Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Bolivia egensinnigt i klimatförhandlingar - Utrikesministeriet: Global.finland: Länder: Nyheter A-Ö

Utrikesministeriets utvecklingskommunikation, e-post: VIE-30@formin.fi. Webbplatsens updatering avslutades den 30.6.2014.
reuna
Nyheter, 17.2.2011

Bolivia egensinnigt i klimatförhandlingar

Bolivia är känt som högljudd grälmakare i internationella klimatsammanhang. Landets före detta miljöminister René Orellana besökte Finland och förklarade varför.

Vid klimatmötet i Cancún var Bolivia det enda landet som inte undertecknade mötets slutdokument. Enligt många länder räddade dokumentet de vacklande klimatförhandlingarna och man ansåg att Bolivia var en besvärlig krångelbytta.

Rene Orellana, kuva: Teija LaaksoRené Orellana tycker att klimatdebatten borde handla mera om vetenskap och inte bara om politik. Foto: Teija Laakso

Landets före detta miljöminister René Orellana ber inte om ursäkt för Bolivia. Enligt honom fokuserar internationella klimatförhandlingar för mycket på politiska mål och nonchalerar vetenskapliga motiv.

”Politikens pris mäts inte utgående från hur många länder som godkände dokumentet utan utgående från hur besluten de facto påverkar vår planet. Det är inte Bolivia som är problemet utan beslutens konsekvenser” säger Orellana.

Han var medlem av Bolivias officiella delegation vid Cancúns klimatmöte i december och vid Köpenhamnmötet år 2009. Helsingfors besökte han i samband med en utvecklingsforskningskonferens som behandlade klimatförändringen.

Kritiserar klimatfonden

Enligt Orellana var problemet i Cancún både det förhastade godkännandet av slutdokumentet och dokumentets innehåll. Dokumentet kördes igenom under den sista mötesdagen och man tummade på den tidigare överenskomna principen om enighet när Bolivia ensamt motsatte sig det hela.

Orellana anser att de största problemen är att man varken i Cancún eller Köpenhamn ställt upp tillräckligt ambitiösa eller bindande förpliktelser för utsläppsreduceringen.

I princip avser man att begränsa jordklotets temperaturökning till 2 grader, men de nu rådande frivilliga utfästelserna räcker inte till det, enligt forskarna. Som följd kan temperaturen öka med så mycket som 4 grader under detta århundrade, jämfört med förindustriell tid.

”Den risken vill vi inte ta” säger Orellana.
Bolivia gillar inte heller Cancúnmötets beslut att de rika länderna finansierar en klimatfond med vars hjälp fattiga länder kan förebygga och avvärja klimatförändringens effekter.

För att få pengar måste utvecklingsländerna först skrida till ”betydande åtgärder” för att kontrollera klimatförändringen.

Bolivia tolkar det som att industriländerna lägger sig i utvecklingsländernas klimatprojekt medan industriländernas egna klimatåtgärder inte synas alls.

”Vem bestämmer vad som är betydande? Om våra åtgärder inte är tillräckligt betydande, blir vi utan stöd då?” förundrar sig Orellana.

Bolivian presidentti Evo Morales, kuva: Ian MacKenzie / FlickrBolivias president Evo Morales (i mitten) är känd för sina skarpa åsikter. Vid klimatmötet i Cancún hävdade han att jordklotet är på väg mot ett ekologiskt självmord. Foto: Ian MacKenzie / Flickr.com, cc 2.0

Ny filosofi

Till Bolivias egna klimatkrav hör bland annat att industriländerna reducerar sina utsläpp med 50 % och att temperaturökningen inte tillåts stiga med mer än 1 grad. De radikala kraven backas upp av den vänstersinnade presidenten Evo Morales, som ofta kritiserar den västerländska tron på ekonomisk tillväxt i hårda ordalag och betonar vikten av att leva i harmoni med Moder Jord.

Orellana är mera moderat. Han berömmer EU:s mål gällande utsläppsreducering som är 20-30 %, och försöken att ersätta fossila bränslen. Enligt honom är det inte Bolivias avsikt att hoppa från en klimatytterlighet till en annan.

”Vi behöver djupare diskussioner och ambitiösare utfästelser om minskade utsläpp. Diskussionen borde vara vetenskaplig, inte enbart politisk.”

Bolivias egen diskussionsöppning var den alternativa klimatkonferensen som försiggick i Ochabamba i fjol våras, där bland annat representanter för medborgarsamhället, ursprungsbefolkningar och forskare deltog.

Mötets slutresultat blev att man krävde inrättandet av en internationell klimaträttvisedomstol. Även om mötet inte har inflytande på den officiella förhandlingsprocessen har det enligt Orellana betydelse som diskussionsöppnare.

”Mötet inbjöd alla världens människor och rörelser att se på världen på ett nytt sätt. Man måste betrakta utvecklingen genom en ny filosofi. Tankesätt kan förändras.”

Teija Laakso / maailma.net

Skriv ut Dela

Detta dokument

Uppdaterat 17.2.2011


Skriv ut Dela
© Utrikesministeriet 2006 | Information om webbsidor | kehitys.verkot@formin.fi
FORMIN.FINLAND.FI - ULKOASIAINMINISTERIÖ - UTSTRIKESMINISTERIET
Global.finland.fi är en webbplats om utvecklingsfrågor och global fostran. Webbplatsens updatering avslutades den 30.6.2014.
Namnförsedda artiklar publicerade i global.finland representerar enbart skribentens egna åsikter.
© Utrikesministeriet | Utvecklingskommunikation, Kanalgatan 3 C, 00160 Helsingfors, e-post VIE-30@formin.fi