Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

UNICEF: Den ekonomiska recessionen har lett till mera otrygghet för unga människor - Utrikesministeriet: Global.finland: Länder: Nyheter A-Ö

Utrikesministeriets utvecklingskommunikation, e-post: VIE-30@formin.fi. Webbplatsens updatering avslutades den 30.6.2014.
reuna
Nyheter, 3.3.2011

UNICEF: Den ekonomiska recessionen har lett till mera otrygghet för unga människor

FN:s barnfond UNICEFs färska årsrapport The State of the World’s Children 2011 fokuserar på ungdomar, på 10-19 åringarna som utgör nästan en femtedel av jordens befolkning. Ungdomen är en kritisk tid i livet när både individens livsriktning och hela nationers utveckling formas.

I sin verksamhet har UNICEF särskilt betonat den tidiga barndomens betydelse för barns utveckling. Under de tre första levnadsåren bildas grunden för barnets fysiska och psykiska utveckling.

Arbetet har lett till resultat. Barndödligheten har minskat, barnen är friskare och allt fler barn får börja i grundskolan.

Eleverna i Kapstadens Witteborngymnasium kommer från fattiga områden. Foto: Marja-Leena KultanenEleverna i Kapstadens Witteborngymnasium kommer från fattiga områden. Foto: Marja-Leena Kultanen

Ungdomstiden – de tio åren efter barndomen – har fått mindre uppmärksamhet fast också den är en väldigt sårbar tid i en människas liv. Då studerar man, utbildar sig och börjar leta efter arbete och försörjning. Vissa ungdomar bildar familj i ung ålder. Hos tonåriga flickor är de största dödsorsakerna graviditet och förlossning, och medföljande komplikationer.

Lärarutbildning påverkar inlärningsresultaten

Den globala ekonomiska recessionen har gjort att antalet arbetsplatser har minskat överallt. Idag finns det flera arbetslösa ungdomar än någonsin och dessutom bor de flesta av dem i länder där den sociala tryggheten är dålig.

”I Kosovo är till exempel 73 % av alla 18-25-åringar arbetslösa, och av landets hela befolkning är hälften yngre än 25 år”, berättar Kirsi Madi som är biträdande direktör för UNICEFs regionbyrå för Östeuropa och Centralasien, som är belägen i Genève. I samma riktning går situationen i flera andra Balkanstater.

Yrkeshögskolestuderande på föreläsning om arbetssökande i Mitrovica, Kosovo. Foto: Flickr/Sida, ccby 2.0Yrkeshögskolestuderande på föreläsning om arbetssökande i Mitrovica, Kosovo. Foto: Flickr/Sida, ccby 2.0

”Bakgrunden är ekonomiska orsaker och bristen på investeringar. Utbildningssektorn har också många brister. Utbildningens kvalitet är låg och inlärningsresultaten därefter.”

”Man har inte satsat tillräckligt på lärarnas utbildning vilket påverkar utbildningens kvalitet. Läraryrket är inte heller särskilt uppskattat vilket syns direkt på lärarnas löner.” 

Marginella grupper utan utbildning

Närmare hälften av världens ungdomar får inte den andra stadieutbildning som är tänkt för deras ålder. Var femte ung människa går inte i skola alls. Värst är läget i östra och södra Afrika där en dryg fjärdedel av ungdomarna får utbildning på andra stadiet.

Enligt rapporten blir marginalgrupperna ofta utan utbildning. Därför borde man satsa mer på likvärdiga och skräddarsydda undervisningsmetoder så att unga människor inte blir utan utbildning på grund av fattigdom, sjukdom, handikapp eller etnisk bakgrund.

”Hur etnisk bakgrund påverkar ser man till exempel av att 76 % av de 15-24 år gamla romerna i Bosnien-Hercegovina är analfabeter. Mer än hälften av barnen i lågstadieåldern börjar aldrig ens i skola. I bakgrunden finns diskriminering och andra faktorer. Med dålig utbildning är det sedan svårt att få arbete”, konstaterar Madi. 

Hivsmittan ökar i Ryssland och dess närområden

Sjukdomar kan också förorsaka en ond cirkel av stigmatisering och diskriminering. Ungdomar i sexuellt aktiv ålder är särskilt utsatta för hivsmitta.

”Situationen är speciellt svår i Ryssland och dess närområden. Där håller hiv/aidsfallen på att öka, medan de på alla andra håll i världen har avtagit. Hiv/aids förekommer ofta i samband med intravenösa droger och viruset smittar genom smutsiga nålar”, berättar Madi.

”Ungdomarna kan ha upplevt våld och alkoholism i sina hem, och sedan har de lämnat hemmen och hamnat på gatan. Då blir följden ofta en ond cirkel av utnyttjande, våld, narkotikamissbruk, hivsmitta, tonårsvåldtäkter och omhändertagande”.

Brasilien är det tydligaste exemplet på hur viktigt det är att man fokuserar på barnens liv också efter deras tio första levnadsår. I Brasilien minskade barndödligheten med 28 000 barn under åren 1998-2008, men samtidigt blev 81 000 ungdomar i åldern 15-19 mördade.

Vi vill ju inte hjälpa barnen igenom deras första decennium bara för att förlora dem under det andra, påpekar UNICEFs generaldirektör Anthony Lake i rapporten. 

Riitta Saarinen

Skribenten är frilansjournalist insatt i utvecklingsfrågor  

Skriv ut Dela

Detta dokument

Uppdaterat 3.3.2011


Skriv ut Dela
© Utrikesministeriet 2006 | Information om webbsidor | kehitys.verkot@formin.fi
FORMIN.FINLAND.FI - ULKOASIAINMINISTERIÖ - UTSTRIKESMINISTERIET
Global.finland.fi är en webbplats om utvecklingsfrågor och global fostran. Webbplatsens updatering avslutades den 30.6.2014.
Namnförsedda artiklar publicerade i global.finland representerar enbart skribentens egna åsikter.
© Utrikesministeriet | Utvecklingskommunikation, Kanalgatan 3 C, 00160 Helsingfors, e-post VIE-30@formin.fi