Suoraan sisältöön
Suomen ulkoasiainministeriö

Burundi: Hiv-positiivisetkin kirkon huomaan - Ulkoasiainministeriö: Global.finland: Maat: Uutiset maittain A-Z

Ulkoministeriön kehitysviestintä, sp. VIE-30@formin.fi. Verkkojulkaisun päivitys on päättynyt 30.6.2014.
reuna
Uutiset, 27.4.2011

Burundi: Hiv-positiivisetkin kirkon huomaan

Burundissa papit oppivat, että laupias samarialainen ei olisi hylännyt hiv-positiivista lähimmäistä.

Parisataa tuhatta burundilaista sairastaa hiv/aidsia. Monet kantavat virusta myös salaa tai tietämättään. Tauti onkin Burundissa yhä vaiettu puheenaihe, vaikka ensimmäisen hiv-tapauksen todentamisesta on kulunut jo kolmekymmentä vuotta.

”Ihmiset pelkäävät hiv:tä ja aidsia. He eivät tiedä, mistä se johtuu, ja luulevat, että kyse on noituudesta. Siksi he hakevat apua poppamiehiltä. Perheet voivat tartuntapelossaan myös hylätä hiv-positiivisen”, kertoo ohjelmatyöntekijä David Nzisabira Burundin Pipliaseurasta.

David Nzisabira Burundin Pipliaseurasta, kuva: Markku Kotila / Suomen PipliaseuraDavid Nzisabiran mukaan pelkkä tietoon perustuva valistus hiv/aidsista ei toimi vaan joskus on turvauduttava Raamattuun. Kuva: Markku Kotila / Suomen Pipliaseura

Burundissa ihmiset turvautuvat myös kirkkoon. Se on luonnollista, sillä maan yhdeksästä miljoonasta asukkaasta valtaosa on kristittyjä. Enemmistö heistä on katolisia, mutta lukuisilla protestanttisilla seurakunnillakin on kannattajansa.

Yhtä kaikki he kokoontuvat joka sunnuntai kirkkoihinsa kuuntelemaan pastoria, jonka sana paljolti määrittelee ihmisten suhtautumisen hiv/aidsiin. Nzisabiran mukaan pappi voi esimerkiksi vaieta sairaudesta kokonaan ja todeta, ettei hänen seurakunnassaan esiinny hiv/aidsia.

”Pappi voi myös sanoa, ettei kunnon kristitty sairastu hiv/aidsiin. Hän voi selittää tautia synnillä, johon tepsivät luja usko ja rukoileminen. Jos parantumista ei tapahdu, pappi voi sulkea sairastuneen kirkon ulkopuolelle ja siirtää vastuun valtiolle.”

Nzisabira tietää toki myös pastoreita, jotka rohkaisevat seurakuntalaisiaan avoimeen ja asialliseen keskusteluun hiv/aidsista.

”Papin persoona ratkaisee. Dynaaminen ja karismaattinen puhuja saa kuuntelijat puolelleen joko tuomitsemaan hiv-positiiviset tai tukemaan heitä.”

Kunnon kristitty välittää kaikista lähimmäisistään

David Nzisabira on koulutukseltaan psykologi ja työskentelee kolmatta vuotta Suomen Pipliaseuran tukemassa hiv/aids-koulutusohjelmassa. Pääkaupungin Bujumburan lisäksi ohjelma toimii viidessä maakunnassa. Afrikkalaiset pipliaseurat toteuttavat mantereella vastaavia koulutusohjelmia yli 20 maassa.

Työkalunaan Nzisabira käyttää Raamatun teksteihin pohjaavaa aineistoa. Hän muistuttaa papeille, että Raamattu kehottaa välittämään lähimmäisistä, ei hylkäämään heitä hädän hetkellä.

Koulutusohjelman nimi viittaakin Uuden Testamentin tarinaan laupiaasta samarialaisesta, joka vaivojaan säästämättä auttoi ryöstön uhriksi joutunutta tuntematonta miestä.

”Aina pelkkä tietoon perustuva valistus ei toimi vaan vahvistaa käsitystä, jonka mukaan hiv/aids ei kuulu kirkon maailmaan. Raamattua papit sen sijaan uskovat, ja siihen perustuva opetusaineisto haastaa heidät arvioimaan uudelleen käsityksiään hiv/aidsista.”

Eniten Nzisabiraa työllistävät pienet riippumattomat seurakunnat, joita voivat perustaa ketkä tahansa lukutaitoiset Raamatun omistajat Burundin viranomaisten siunauksella. Yhden miehen seurakunnissa pastorit voivat myös tulkita Raamatun oppeja mielensä mukaan.

”Osa papeista kieltäytyy koulutuksesta heti. Joskus he kuitenkin kuulevat muiden myönteisiä kokemuksia ja päättävät sittenkin osallistua. Ohjelman vapaaehtoiset käyvät myös keskustelemassa vastahakoisten kanssa.”

Viesti menee perille

Koulutuksessa papit ja seurakuntalaiset saavat tietoa hiv/aidsin ehkäisystä, tartuntatavoista, testauksesta ja hoidosta.

Ryhmäkeskusteluissa ja teatterin keinoin he oppivat myös ruotimaan omia pelkojaan ja ennakkoluulojaan. Videot ja värikkäät julisteet taas tutustuttavat tositilanteisiin: miten hiv/aids liittyy parisuhdeväkivaltaan, siirtotyöläisyyteen, päihteisiin ja esimerkiksi teinityttöihin ja heidän ”sugar daddyihinsä”?

Opetuksen punaisena lankana kulkee huolenpito lähimmäisestä. Tarkoituksena myös on, että koulutetut levittävät oppimaansa eteenpäin seurakunnissaan. David Nzisabira toteaakin tyytyväisenä, että laupiaan samarialaisen viesti on mennyt perille.

”Ihmiset puhuvat entistä avoimemmin hiv/aidsista. He myös käyvät hiv-testeissä, hakeutuvat hoitoon, huolehtivat itsestään ja tukevat toisiaan.”

Tiina Kirkas

Suomen Pipliaseura saa ulkoministeriöltä valtionapua hiv/aids-hankkeisiin Burundissa, Malawissa, Norsunluurannikolla sekä alueellisten koordinaattoreiden koulutukseen. Tuen määrä on 402 000 euroa vuonna 2011.
Tulosta Jaa kirjanmerkki

Tämä dokumentti

Tässä palvelussa myös

Muissa ulkoasiainhallinnon palveluissa

Päivitetty 4.5.2011


Tulosta Jaa kirjanmerkki
© Ulkoasiainministeriö 2006 | Tietoa palvelusta | kehitys.verkot@formin.fi
FORMIN.FINLAND.FI - ULKOASIAINMINISTERIÖ - UTSTRIKESMINISTERIET
Global.finland.fi on ulkoministeriön kehitysviestinnän verkkojulkaisu. Sen päivitys on päättynyt 30.6.2014.
Kirjoittajan nimellä varustetut artikkelit edustavat yksinomaan kirjoittajan kantaa.
© Ulkoasiainministeriö | Kehitysviestintä, Kanavakatu 3 C, 00160 Helsinki, sähköposti vie-30@formin.fi