fylls av havsvatten och dessutom gör det obefintliga avloppssystemet att avfallsvattnet rinner genom jordlagren ner i grundvattnet.

Ministern har planer på att bygga ett nytt system för hantering av smutsvatten men dess förverkligande är beroende av åtminstone två osäkerhetsfaktorer: Israel har isolerat Gazaremsan vilket gör att det är synnerligen svårt att transportera byggnadsmaterial dit, och för det andra erkänner inte Hamas som kontrollerar Gaza staten Israel.

”Jag har bett Hamas att de inte ska blanda in politik i vattnet. Rent och tillräckligt mycket vatten är alla människors grundläggande rättighet” säger Attili som representerar partiet Fatah som styr Västbanken.

Israel reglerar nästan allt som har med vatten att göra så väl i Gaza som på Västbanken. Man måste be om tillstånd av Israels myndigheter för att bygga infrastruktur som är relaterad till vatten, och byråkratmaskineriet kan lägga beslag på ansökningarna i åratal.

”Även om vi kan förbättra den gamla vatteninfrastrukturen och bygga ny, så döljer det inte det största problemet av alla: att vi saknar rätten till grundvattnet i vårt eget territorium” säger ministern.

Det är helt förbjudet för palestinier att borra brunnar.               

Vatten bara en gång i veckan

I enklaven Biddu nordväst om Jerusalem finns åtta byar där det bor 50 000 människor. Byarna är tvungna att köpa sitt vatten av det israeliska vattenbolaget Mekorot.

Först strömmar vattnet till den israeliska kolonin uppe på kullen, och bara det vatten som blir över i Har Adar rinner vidare ner till dalen. Från dalen pumpas det vidare till följande kulle, och där finns palestinska byar.

Maisema Biddu-alueelta Jerusalemin luotesipuolelta. Kuva: Tuomas MustikainenEnklaven Biddus vatten rinner först från den judiska kolonin till en vattenbehållare, med vars hjälp palestinierna kan reglera vattentrycket ens i någon mån. Kuva: Tuomas Mustikainen

Eftersom vattenmängden och trycket inte räcker till kan man bara leda vatten till ett par byar åt gången. Många bybor är tvungna att köpa dyrt vatten från tankbilar och priset är fem gånger så högt som vattenledningsvattnets. Därför måste man pruta på vattenanvändningen.

”Vi samlar upp regnvatten som vi använder till att tvätta oss med och vi dricker regnvatten också när vi har kokat det. För närvarande är det renare än det vatten som kommer från ledningarna” berättar ingenjören Mohammed Musleh. Han bor i en av byarna.

Byarnas vattenledningar är föråldrade och nästan hälften av det vatten de leder går till spillo på vägen. Som bäst pågår ett projekt där vattenledningarna förnyas i byarna Biddu, Beit Surik, Beit Doqqo, Beit Ijaz, Qatanna, Beit Anan, Qubaiba och Beit Iqza. Samtidigt bygger man avlopp som hittills saknats i dessa byar. Det är den palestinska vattenstyrelsen som sköter arbetet tillsammans med lokala entreprenörer. Finland står för kostnaderna och erbjuder experthjälp. Projektet pågår i tre år och Finlands andel av kostnaderna är 4,6 miljoner euro.

För tillfället rinner enklaven Biddus vatten först från den judiska kolonin till en vattenbehållare, med vars hjälp palestinierna kan reglera vattentrycket ens i någon mån. Till det här biståndsprojektet hör också att ta i bruk en behållare till, som skulle förbättra tryckreglaget ytterligare, och få vattnet att räcka till för flera byar på samma gång.

För ingenjör Musleh är det ett givande uppdrag att arbeta med vattenprojektet eftersom han får hjälpa människorna i sin egen hembygd.

”Vattnet är grunden för livet. Att vattnet strömmar hjälper de 50 000 människor som bor här att förbättra sina liv.”

Jorma Palovaara

Skriv ut Dela

Detta dokument

Uppdaterat 19.8.2011


Skriv ut Dela
© Utrikesministeriet 2006 | Information om webbsidor | kehitys.verkot@formin.fi
FORMIN.FINLAND.FI - ULKOASIAINMINISTERIÖ - UTSTRIKESMINISTERIET
Global.finland.fi är en webbplats om utvecklingsfrågor och global fostran. Webbplatsens updatering avslutades den 30.6.2014.
Namnförsedda artiklar publicerade i global.finland representerar enbart skribentens egna åsikter.
© Utrikesministeriet | Utvecklingskommunikation, Kanalgatan 3 C, 00160 Helsingfors, e-post VIE-30@formin.fi