Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Burundi: Herren vare med de hiv-positiva också - Utrikesministeriet: Global.finland: Länder: Nyheter A-Ö

Utrikesministeriets utvecklingskommunikation, e-post: VIE-30@formin.fi. Webbplatsens updatering avslutades den 30.6.2014.
reuna
Nyheter, 28.4.2011

Burundi: Herren vare med de hiv-positiva också

I Burundi lär sig präster att den barmhärtige samariten inte skulle ha övergett sin hiv-positiva närmaste.

Ett par hundra tusen burundibor lider av hiv eller aids. Många bär på viruset i hemlighet eller utan att själv känna till det. Man talar inte om sjukdomen i Burundi fast det redan har gått trettio år sedan det första fallet av hiv konstaterades.

”Folk är rädda för hiv och aids. De vet inte vad de beror på, och tror att det handlar om häxkraft. Därför söker de hjälp hos medicinmän. I sin rädsla för att bli smittade kan familjer överge de smittade” berättar programarbetare David Nzisabira från Burundis Bibelsällskap.

David Nzisabira Burundin Pipliaseurasta, kuva: Markku Kotila / Suomen PipliaseuraEnligt David Nzisabira räcker det inte med upplysning om hiv och aids som enbart bygger på fakta, utan man måste ty sig till Bibeln ibland. Foto: Markku Kotila /Finlands Bibelsällskap

I Burundi tyr sig människorna också till kyrkan. Det är naturligt eftersom majoriteten av landets nio miljoners befolkning är kristen. De flesta av dem är katoliker men många protestantiska församlingar har också sina anhängare.

Varje söndag samlas de i sina respektive kyrkor för att lyssna på sin pastor, vars åsikter i stor utsträckning bestämmer åhörarnas inställning till hiv och aids. Enligt Nzisabira kan en präst till exempel tiga ihjäl sjukdomen och påstå att i hans församling förekommer den inte.

”Prästen kan också hävda att ordentliga kristna inte insjuknar i hiv eller aids. Han kan förklara att sjukdomen beror på synd, och på synd biter fast tro och böner. Om ingen bättring sker kan prästen förvisa den sjuka från kyrkan och skjuta över ansvaret på staten.”

Men Nzisabira känner också till präster som uppmuntrar sina församlingsmedlemmar till öppen och saklig dialog om hiv och aids.

”Det är prästens personlighet som avgör. En dynamisk och karismatisk talare får lyssnarna på sin sida så att de antingen fördömer eller stödjer hiv-positiva.”

Goda kristna bryr sig om alla sina närmaste

David Nzisabira är psykolog till utbildningen och arbetar för tredje året med ett hiv/aids-utbildningsprojekt som får stöd av Finska Bibelsällskapet. Förutom i huvudstaden Bujumbura fungerar programmet i fem provinser. De afrikanska bibelsällskapen bedriver motsvarande utbildningsprogram i över 20 länder i Afrika.

Som arbetsmaterial använder Nzisabira texter som utgår från Bibeln. Han påpekar för prästerna att Bibeln uppmanar människorna att bry sig om sina närmaste, inte att överge dem i nödens stund.

Utbildningsprogrammets namn syftar på Nya testamentets berättelse om den barmhärtige samariten, som gjorde sitt yttersta för att hjälpa en okänd man som blivit rånad.

”Alltid fungerar det inte med upplysning som bygger på fakta, utan det kan till och med förstärka uppfattningen att hiv/aids inte har med kyrkans värld att göra. Bibeln tror prästerna däremot på, och läromaterial som utgår från Bibeln tvingar dem att revidera sina åsikter om hiv och aids.”

Mest sysselsätts Nzisabira av små oberoende församlingar som kan grundas av vilka läskunniga Bibelägare som helst, med myndigheternas välsignelse. I enmansförsamlingarna kan prästerna tolka Bibelns läror helt efter eget huvud.

”Vissa präster vägrar gå med i utbildningen direkt. Ibland kan det hända att de får höra positiva erfarenheter och beslutar sig för att pröva på i alla fall. Programmets volontärer söker också upp de motsträviga och diskuterar med dem.”

Budskapet går fram

Utbildningen ger prästerna och församlingsmedlemmarna information om hur man kan förebygga hiv och aids, om smittan, testen och vården av de insjuknade.

Med hjälp av gruppdiskussioner och dramatisering lär de sig också granska sina rädslor och fördomar. Videofilmer och färggranna affischer åskådliggör verkliga situationer: vilka samband finns det mellan hiv/aids och familjevåld, gästarbete, rusmedel och tonårsfickor med sugar daddies?

Den röda tråden i utbildningen är omsorgen om våra närmaste. Det är meningen att de som har fått utbildningen ska sprida den vidare i sina församlingar. David Nzisabira konstaterar förnöjt att den barmhärtiga samaritens budskap har gått fram.

”Människorna talar allt mera öppet om hiv och aids. De går också på hiv-test, söker vård, tar hand om sig själva och stödjer varandra.”

Tiina Kirkas

Finlands Bibelsällskap får statsunderstöd av utrikesministeriet för sina hiv/aidsprojekt i Burundi, Malawi och på Elfenbenskusten, och dessutom för att utbilda regionala koordinatorer. Stödet uppgick till 402 000 euro år 2011.
Skriv ut Dela

Detta dokument

Mer på webbplatsen

Uppdaterat 4.5.2011


Skriv ut Dela
© Utrikesministeriet 2006 | Information om webbsidor | kehitys.verkot@formin.fi
FORMIN.FINLAND.FI - ULKOASIAINMINISTERIÖ - UTSTRIKESMINISTERIET
Global.finland.fi är en webbplats om utvecklingsfrågor och global fostran. Webbplatsens updatering avslutades den 30.6.2014.
Namnförsedda artiklar publicerade i global.finland representerar enbart skribentens egna åsikter.
© Utrikesministeriet | Utvecklingskommunikation, Kanalgatan 3 C, 00160 Helsingfors, e-post VIE-30@formin.fi