Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

En miljon malarianät till Sierra Leone - Utrikesministeriet: Global.finland: Länder: Nyheter A-Ö

Utrikesministeriets utvecklingskommunikation, e-post: VIE-30@formin.fi. Webbplatsens updatering avslutades den 30.6.2014.
reuna
Nyheter, 12.1.2011

En miljon malarianät till Sierra Leone

Den lilla malariamyggan är den största hälsorisken för barnen i västafrikanska Sierra Leone.

I december delades en miljon insektsskyddsbehandlade malarianät ut åt invånarna i Sierra Leone. De var en donation av Britannien och meningen var att varje hem skulle få åtminstone ett nytt myggnät.

Brittiska ministern Stephen O’Brien som ansvarar för utvecklingsfrågor tillkännagav donationen när han besökte Sierra Leones näst största stad Bons statliga sjukhus i juli 2010.

Malarian som sprids av en mygga förorsakar vart fjärde dödsfall i landet. I april trädde en lag om avgiftsfri hälsovård för gravida kvinnor, barn yngre än fem år samt deras mammor i kraft. Reformen som huvudsakligen finansieras av Japan har som mål att hindra barn från att dö av malaria, och också för övrigt motarbeta dödligheten bland barnen.

Läsecirklar behandlar malariaskydd

Finlands flyktinghjälp understödjer läsecirklar för vuxna i den sydliga provinsens byar och där tar man upp sådant som är viktigt för hela byarna, till exempel hur man skyddar sig mot malaria. En läsecirkel har ungefär 25 medlemmar. Totalt finns det över 260 läsecirklar så de berör tusentals invånare i landet.

I Finlands flyktinghjälps läsecirklar lär man förutom läsning och skrivning också ut andra viktiga saker som t.ex. hur man skyddar sig mot malaria. Foto: Natalia BaerI Finlands flyktinghjälps läsecirklar lär man förutom läsning och skrivning också ut andra viktiga saker som t.ex. hur man skyddar sig mot malaria. Foto: Natalia Baer

En morgon i november har två läsecirklar samlats i byn Jayahun i soluppgången. Byn ligger på 40 kilometers avstånd från staden Bon, med den gropiga vägen tar det cirka två timmar.

I bägge cirklarna studerar man först addition och skrivning. Det är byskolans ledare Claude Assayo och Mathew Juba som leder cirklarna. Juba har redan gått sex år i skola.

Läraren skriver en fråga på engelska på tavlan: ”Vad är malaria?” De närvarande börjar ivrigt diskutera med varandra. Sedan skriver läraren att malaria sprids av honkönade myggor. ”Eleverna” upprepar efter honom.

Eleverna skriver på sina tavlor att när man sticks av en mygga så blir man smittad av parasiten. Sedan läser alla högt och applåderar. Till följande skriver läraren ”Hur man förebygger malaria”.

Vatten får inte stå                   

Läsecirkelsmedlemmarna funderar på saken. Efter en stund skriver läraren att malariamyggan trivs i stillastående vatten. Därför ska man inte förvara vatten i kokosnötskal. Man måste dessutom hålla rent omkring sig.

Läraren understryker att det är särskilt viktigt att sova under ett malarianät. Han ger också råd gällande tork av tvätt, helst ska det ske på en ställning eller upphängd på ett band, inte så som man traditionellt har gjort, det vill säga breda ut kläderna på marken för att torka.

Någon läser högt det som står på tavlan. För att informationen säkert ska stanna i minnet leker man ännu en rollek. Två män går fram och låtsas sova, den ena under ett malarianät och den andra utan. En tredje får föreställa malariamygga. Myggan hittar inte fram till mannen under nätet trots flera försök utan sticker mannen som sover utan nät. Åskådarna har roligt åt skådespelet.

Malariatemat åskådliggörs så tydligt att man skulle tro att alla förstod vikten av skyddsnät. När de närvarande tillfrågas hur många som använder nät, sträcker ungefär hälften upp händerna.

Myggnät saknas i många hem

Malarianät kostar några euro men också det är för mycket för många människor i Sierra Leone, vilkas inkomster kanske bara är några tiotals euro i månaden. Enligt statistiken finns det bara 0,6 myggnät per hem i landet.

Gravida mammor och små barn borde sova under skyddsbehandlade malarianät. Näten är ett billigt sätt att undkomma den farliga sjukdomen. Betty Shiftles sover under sitt nät i byn Yayahun. Foto: Natalia BaerGravida mammor och små barn borde sova under skyddsbehandlade malarianät. Näten är ett billigt sätt att undkomma den farliga sjukdomen. Betty Shiftles sover under sitt nät i byn Yayahun. Foto: Natalia Baer

40 procent av hushållen har myggnät men bara 26 procent av dem har fler än ett, även om de har sex barn i snitt. Sedan år 2002 har över 400 000 myggnät delats ut i landet tack vare Unicef och EU. Man tror att barn blir immuna mot malaria först i femårsåldern.

Men bara 30 procent av alla småbarn och gravida kvinnor sover under insektsskyddade nät. Om barnen skyddas mot smittan påverkas också deras framtida skolgång och frånvaron på grund av malaria minskar.

Två nät per hem i Bon-trakten

När näten delas ut informerar man samtidigt om förebyggande och medicinering av malaria. Unicef har börjat distribuera mediciner till landets sjukhus och hälsostationer (som har haft stor brist också på malariamediciner) i och med hälsovårdsreformen som medfört avgiftsfri hälsovård.

Kampanjens nationella ledare har utbildat frivilliga krafter från medborgarorganisationer för att ta hand om själva utdelningen av näten i byar och städer.

Man har avsiktligt genomfört kampanjen under den svalaste årstiden, det vill säga årets slut, då det är lättare att sova under nät. Utdelarna besöker hemmen efter en tid för att kontrollera att näten placerats rätt.

I Bontrakten bor omkring en halv miljon människor. De får 80 000 malarianät. Områdets hälsovårdsmyndighet Mohamed A. Bangura säger att meningen är att varje hem ska få två nät. Då kan tre barn sova under samma nät.

Mervi Viteli-Hietanen

Skribenten är journalist insatt i medicinvetenskap och besökte Sierra Leone med hjälp av utrikesministeriets journalistunderstöd hösten 2010.

Artiklar försedda med författarens namn publicerade på global.finlands sidor representerar enbart skribentens åsikter..

Skriv ut Dela

Detta dokument

Uppdaterat 13.1.2011


Skriv ut Dela
© Utrikesministeriet 2006 | Information om webbsidor | kehitys.verkot@formin.fi
FORMIN.FINLAND.FI - ULKOASIAINMINISTERIÖ - UTSTRIKESMINISTERIET
Global.finland.fi är en webbplats om utvecklingsfrågor och global fostran. Webbplatsens updatering avslutades den 30.6.2014.
Namnförsedda artiklar publicerade i global.finland representerar enbart skribentens egna åsikter.
© Utrikesministeriet | Utvecklingskommunikation, Kanalgatan 3 C, 00160 Helsingfors, e-post VIE-30@formin.fi