Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Ojämlikheten överskuggar Vietnams framgångshistoria - Utrikesministeriet: Global.finland: Länder: Utvecklingsmätare och utmaningar

Utrikesministeriets utvecklingskommunikation, e-post: VIE-30@formin.fi. Webbplatsens updatering avslutades den 30.6.2014.
reuna

Ojämlikheten överskuggar Vietnams framgångshistoria

Vietnam är ett modelland för att minska fattigdomen, men helt har man inte fått bort fattigdomen.

Vietnamilaisia töissä. Talouskasvu on tuonut töitä monille vietnamilaisille. Kuva: Kari Rissa Den ekonomiska tillväxten har gett jobb åt många vietnameser Bild: Kari Rissa.

Fattigdomen minskade i proportion mera i Vietnam än i något annat land under 1990-talet, då i praktiken 20 miljoner vietnameser lyftes ur fattigdom. Landet nådde det första av FN:s millenniemåli förtid, det vill säga att halvera hungern och fattigdomen fram till år 2015.

År 1993 levde ännu omkring två tredjedelar av folket på under en dollar om dagen men år 2008 var andelen bara 17 procent (som levde på 1,25 dollar om dagen).

Orsakern till den goda utvecklingen är den ekonomiska tillväxten och de sociala reformerna, men helt har de inte löst problemet. Många vietnamesers inkomster överskrider fattifdomsgränsen mycket knappt. Då fattigdomen tidigare främst var ett problem på landsbygden så ser man nu också urban fattigdom främst bland dem som flyttat in i städerna från landsbygden.

Det största problemet är ojämlikheten som bara har ökat i Vietnam. Fattigdomen håller allt mer på att bli ett problem för de etniska minoriteterna som bor på glesbygderna och de gamla verktygen hjälper inte för att lyfta dem ur fattigdomen.

Klimatförändringen hotar

Förutom att minska fattigdomen har Vietnam nått också många andra millenniemål som till exempel att minska mödradödligheten med över tre fjärdedelar. Hela 99 procent av barnen börjar också i grundskolan - även om de etniska minoriteterna är i ett svagare läge också i den här frågan.

Vietnam: Indexet för mänsklig utveckling

  • Placering 127 / 187 länder
  • Indexet mäter staternas utvecklingsgrad på basis av hälsa, utbildning och inkomster. Finland ligger på plats 21.

En av de största utmaningarna är miljöns dåliga tillstånd. Även om så gott som hela folket får rent vatten finns det fortfarande regionala skillnader. Delar av de fattigaste och de etniska minoriteterna tvingas fortfarande utföra sina behov under bar himmel.

Vietnam har också klassificerats som ett av de länder som är känsligast för klimatförändringen eftersom det ligger inom den tropiska monsunzonen. Att havsnivån stiger märks redan i landet.

Den ekonomiska tillväxten har också fört med sig till exempel illegal skogsavverkning och nedsmutsning.

FORMIS-skogsinformationssystemet ökar öppenheten

Finland har samarbetat med Vietnam i över 30 år. År 2013 var stödet omkring 9,7 miljoner euro, men i och med att Vietnam blir allt mer välmående är avsikten att under de kommande åren sänka anslagen och över huvud taget ändra på samarbetet.

Det finländska utvecklingssamarbetets tyngdpunkter i Vietnam är för tillfället att öka transparensen, att främja en sysselsättande grön ekonomi, att främja ett hållbart bruk av skogarna samt att se til att allt fler får vatten- och sanitetsservice.

Finland förbättrar utnyttjandet av naturresurserna bland annat genom att stödja utvecklingsarbetet för informationssystem inom skogsbruket. FORMIS-systemet, som har skapats med finländskt stöd, samlar ihop och visualiserar information om skogen, vilket hjälper så väl beslutsfattarna, medborgarna och investerarna.

Information som matas in i den landsomfattande databasen är genast synlig och människor hinner få sina röster hörda innan besluten om skogsresurserna fattas.

Största delen av Vietnams skogar ligger i bergstrakterna där utsatta etniska grupper bor. Informationssystemet förbättrar deras rättigheter.

Källor:

Skriv ut Dela

Detta dokument

Uppdaterat 20.9.2013


Skriv ut Dela
© Utrikesministeriet 2006 | Information om webbsidor | kehitys.verkot@formin.fi
FORMIN.FINLAND.FI - ULKOASIAINMINISTERIÖ - UTSTRIKESMINISTERIET
Global.finland.fi är en webbplats om utvecklingsfrågor och global fostran. Webbplatsens updatering avslutades den 30.6.2014.
Namnförsedda artiklar publicerade i global.finland representerar enbart skribentens egna åsikter.
© Utrikesministeriet | Utvecklingskommunikation, Kanalgatan 3 C, 00160 Helsingfors, e-post VIE-30@formin.fi