Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Migrationen - Utrikesministeriet: Global.finland: Teman:

Utrikesministeriets utvecklingskommunikation, e-post: VIE-30@formin.fi. Webbplatsens updatering avslutades den 30.6.2014.
reuna

Migrationen

Ungefär 214 miljoner människor – det vill säga cirka tre procent av jordens befolkning – bor permanent utanför sitt hemland. En tredjedel av dem har flyttat från ett fattigt land till ett rikt.

Foto: Dr John2005, flickr.com, ccby2.0Rashid jobbar i Almeira i Spanien. Foto: Dr John2005, flickr.com, ccby2.0

Man tror att 10-15 procent av världens migranter lever i sina nya länder utan uppehållstillstånd.

Oftast flyttar människor på grund av arbete och inkomstmöjligheter. Studier och äktenskap är andra vanliga orsaker till att folk lämnar sina fosterländer.

Världens migranter sände år 2009 hem pengar för uppskattningsvis 237 miljarder euro. Det var mer än dubbelt så mycket som hela det internationella utvecklingsbiståndet.

Den globala ekonomiska krisen har försvagat utlänningars möjligheter att få arbete i många länder, och därmed deras inkomster. Penningförsändelserna har minskat och det har haft olika konsekvenser i emigranternas utgångsländer.

Krig tvingar också folk på flykt

Ungefär sju procent av världens migranter är på flykt undan krig, våld och kränkningar av mänskliga rättigheter: år 2008 fanns det över tio miljoner flyktingar i FN:s flyktingorganisation UNHCR:s statistik.

Samtidigt tog FN:s biståndsorganisation för palestinska flyktingar UNRWA hand om drygt 4,8 miljoner flyktingar i Jordanien, Syrien, Libanon och de palestinska områdena på Västbanken och i Gaza.

Dessutom ansökte nästan en miljon människor om asyl utanför sitt fosterland, ofta i rika industriländer.

I slutet av år 2009 fanns det 27,1 miljoner evakuerade människor i världen, som flydde från våld och naturkatastrofer i sina egna länder.

I Finland bodde år 2009 nästan 156 000 utlänningar. En rejäl tredjedel av dem var EU-medborgare och av resten var största delen ryssar, somalier och kineser. År 2009 var en sjundedel av de utlänningar som beviljats uppehållstillstånd i Finland asylsökande och deras familjer.

Av alla jordens migranter – det vill säga 740 miljoner människor – har största delen flyttat inom sitt fosterlands gränser.

Skriv ut Dela

Detta dokument

Uppdaterat 9.8.2010


Skriv ut Dela
© Utrikesministeriet 2006 | Information om webbsidor | kehitys.verkot@formin.fi
FORMIN.FINLAND.FI - ULKOASIAINMINISTERIÖ - UTSTRIKESMINISTERIET
Global.finland.fi är en webbplats om utvecklingsfrågor och global fostran. Webbplatsens updatering avslutades den 30.6.2014.
Namnförsedda artiklar publicerade i global.finland representerar enbart skribentens egna åsikter.
© Utrikesministeriet | Utvecklingskommunikation, Kanalgatan 3 C, 00160 Helsingfors, e-post VIE-30@formin.fi