Suoraan sisältöön
Suomen ulkoasiainministeriö

Kevään 2010 kulttuurialan kehitysyhteistyön tuet myönnetty - Ulkoasiainministeriö: Global.finland: Maat: Uutiset maittain A-Z

Ulkoministeriön kehitysviestintä, sp. VIE-30@formin.fi. Verkkojulkaisun päivitys on päättynyt 30.6.2014.
reuna
Uutiset, 14.6.2010 | Suomen suurlähetystö, Brasília

Kevään 2010 kulttuurialan kehitysyhteistyön tuet myönnetty

Ulkoministeriö on myöntänyt tukea kevään 2010 hakukierroksella 13 kulttuurialan kehitysyhteistyöhankkeelle yhteensä 194 000 euroa. 

 • As2wrists Dance Company; tanssin opettajien jatkoyhteistyön kulttuurihanke Brasiliassa 
  Koreografia-työpajoja ja lisäkoulutusta paikallisille tanssijoille ja tanssinopettajille. Hankkeen  tarkoituksena on ammattitaidon kehittäminen ja toimintamahdollisuuksien laajentaminen syrjäisissä ja köyhissä yhteisöissä. Hanke on jatkoa jo alkaneelle yhteistyölle Brasiliassa. 
 • Ukumbi /A.P.E. Learning; A.P. E:n oppimiskeskuksen suunnittelu Egyptissä
  Uuden oppimiskeskuksen suunnittelu Kairon zabbaleen-yhteisön lapsille. Koulutuskeskus tarjoaa myös opastusta terveydenhuollossa, hygieniassa ja koulutuksessa. Hankkeen suomalainen kumppani Ukumbi ry. vastaa oppimiskeskuksen suunnittelusta.                                            
 • MUM’s / Eteläafrikkalaisen kestävän kehityksen designin edistäminen 
  Eteläafrikkalaisen kestävän kehityksen designin vahvistaminen ja jälleenmyyntiverkoston löytäminen ekodesignille. Eteläafrikkalaisten suunnittelijoiden Haldane Martinin ja Heath Nashin osallistuminen VALO-ecodesign -kutsunäyttelyyn Habitaressa. 
 • IBBY Finland ry./Osiri Bieach Education and Career Forum (OSBECARF); Osiri Beachin kirjaston kehittäminen, Lennä lennä pääskynen –hankkeen taideyhteistyön jatkaminen, ruokakulttuuri, Kenia
  Lasten lukutaidon ja opiskelumotivaation vahvistaminen, itseilmaisun ja itsetunnon vahvistaminen taiteen keinoin taidetyöpajoissa. Molempien maiden ruokakulttuuriin ja ekologisiin keittimiin tutustuminen. 
 • Etnohow ry. / Escola Nacional de Musica, Maputo; Koulutus- ja työpajavierailu Mosambikin kansalliseen musiikkikouluun 
  Jatkohanke vuonna 2008 alkaneelle yhteistyölle. Musiikkikoulun opiskelijoita koulutetaan toimimaan musiikkiryhmien vetäjinä mm. lastenkodeissa. Kehitetään musiikkikoulun ja orpokotien kanssa työskentelevien järjestöjen yhteistyötä. 
 • Katutura-ryhmä / Penduka ja Namibian yliopisto; Lost in Katutura - luovien alojen ja käsityötuotannon kannattavuuden lisääminen työpaja-toiminnalla
  Paikallisten yhteisöjen, erityisesti naisten ja nuorten taitojen vahvistaminen luovilla aloilla. Koulutusta annetaan käsityön teknisissä taidoissa, tuotesuunnittelussa sekä uuden median tuottamisessa. Tavoitteena on edistää erityisesti naisten toimeentuloa. 
 • Sibelius-Akatemia / Namibian yliopisto; Perinnemusiikin kulttuurivaihto
  Namibialaisen perinnemusiikin ja –tanssin tallentaminen (äänitys ja videointi) pidemmän tähtäimen suunnitelmaa, Namibian yliopistoon perustettavaa musiikkimuseon kokoelmaa, varten. Tarkoituksena on myös elvyttää namibialaisten kansansoittimien rakentamista suomalaisen tietotaidon avulla. 
 • Suomen Lehtikuvaajat ry. / Photo Circle Nepal ja Photo Raw; Nepal Masterclass kuvajournalisteille
  Koulutushanke, jossa suomalaisia ja nepalilaisia kuvajournalisteja ja lehtikuvaajia koulutetaan käsittelemään haastavia aiheita kuten ihmisoikeus- ja ympäristökysymyksiä. Tavoitteena on kasvattaa kehitysmaatietoutta ja lisätä kulttuurien välistä dialogia. 
 • Outline Studios Oy; harjoitteluprojekti sambialaisille elokuva-alan opiskelijoille Suomessa
  Koulutushanke sambialaisille elokuva-alan opiskelijoille tavoitteena elokuva-alan koulutuksen edistäminen, elokuvataiteen tason nostaminen ja nuorten kansainvälisyyden edistäminen. Harjoittelulla edistetään myös nuorten työllistymismahdollisuuksia elokuva-alalle. 
 • Hämeen ammattikorkeakoulu HAKKY/HAMK/ Vocational Handicraft School; Goigin ammatillinen käsityökoulu ja tansanialaiset käsityöprojektit, Tansania
  Kehitetään kulttuurivaihdossa syntyvää uutta käsityödesignia perinteisten käsityötekniikoiden pohjalta, luodaan ekologisia tuotteita ja kestävään kehitykseen liittyvää kauppaa sekä nostetaan käsityöopetuksen tasoa Goigin ammatillisessa käsityökoulussa Dar es Salaamissa. 
 • Kuurojen Liitto ry, / Tanzania Association of the Deaf (CHAVITA); Suomalaisten ja tansanialaisten kuurojen välinen kulttuurivaihtohanke, Tansania
  Tansanialaisten ja suomalaisten kuurojen välinen kulttuurihanke. Suomalainen viiden kuuron ryhmä vierailee Tansaniassa kahden viikon ajan. Vierailun aikana järjestetään työpajoja, erilaisia harjoituksia ja keskustellaan viittomakielisestä kulttuurista ja sen merkityksestä.
 • Rock Art Conservation Centre Ltd.; Ympäristökasvatusta ja luontoystävällistä rakentamista ja matkailua kehittävä hanke Tansaniassa, Kondoa-Irangi kalliotaideperinnön säilyttäminen
  Tansanian vähän tunnettujen muinaisten kalliomaalauksien suojeluhanke. Hankkeessa järjestetään paikallisille ihmisille työpajoja, joissa opastetaan ja opitaan luonnonmukaista rakentamista, ympäristönsuojelua ja luodaan kestävämpää tulevaisuutta Mnenian kyläyhteisölle, joka sijaitsee kalliotaidealueen sydämessä. 
 • Kulttuuriosuuskunta Uulu / Maailmanmusiikin keskus, Tansania
  Jatkohanke vuonna 2009 alkaneelle levyprojektille, jossa tansanialaiset Bagamoyossa asuvat muusikot saavat mahdollisuuden levyttää omaa musiikkiaan. Hanke kehittää tansanialaisten muusikoiden ammatillisia valmiuksia, parantaa työllistymismahdollisuuksia sekä kotimaassa että ulkomailla ja tutustuttaa muusikot studiotyöskentelyyn ja äänitystekniikkaan.

