Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Klimatförändringen allvarligt hot mot hela Centralamerika - Utrikesministeriet: Global.finland: Länder: Nyheter A-Ö

Utrikesministeriets utvecklingskommunikation, e-post: VIE-30@formin.fi. Webbplatsens updatering avslutades den 30.6.2014.
reuna
Nyheter, 10.12.2010

Klimatförändringen allvarligt hot mot hela Centralamerika

”De ekonomiska och sociala förlusterna som klimatförändringen har ställt till med utgör redan nu ett allvarligt hot mot hela Centralamerika. Kostnaderna har stigit till miljarder dollar per år”, säger El Salvadors miljöminister Herman Chavez.

Stora ekonomiska förluster uppstår speciellt på grund av den förödelse som hällregn, orkaner, jordskred och torka åstadkommer.

”Statistiken visar bortom allt tvivel att extrema väderfenomen har ökat anmärkningsvärt i El Salvador, liksom i det övriga Centralamerika. Hurrikaner förekommer allt oftare, likaså tropiska hällregn. År 2009 fick vi 40 % mera regn än för tio år sedan”, konstaterar miljöminister Herman Chavez.

Enligt ministern har de ekonomiska förlusterna som klimatförändringen förorsakat till och med fördubblats under de senaste åren. En beaktansvärd del av El Salvadors nationalprodukt går nu åt till att avvärja och reparera skador som extrema väderfenomen åstadkommer.

”Centralamerika som ligger mitt emellan två världshav är extremt utsatt för klimatförändringens effekter. Största delen av befolkningen bor på riskabla områden.”

I El Salvador försöker man med många praktiska åtgärder minimera den förödelse som väderfenomenen ställer till med. Man förstärker husens och vägarnas konstruktioner. Man förändrar skolornas terminer och tar i bruk studietider som inte infaller inom regnperioderna. Dessutom planterar man träd vid floderna för att minimera översvämningarna.

”Att kontrollera riskerna med klimatförändringen är vår stora framtida utmaning. Vi borde komma igång med effektiva åtgärder nu. Ju senare vi agerar, desto större blir förstörelsen” understryker miljöministern. 

Finansiering för reparation av skador

El Salvadors miljöminister hoppas att den pågående klimatkonferensen i Cancún, Mexiko, ska hitta lösningar med vilkas hjälp man kan avvärja att klimatförändringen medför stor förödelse.

”Förutom kontroll av klimatförändringen behöver vi lösningar för anpassningen till den. Nya finansieringsmekanismer behövs så vi kan reparera skadorna som redan uppstått. I ett sådant finansieringssystem vill också El Salvador delta”, konstaterar han.

Chavez önskar också att man lyckas få till stånd ett juridiskt bindande beslut i Cancún med vilket man kan dämpa hotet från klimatförändringen. De rika länderna, som förorsakar största delen av växthusgasutsläppen borde erkänna sitt ansvar och förbinda sig genuint till avvärjning av klimatförändringen och finansiering för utvecklingsländerna.

”Men jag är rädd att man inte uppnår något juridiskt bindande och omfattande avtal i Cancún.”

El Salvador förhandlar i tätt samarbete med de andra centralamerikanska länderna.

Finlands program för förnybara energiformer i Centralamerika

Sedan år 2002 har Finland bedrivit ett energi- och miljöpartnerskapsprogram med de centralamerikanska länderna (The Energy and Environmental Partnership with Central America, EEP) vars syfte är att reducera hotet från klimatförändringen genom att utöka användningen av förnybara energiformer.

Man har redan förverkligat mer än 270 projekt i Centralamerika som har stimulerat användningen av vatten-, solk- och vindkraft, liksom också jordvärme och biomassa i energiproduktionen.

”EEP är en framgångshistoria som har hjälpt oss skaffa information om förnybara energiformer och teknologi till El Salvador”, säger Herman Chavez uppskattande.

Numera deltar också Österrike och EU i finansieringen av EEP. 

Kari Rissa, Cancún

Skribenten är frilansjournalist insatt i utvecklingsfrågor.

Skriv ut Dela

Detta dokument

Uppdaterat 10.12.2010


Skriv ut Dela
© Utrikesministeriet 2006 | Information om webbsidor | kehitys.verkot@formin.fi
FORMIN.FINLAND.FI - ULKOASIAINMINISTERIÖ - UTSTRIKESMINISTERIET
Global.finland.fi är en webbplats om utvecklingsfrågor och global fostran. Webbplatsens updatering avslutades den 30.6.2014.
Namnförsedda artiklar publicerade i global.finland representerar enbart skribentens egna åsikter.
© Utrikesministeriet | Utvecklingskommunikation, Kanalgatan 3 C, 00160 Helsingfors, e-post VIE-30@formin.fi