Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Forskare: Ungdomar i Mellanöstern söker svar i politiken - Utrikesministeriet: Global.finland: Länder: Nyheter A-Ö

Utrikesministeriets utvecklingskommunikation, e-post: VIE-30@formin.fi. Webbplatsens updatering avslutades den 30.6.2014.
reuna
Nyheter, 3.3.2011

Forskare: Ungdomar i Mellanöstern söker svar i politiken

Susanne Dahlgren som är Mellanösternforskare anser att senaste tidens omvälvningar i arabvärlden har varit att vänta, men deras väldiga omfattning överraskade också henne.

”Tidigare har det varit omöjligt att förutsäga någonting exakt när det gäller Mellanöstern för där spelar in så många faktorer som kan förändras helt plötsligt”, säger akademiforskare Susanne Dahlgren som är insatt i Mellanösterns situation.

Demonstration i Bahrain den 18 februari 2011. Foto: Wikimedia CommonsDemonstration i Bahrain den 18 februari 2011. Foto: Wikimedia Commons

En av förklaringarna är enligt Dahlgren att det i arabländerna sida vid sida existerar samhällsstrukturer som både är moderna och traditionella, som i vissa länder skulle kallas stamsamhälle. Alliansförhållandena kan förändras snabbt.

Mitt bland allt tumult borde man fundera på arabvärldens framtid. Vilka länder står stadigt, vilka vacklar? Och hur är det med människogrupperna, vem vinner och vem förlorar?

Det jäser i Bahrain och Jemen

Dahlgren tar upp Jemen och Bahrain, vilkas händelser har hamnat i Libyens skugga i västerländska medier. Enligt henne är Bahrainfrågan mycket större än vad medierna har låtit förstå.

”Bahrains kungahus har styrt landet på ett brutalt sätt och där kommer att ske stora förändringar. Det jäser numera också bland fackförbunden, dit missnöjet har spritt sig från shiiterna. Människorättsorganisationerna har också spelat en viktig roll ända från början”, bedömer Dahlgren.

Hon är särkilt bekymrad för Jemen. ”Det ser ut att bli en blodig process.”

Hon följer aktivt med läget i Jemen genom sina direkta kontakter på Facebook och Twitter, där ögonvittnen hela tiden uppdaterar sina observationer.

Jemens invånare demonstrerade fredligt mot det makthavande partiet och sin kung den 21 februari 2011. Foto: Email4mobile/Wikimedia CommonsJemens invånare demonstrerade fredligt mot det makthavande partiet och sin kung den 21 februari 2011. Foto: Email4mobile/Wikimedia Commons

De senaste inläggen från Jemen meddelade att stora stamgrupperingar har sällat sig till demonstranterna, berättar Dahlgren.

”I fredags slogs fredliga demonstrationer ner brutalt. Dödsoffrens antal har hållits hemligt men torde ligga på ungefär 20 personer, och alla var unga”, beklagar hon.

Särskilt sorgligt tycker hon att det är att nyheterna från det fattiga Jemen inte lyckas ta sig över nyhetströskeln eftersom världen följer med oroligheterna i oljeländerna. ”USA är mera intresserat av att krossa al-Qaida i Jemen än av att demonstranter dödas med hjälp av vapen som USA har donerat.”

Dahlgren tycker att situationen i Libyen är oroväckande eftersom det ser ut som att Muammar Gaddafi och hans närmaste krets vill tillspetsa situationen så långt det går. I Egypten är det arméns starka ställning som utgör en risk.

Tunisien däremot ser ut att ha bättre förutsättningar för snabba förändringar. ”Där finns inte stora inre konflikter, och arméns roll är inte så betydande”, säger forskaren.

Det är svårare att förutsäga utvecklingen i Jordanien och Marocko.

Makteliten försvinner, kvinnor och ungdomar stiger fram?

Även om konstellationerna och de mest brännande frågorna varierar från ett arabland till ett annat kan man ana gemensamma framtidsvisioner.

”Framtidens alternativ är inte ett svartvitt val mellan västerländska demokratiska regeringar eller islamistiska regimer. Och folkresningarna har kommit att bli politiska maktfaktorer när man avgör framtiden vid sidan av tidigare maktfaktorer så som armén, makteliten, den ekonomiska eliten och yttre makter”, påpekar Dahlgren.

Enligt henne kan man i arabländerna inte mera återgå till att demokratifientliga system tas i bruk över folkets huvud. ”Offentlighetsprincipen har slagit igenom och kan inte mera förbigås, inte ens i Egypten där armén har makten”.

Därmed minskar eliternas makt. Enligt Dahlgren har förändringarna i arabländerna på senaste år haft samband med att man inte mera letar efter svar i sin religion, utan i politiken. Särskilt har de unga hittat det politiska påverkandet, och folkresningarna har i stor utsträckning uppstått av den orsaken.

Förutom ungdomarnas kommer också kvinnornas roll i arabsamhällena troligtvis att förstärkas.

”Det kommer att bli mycket lättare att ta upp kvinnofrågor om förändringarna verkligen börjar genomföras. I många arabländer är kvinnorna högt utbildade. Det är önskvärt att de får göra egna karriärer och påverka samhället mera aktivt”, understryker Dahlgren.

När det gäller att förstärka kvinnornas roll, handlar det då främst om attitydklimatet i samhället?

”Ja. Det handlar om att skapa ett samhälle där kvinnor kan delta i arbetslivet om de vill”, säger hon.

Den yttre världens roll viktig

Dahlgren anser att den yttre världens reaktioner i den eldfängda situationen är mycket viktiga.

”De yttre makterna borde nu stödja de ungas demokratiska strävanden på alla sätt. Om de unga blir besvikna nu – och i synnerhet om väst visar att intresset bara gäller oljan eller att hindra Iran från att expandera – så är spelet över. Därefter får al-Qaida verkligt många nya ungdomar till sina led. Nu är det den allra sista möjligheten att visa sitt stöd för de ungas politiska inflytande i olika länder”, konstaterar hon.

”Det är viktigt att också Finland är med och stödjer demokratisträvanden i olika länder, för vi har mycket att ge, till exempel när det gäller utbildning. Särskilt behövs konkreta samarbetsprojekt med vilka man kan främja utbildningen av kvinnor och ungdomar i dessa länder, och deras tillträde till arbetsmarknaderna.”

Enligt Dahlgren är Finlands roll inom mobilsektorn redan anmärkningsvärd. I den unga twittergenerationens fickor ligger ofta finländskt tekniskt kunnande.

Johanna Latvala

Skribenten är frilansjournalist och forskare insatt i utvecklingsfrågor.

Artiklar publicerade med skribentens namn på global.finlands sidor representerar enbart författarens åsikter.

Skriv ut Dela

Detta dokument

Uppdaterat 3.3.2011


Skriv ut Dela
© Utrikesministeriet 2006 | Information om webbsidor | kehitys.verkot@formin.fi
FORMIN.FINLAND.FI - ULKOASIAINMINISTERIÖ - UTSTRIKESMINISTERIET
Global.finland.fi är en webbplats om utvecklingsfrågor och global fostran. Webbplatsens updatering avslutades den 30.6.2014.
Namnförsedda artiklar publicerade i global.finland representerar enbart skribentens egna åsikter.
© Utrikesministeriet | Utvecklingskommunikation, Kanalgatan 3 C, 00160 Helsingfors, e-post VIE-30@formin.fi