Suoraan sisältöön
Suomen ulkoasiainministeriö

Ilmastonmuutos suuri uhka koko Keski-Amerikalle - Ulkoasiainministeriö: Global.finland: Maat: Uutiset maittain A-Z

Ulkoministeriön kehitysviestintä, sp. VIE-30@formin.fi. Verkkojulkaisun päivitys on päättynyt 30.6.2014.
reuna
Uutiset, 7.12.2010

Ilmastonmuutos suuri uhka koko Keski-Amerikalle

”Ilmastonmuutoksen aiheuttamat taloudelliset ja sosiaaliset menetykset ovat jo nyt suuri uhka koko Keski-Amerikalle. Kustannukset ovat nousseet jo miljardeihin dollareihin vuodessa”, sanoo El Salvadorin ympäristöministeri Herman Chavez.

Suuria taloudellisia menetyksiä syntyy etenkin rankkasateiden, hirmumyrskyjen, maanvyöryjen ja kuivuuden aiheuttamien tuhojen vuoksi.

Herman Chavez, El Salvadorin ympäristöministeri, kuva: Kari RissaSuurin osa keskiamerikkalaisista asuu riskialttiilla alueella, sanoo El Salvadorin ympäristöministeri Herman Chavez. Kuva: Kari Rissa

”Tilastot osoittavat kiistatta, että ilmaston ääri-ilmiöt ovat El Salvadorissa kuten muuallakin Keski-Amerikassa lisääntyneet viime vuosina merkittävästi. Hurrikaanit ovat yhä yleisempiä, samoin trooppiset rankkasateet. Vuonna 2009 meillä satoi noin 40 prosenttia enemmän kuin kymmenen vuotta sitten”, ympäristöministeri Herman Chavez toteaa.

Ministerin mukaan ilmastonmuutoksen aiheuttamien taloudellisten kustannusten määrä on viime vuosina jopa kaksinkertaistunut. El Salvadorin kansantuotteesta huomattava osa menee nyt sään ääri-ilmiöiden aiheuttamien tuhojen torjuntaan ja korjaamiseen.

”Kahden valtameren välissä sijaitseva Keski-Amerikka on äärimmäisen haavoittuva ilmastonmuutoksen vaikutuksille.  Suurin osa väestöstä asuu riskialttiilla alueella.”

El Salvadorissa yritetään monin käytännön toimin saada sään ääri-ilmiöiden aiheuttamat tuhot mahdollisimman pieniksi. Talojen ja teiden rakenteita vahvistetaan. Koululaisten lukukausia ollaan muun muassa muuttamassa ja käyttöön otetaan uudet järkevämmät opiskeluajat sadekausien ulkopuolella. Tulviin varaudutaan esimerkiksi istuttamalla jokien rannoille puita. 

”Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien hallinta on meille tulevaisuuden suuri haaste. Tehokkaat toimenpiteet olisi aloitettava nyt. Mitä myöhemmin aloitamme, sitä suurempia tuhot tulevat olemaan, ympäristöministeri korostaa.

Rahoitusta
tuhojen korjaamiseen 

El Salvadorin ympäristöministeri toivoo, että Cancúnissa Meksikossa paraikaa koolla oleva YK:n ilmastokokous löytää ratkaisuja, joilla voidaan torjua ilmastonmuutoksen aiheuttamia suuria tuhoja.

Mies kuljettaa polttopuita El Salvadorissa. Kuva: Kari RissaMies kuljettaa polttopuita El Salvadorissa. Kuva: Kari Rissa

”Tarvitsemme ilmastonmuutoksen torjunnan lisäksi myös ratkaisuja, joilla voisimme myös sopeutua ilmastonmuutokseen. Tarvitsemme uusia rahoitusmekanismeja, jolla voidaan korjata ilmastonmuutoksen aiheuttamia vahinkoja. Tällaisessa rahoitusjärjestelyssä myös El Salvador haluaa olla mukana”, Chavez toteaa.

Chavez toivoo, että Cancúnissa syntyisi laillisesti sitovia päätöksiä, joilla ilmastonmuutoksen aiheuttama uhka voitaisiin torjua. Rikkaiden maiden, jotka aiheuttavat suurimaan osan kasvihuonekaasupäästöistä, tulisi tuntea vastuunsa ja sitoutua aidosti ilmastonmuutoksen torjuntaan ja kehitysmaiden rahoitukseen.

”Mutta pelkään, että laillisesti ja laajasti sitovaan sopimukseen ei Cancúnissa vielä päästä.”   

El Salvador neuvottelee tiiviissä yhteistyössä muiden Keski-Amerikan maiden kanssa.

Suomella uusiutuvien
energiamuotojen ohjelma Keski-Amerikassa

Suomella on ollut jo vuodesta 2002 lähtien Keski-Amerikan maiden kanssa energia- ja ympäristökumppanuusohjelma (The Energy and Environmental Partnership with Central America, EPP), jolla pyritään vähentämään ilmastonmuutoksen tuomaa uhkaa lisäämällä uusiutuvien energiamuotojen käyttöä.  

Keski-Amerikan maissa on toteutettu jo yli 270 erilaista hanketta, joilla on edistetty vesi-, aurinko- ja tuulivoiman sekä maalämmön ja biomassojen käyttöä energiantuotannossa.

”EEP on ollut menestystarina, jolla on voitu hankkia maahamme tietoa ja teknologiaa uusiutuvista energiamuodoista”, El Salvadorin ympäristöministeri Herman Chavez kiittelee.

Nykyisin EEP hankkeen rahoituksessa ovat mukana myös Itävalta ja Euroopan unioni.

Kari Rissa, Cancún

Kirjoittaja on vapaa toimittaja, joka on perehtynyt ympäristökysymyksiin.

Tulosta Jaa kirjanmerkki

Tämä dokumentti

Päivitetty 8.12.2010


Tulosta Jaa kirjanmerkki
© Ulkoasiainministeriö 2006 | Tietoa palvelusta | kehitys.verkot@formin.fi
FORMIN.FINLAND.FI - ULKOASIAINMINISTERIÖ - UTSTRIKESMINISTERIET
Global.finland.fi on ulkoministeriön kehitysviestinnän verkkojulkaisu. Sen päivitys on päättynyt 30.6.2014.
Kirjoittajan nimellä varustetut artikkelit edustavat yksinomaan kirjoittajan kantaa.
© Ulkoasiainministeriö | Kehitysviestintä, Kanavakatu 3 C, 00160 Helsinki, sähköposti vie-30@formin.fi