Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Tusen och ett arbete - Utrikesministeriet: Global.finland: Teman: Många slag av arbete

Utrikesministeriets utvecklingskommunikation, e-post: VIE-30@formin.fi. Webbplatsens updatering avslutades den 30.6.2014.
reuna

Tusen och ett arbete

Det finns många slag av arbete; avlönat och frivilligt, med fast anställning eller tidsbundet, fysiskt och andligt.

Etiopien, foto: Hannamari ShakyaKvinnor rensar säd i Etiopien, foto: Hannamari Shakya

Nästan 80 % av männen i världen, och hälften av kvinnorna och ungdomarna, arbetar för att försörja sig. När det gäller kvinnorna varierar arbetsgraden från en region till en annan: i Ostasien arbetar två av tre kvinnor, i Mellanöstern var femte kvinna.

Av alla arbetstagare i världen försörjer sig 45 % på servicebranscher, 25 % på industrin och resten på jordbruk. Proportionellt sett finns det mest jordbrukare och industriarbetare i Afrika söder om Sahara. Förutom industriländerna sysselsätter servicebranscherna i Latinamerika och i Mellanöstern.

Trots sin flit lever var femte av världens alla arbetstagare i extrem fattigdom, det vill säga att de förtjänar mindre än en euro om dagen. I Sydasien är de fattiga arbetandes andel 45 % och i Afrika söder om Sahara nästan 60 %.

Osynligt arbete

Människor är tvungna att skaffa sig andra inkomstkällor när deras lön inte räcker till. Det är bara en del av världens arbete som syns i statistiska uppgifter och nationalekonomisk bokföring. Två tredjedelar av utvecklingsländernas arbetskraft försörjer sig och sina familjer med inofficiellt arbete.

För inofficiellt arbete betalas inga skatter, och det bidrar inte till social- eller pensionsskydd för den som utför arbetet. Företagen är inte heller registrerade. Ofta handlar det om små privatföretag som gatuhandlare eller personer som reparerar och framställer kläder eller maskiner.

Omätbara mängder oavlönat arbete - och därmed osynligt arbete - utförs också i olika talkoarbeten, i organisationer och speciellt inom hemmens väggar. Det är vanligen kvinnor som utför detta oavlönade arbete med vars hjälp barn matas, hem städas och barn och åldringar blir omskötta. 

Källor och mera information

Internationella arbetsorganisationen ILO:s rapport om global sysselsättning

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_101461.pdf

 

Skriv ut Dela

Detta dokument

Uppdaterat 7.5.2010


Skriv ut Dela
© Utrikesministeriet 2006 | Information om webbsidor | kehitys.verkot@formin.fi
FORMIN.FINLAND.FI - ULKOASIAINMINISTERIÖ - UTSTRIKESMINISTERIET
Global.finland.fi är en webbplats om utvecklingsfrågor och global fostran. Webbplatsens updatering avslutades den 30.6.2014.
Namnförsedda artiklar publicerade i global.finland representerar enbart skribentens egna åsikter.
© Utrikesministeriet | Utvecklingskommunikation, Kanalgatan 3 C, 00160 Helsingfors, e-post VIE-30@formin.fi