Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Invånarna i Oman är nöjda med sin sultan - Utrikesministeriet: Global.finland: Länder: Nyheter A-Ö

Utrikesministeriets utvecklingskommunikation, e-post: VIE-30@formin.fi. Webbplatsens updatering avslutades den 30.6.2014.
reuna
Nyheter, 20.6.2011

Invånarna i Oman är nöjda med sin sultan

Oman har besparats från sådana omfattande demonstrationer som skakar andra arabländer. I landet har man bytt ut ministrar och genomfört reformer som förbättrar levnadsstandarden.

Khalfan Al-Wahaibi. Kuva: Päivi ArvonenKhalfan Al-Wahaibi säger att han högaktar sultanen i Oman som en far. Foto: Päivi Arvonen

Folkresningen i arabländerna nådde sultanatet Oman den 17 januari, då cirka 200 demonstranter krävde högre löner och lägre levnadskostnader. En månad senare krävde cirka 350 demonstranter åtgärder mot korruptionen och bättre social trygghet.

Demonstrationerna har i huvudsak varit fredliga och i allmänhet har bara några hundra människor deltagit i dem.

I städerna Sohar och Salalah har polisen använt tårgas och gummikulor för att skingra demonstrationerna samt arresterat demonstranter. Enligt ögonvittnen har antalet dödsoffer i demonstrationerna varit bara två.

Höjda löner samt makt åt rådgivarna

På samma sätt som i andra arabländer har även demonstranterna i Oman lyft fram korruptionen som ett av de största problemen som man krävt en lösning på.

Korruptionen är ändå inte något enormt problem i Oman, för i Transparency Internationals korruptionsindex 2010 placerar sig landet som nummer 41 och är således ett av de minst korrumperade arabländerna. Före Oman kommer endast Förenade arabemiraten som nummer 28.   

Sultan Qaboos Bin Said har svarat på många av demonstranternas krav genom att byta ut ministrar, utökade det rådgivande rådets maktbefogenheter, höja grundlönerna, utlova fler arbetsplatser och höja pensionerna.

Till skillnad från andra arabländer har demonstranterna i sultanatet Oman inte krävt att regenten ska avgå. Flera demonstranter har visat sitt stöd för sultanen.

”Sultanen är källan till allt gott”

”Sultan Qaboos är verkligen en god och rättvis man som tänker på folkets bästa. Vi invånare i Oman älskar och högaktar honom som en far”, säger Khalfan Al-Wahaibi, som bor i huvudstaden Muscat.

Al-Wahaibi är fiskare till yrket men förtjänar sitt levebröd som taxichaufför.

”Min levnadsstandard är inte hög, men jag har alltid kunnat försörja min familj. Jag har ingen orsak att vara missnöjd. Och de som har varit missnöjda har fått svar på sina reformkrav: sultan Qaboos har åtgärdat alla missförhållanden som demonstranterna pekat på”, säger Al-Wahaibi.

Ommu Salama. Kuva: Päivi ArvonenOmmu Salama anser att sultanden är en rättvis man, och det är hans förtjänst att hon och hennes dotter har fått utbildning. Foto: Päivi Arvonen

På gatorna och i basarerna i Muscat är det omöjligt att få invånarna i Oman att säga något negativt om landets regent. Vissa frågor i anslutning till Qaboost, t.ex. varför han är ogift eller spekulationer om hans sexuella läggning, är absolut tabu i Oman, men människorna verkar inte prisa sin regent av rädsla utan för att de högaktar honom.

”Han har också gjort mycket gott för att främja turismen. Oman är det fredligaste, renaste och säkraste arablandet, så antalet turister ökar hela tiden. Turismen ger också köpmännen mer inkomster”, säger Hashem Abdel Kader, som säljer rökelse i basaren.

Bättre ställning för kvinnorna

Sultan Qaboos Bin Said har styrt Oman sedan 1970, då han tog makten från sin far. Dagens sultanat är till stor del Qaboos Bin Saids skapelse, för under faderns tid beskrevs det stängda landet som nästan medeltida.

Khadija El Halaby. Kuva: Päivi ArvonenEnligt Khadija El Halaby har invånarna i Oman det bra jämfört med andra arabländer. Foto: Päivi Arvonen

Qaboos är särskilt känd för att ha förbättrat kvinnornas ställning, eftersom kvinnorna inte fick gå i skola före 1970. Numera har alla invånare i Oman rätt till gratis utbildning, och hälften av universitetsstuderandena är kvinnor. Omans första kvinnliga minister utsågs 2004.

”Sultanen är en rättvis man. Utan honom skulle jag och min dotter inte ha något annat alternativ är att slita därhemma i fattigdom. Tack vare sultanen har jag fått lära mig att läsa och min dotter kan skaffa sig ett yrke”, säger fembarnsmamman Ommu Salama, hemma från Salalah.

Kvinnorna och flickorna i Oman stöter ändå på både officiell och inofficiell diskriminering, särskilt landets familjelag diskriminerar kvinnor.

”När jag har läst och hört om problemen i andra arabländer har jag insett att vi i Oman har det verkligt bra jämfört med många andra länder i området. Vår sultan är i praktiken enväldig, men han lyssnar till folket och folkets önskemål”, säger sjuksköterskan Khadija El Halaby, som på sin lediga dag förtjänar lite extra som köpman.

Päivi Arvonen

Skriv ut Dela

Detta dokument

Mer på webbplatsen

Uppdaterat 20.6.2011


Skriv ut Dela
© Utrikesministeriet 2006 | Information om webbsidor | kehitys.verkot@formin.fi
FORMIN.FINLAND.FI - ULKOASIAINMINISTERIÖ - UTSTRIKESMINISTERIET
Global.finland.fi är en webbplats om utvecklingsfrågor och global fostran. Webbplatsens updatering avslutades den 30.6.2014.
Namnförsedda artiklar publicerade i global.finland representerar enbart skribentens egna åsikter.
© Utrikesministeriet | Utvecklingskommunikation, Kanalgatan 3 C, 00160 Helsingfors, e-post VIE-30@formin.fi