Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Gamlingar i Peru gillar internet och tai chi - Utrikesministeriet: Global.finland: Länder: Nyheter A-Ö

Utrikesministeriets utvecklingskommunikation, e-post: VIE-30@formin.fi. Webbplatsens updatering avslutades den 30.6.2014.
reuna
Nyheter, 28.5.2010

Gamlingar i Peru gillar internet och tai chi

”Åldern är en gåva som visar att du har levat” står det på en skylt som bärs av paraderande gamla människor i Trujillo, Peru. Evenemanget gick av stapeln i april och var en del av ett utvecklingssamarbetsprojekt som stöds av den finska organisationen Lääkärin sosaalinen vastuu rf, och vars syfte är att förbättra hälsa och handlingsförmåga hos äldre människor i Trujillo.

”Peru är ett land där man redan har fått ordning på många saker. Man har till exempel satsat mycket på barnens hälsa och håller på att göra sig kvitt tuberkulosen. Åldringarnas ställning är följande problem som man borde ta itu med”, säger Niina Markkula som är projektansvarig på Lääkärin sosiaalinen vastuu rf (Läkarens sociala ansvar, LSV).

LSV stödjer lokala organisationer i Trujillo som är beläget i landets norra del. Organisationerna ordnar kurser för människor som har fyllt 60 år, och utbildar yrkesmänniskor som specialiserar sig på äldrevård. 

Gamlingar marscherade in på stadion

De gamla erbjuds kurser i pärlbroderi, folkdans, internetanvändning och tai chi, bland annat.

”Den gyllene åldern kräver förståelse och tålamod av dig” och ”Åldern är en gåva som visar att du har levat” står det på skyltarna som de gamla bär i Trujillos parad. Foto Sebastián Peña”Den gyllene åldern kräver förståelse och tålamod av dig” och ”Åldern är en gåva som visar att du har levat” står det på skyltarna som de gamla bär i Trujillos parad. Foto Sebastián Peña

”På vissa kurser framställer de mjukisleksaker och bakverk som de gamla kan sälja. Kurserna gör att de gamla blir handlingskraftigare och håller både deras händer och sinnen pigga”, berättar Markkula.

Det är också meningen att ordna evenemang som bidrar till mera förståelse för äldre människors hälsa och välmående. Ett sådant evenemang var Välfärd för de äldre- veckan som åldringsorganisationen APROPAM ordnade i april. Till programmet hörde bland annat föreläsningar, gratis läkar-, tandläkar-, psykolog- och juristmottagningar samt en parad till stadion, där de gamla marscherade och deltog i en dansföreställning.

”Det är glädjande att åldringarna själva planerade så att självvård, tai chi och de andra kurserna också ordnades i slumområden”, berättar Markkula.

Den andra delen av projektet som LSV stödjer gäller utbildning av hälsovårdare. Enligt Markkula är hälsovårdssystemet i Peru skralt och man kan inte tillräckligt mycket om åldringsvård.

Programmet pågår i ett och ett halvt år och då utbildar man hälsovårdare som specialiserar sig på äldre människor, och lekmän som senare själva drar kurser för gamlingarna.

Utvecklingsländernas befolkning åldras

Det är viktigt att de gamla i Peru får stöd för även om landet räknas till länder med lägre medelinkomstnivå har man inte helt sluppit fattigdomen, och den drabbar också äldre människor.

Välfärdsveckan för åldringar i Trujillo ordnades av seniororganisationen APROPAM. Projektet är avsett för dem som fyllt 60 – enligt västerländsk måttstock är många alltså snarast medelålders. Foto: Sebastián Peña Välfärdsveckan för åldringar i Trujillo ordnades av seniororganisationen APROPAM. Projektet är avsett för dem som fyllt 60 – enligt västerländsk måttstock är många alltså snarast medelålders. Foto: Sebastián Peña

Niina Markkula berättar att exempelvis i Trujillo får bara en tredjedel av åldringarna pension. En tredjedel arbetar och den sista tredjedelen har inga bestående inkomster. I staden som har 700 000 invånare finns ett enda åldringshem.

”Över 90 % av åldringarna bor hos sina familjer. I allmänhet är det flickorna som tar hand om sina föräldrar. Åldringshemmet är inget ställe man vill flytta till, det betraktas snarast som ett fattighus”, förklarar Markkula.

Situationen är typisk också för andra utvecklingsländer: åldringarna hör till de fattigaste och mest utsatta.

Bara en liten procent av utvecklingsländernas åldringar får pension. De flesta arbetar så länge de orkar, varefter familjen – om man har en – sköter om en. Många stöter på våld och utnyttjande, för ofta ses åldringarna som en börda.

Bristen på information och läskunnighet gör problemet bara värre. Nu för tiden bidrar också familjernas krympande storlek, migrationen och hiv-pandemin till att familjernas stöd för åldringarna håller på att avta.

I framtiden kommer problemet att tillspetsas ytterligare eftersom befolkningen åldras i rask takt. För närvarande bor det ungefär 500 miljoner personer äldre än 60 år i utvecklingsländerna, men till år 2050 kan deras antal enligt FN ha ökat ända till 1,7 miljarder.

Teija Laakso/maailma.net

Skriv ut Dela
© Utrikesministeriet 2006 | Information om webbsidor | kehitys.verkot@formin.fi
FORMIN.FINLAND.FI - ULKOASIAINMINISTERIÖ - UTSTRIKESMINISTERIET
Global.finland.fi är en webbplats om utvecklingsfrågor och global fostran. Webbplatsens updatering avslutades den 30.6.2014.
Namnförsedda artiklar publicerade i global.finland representerar enbart skribentens egna åsikter.
© Utrikesministeriet | Utvecklingskommunikation, Kanalgatan 3 C, 00160 Helsingfors, e-post VIE-30@formin.fi