Apurahojen myöntämisessä käytetyt perusteet

Tuki kulttuurialan kehitysyhteistyölle

UM myöntää vuosittain tukea hankkeille, jotka

 • edistävät kehitysmiden ja Suomen kulttuurialan toimijoiden yhteistyötä
 • tukevat moniarvoista kulttuurin kehittämistä

Toteuttajina

 • kulttuurivaikuttajat tai –järjestöt
 • paikalliset tai kansalliset kulttuurielimet ja oppilaitokset

Hakemuksia arvioitaessa otettiin huomioon Suomen kehityspoliittisen ohjelman periaatteet, jotka painottavat köyhyyden vähentämistä, tasa-arvon ja ihmisoikeuksien edistämistä sekä ympäristöä. Erityistä huomiota kiinnitettiin koulutusmahdollisuuksien parantamiseen, kehitysmaiden kulttuurin ja kulttuuri-identiteetin tukemiseen sekä pysyvien yhteistyöverkostojen luomiseen.

Hankkeita arvioitiin asetettujen tavoitteiden, kohderyhmien ja kehitysvaikutusten perusteella. Huomiota kiinnitettiin myös hankkeiden paikallisiin kumppaneihin, hankkeiden jatkomahdollisuuksiin sekä rahoitussuunnitelmaan.

Tulosta Jaa kirjanmerkki

Tämä dokumentti

Päivitetty 14.6.2010


Tulosta Jaa kirjanmerkki
© Ulkoasiainministeriö 2006 | Tietoa palvelusta | kehitys.verkot@formin.fi
FORMIN.FINLAND.FI - ULKOASIAINMINISTERIÖ - UTSTRIKESMINISTERIET
Global.finland.fi on ulkoministeriön kehitysviestinnän verkkojulkaisu. Sen päivitys on päättynyt 30.6.2014.
Kirjoittajan nimellä varustetut artikkelit edustavat yksinomaan kirjoittajan kantaa.
© Ulkoasiainministeriö | Kehitysviestintä, Kanavakatu 3 C, 00160 Helsinki, sähköposti vie-30@formin.fi