Suoraan sisältöön
Suomen ulkoasiainministeriö

UNICEF: Talouden taantuma lisännyt nuorten turvattomuutta - Ulkoasiainministeriö: Global.finland: Maat: Uutiset maittain A-Z

Ulkoministeriön kehitysviestintä, sp. VIE-30@formin.fi. Verkkojulkaisun päivitys on päättynyt 30.6.2014.
reuna
Uutiset, 1.3.2011

UNICEF: Talouden taantuma lisännyt nuorten turvattomuutta 

YK:n lastenrahasto UNICEFin tuore vuosiraportti The State of The World´s Children2011 keskittyy nuoriin, 10–19- vuotiaisiin, joiden osuus maailman väestöstä on lähes viidennes. Nuoruus on kriittistä aikaa, jolloin muovautuu niin yksilön elämänsuunta kuin kokonaisten kansakuntien kehitys. 

UNICEF on korostanut toiminnassaan erityisesti varhaislapsuuden merkitystä lapsen kehityksessä. Kolmen ensimmäisen elinvuoden aikana luodaan perustaa lapsen fyysiselle ja psyykkiselle kehitykselle.  Työ on tuottanutkin tuloksia. Lapsikuolleisuus on vähentynyt, lapset ovat terveempiä ja yhä useampi lapsi pääsee aloittamaan peruskoulun. 

Wittebornen lukion oppilaita, Kapkaupunki. Kuva: Marja-Leena KultanenKapkaupunkilaisen Wittebornen lukion oppilaat tulevat köyhiltä alueilta. Kuva: Marja-Leena Kultanen

Nuoruus – lapsuutta seuraava vuosikymmen – on kuitenkin jäänyt vähemmälle huomiolle, vaikka se on edelleen hyvin haavoittuvaista aikaa. 

Silloin opiskellaan, kouluttaudutaan ammattiin ja aletaan etsiä työpaikkaa ja elantoa. Osa nuorista perustaa perheen jo hyvin nuorina. Teini-ikäisillä tytöillä merkittävin kuolinsyy on raskaus ja synnytys ja niihin liittyvät komplikaatiot. 

Opettajien koulutuksella
yhteys oppimistuloksiin 

Maailmantalouden taantuminen on vähentänyt työpaikkojen määrää kaikkialla. Nuorisotyöttömiä on enemmän kuin koskaan aikaisemmin, minkä lisäksi valtaosa heistä elää maissa, joiden sosiaaliturva on puutteellinen. 

”Esimerkiksi 73 prosenttia Kosovon 18–25-vuotiaista on työttömiä, ja koko maan väestöstä taas puolet on alle 25-vuotiaita”, kertoo UNICEFin Itä-Euroopan ja Keski-Aasian alueellisentoimistonapulaisjohtaja Kirsi Madi Genevestä. Tilanne on samansuuntainen myös monissa muissa Balkanin maissa. 

Ammattikorkeakoulun opiskelijat työnhakua koskevalla luennolla Kosovon Mitrovicassa. Kuva: Flickr/Sida, ccby2.0Ammattikorkeakoulun opiskelijat työnhakua koskevalla luennolla Kosovon Mitrovicassa. Kuva: Flickr/Sida, ccby2.0

”Taustalla ovat talousongelmat ja investointien vähyys. Koulutussektorilla on myös monia puutteita. Opetuksen laatu on alhainen ja oppimistulokset jäävät sen myötä huonoiksi.” 

”Opetuksen laatuun vaikuttaa taas se, että opettajien koulutukseen ei ole panostettu riittävästi. Opettajan ammattia ei myöskään arvosteta niin paljon, mikä näkyy suoraan opettajien palkkauksessa.”     

Marginaaliryhmät
putoavat koulutuksesta 

Lähes puolet maailman nuorista ei saa ikäisilleen sopivaa toisen asteen opetusta. Joka viides nuori ei käy koulua lainkaan. Tilanne on huonoin itäisessä ja eteläisessä Afrikassa, missä vain vajaa neljännes nuorista osallistuu toisen asteen opetukseen.   

Raportin mukaan marginaaliryhmät jäävät usein koulutuksen ulkopuolelle. Siksi olisi syytä panostaa entistä enemmän yhdenvertaisiin ja räätälöityihin opetusmenetelmiin, niin että nuoret eivät jäisi köyhyyden, sairauden, vamman tai etnisen taustan vuoksi koulutuksen ulkopuolelle.

”Etnisen taustan vaikutuksesta kertoo esimerkiksi se, että 76 prosenttia Bosnia-Hertsegovinan 15–24-vuotiaista romaneista on lukutaidottomia. Yli puolet alakouluikäisistä lapsista ei edes aloita koulua. Taustalla on syrjintää ja muita tekijöitä. Huonolla koulutuksella on taas vaikeampi saada töitä”, Madi toteaa. 

Hiv-tartunnat nousussa
Venäjällä ja sen lähialueilla 

Myös sairaus, kuten hiv-aids, voi aiheuttaa stigman ja syrjäytymisen kierteen. Seksuaalisesti aktiivisessa iässä olevat nuoret ovat taas alttiimpia hiv-tartunnalle. 

”Tilanne on erityisen vaikea Venäjällä ja sen lähialueilla. Hiv-aids-tartuntojen määrä on siellä edelleen kasvussa, kun tartunnat kaikkialla muualla maailmassa ovat jo tasaantumassa. Hiv-aids liittyy usein suonensisäisten huumeiden käyttöön, jolloin virus tarttuu likaisten neulojen välityksellä”, Madi kertoo. 

”Nuorilla saattaa olla kokemuksia väkivallasta ja alkoholismista kotona, jolloin he ovat lähteneet vanhempien luota ja päätyneet kadulle vailla kotia. Siitä seuraa usein vaikea kierre; hyväksikäyttöä, väkivaltaa, huumeita sekä myös hiv-tartuntoja, teiniraskauksia ja lasten huostaanottoja.”  

Brasilia on äärimmäinen esimerkki siitä, kuinka tärkeää on keskittyä lasten ja nuorten elämään myös ensimmäisen kymmenen elinvuoden jälkeen. Lapsikuolleisuus väheni Brasiliassa 28 000 lapsella vuosina 1998–2008. Samaan aikaan maassa murhattiin kuitenkin 81 000 15–19-vuotiasta nuorta.      

Emmehän halua pelastaa lapsia heidän ensimmäisinä elinvuosinaan vain siksi, että menettäisimme heidät toisella vuosikymmenellä, kysyy UNICEFin pääjohtaja Anthony Lake raportissa. 

Riitta Saarinen

Kirjoittaja on kehityskysymyksiin perehtynyt vapaa toimittaja

Tulosta Jaa kirjanmerkki

Tämä dokumentti

Päivitetty 1.3.2011


Tulosta Jaa kirjanmerkki
© Ulkoasiainministeriö 2006 | Tietoa palvelusta | kehitys.verkot@formin.fi
FORMIN.FINLAND.FI - ULKOASIAINMINISTERIÖ - UTSTRIKESMINISTERIET
Global.finland.fi on ulkoministeriön kehitysviestinnän verkkojulkaisu. Sen päivitys on päättynyt 30.6.2014.
Kirjoittajan nimellä varustetut artikkelit edustavat yksinomaan kirjoittajan kantaa.
© Ulkoasiainministeriö | Kehitysviestintä, Kanavakatu 3 C, 00160 Helsinki, sähköposti vie-30@formin.fi