Suoraan sisältöön
Suomen ulkoasiainministeriö

Tusen och ett arbete - Ulkoasiainministeriö: Global.finland: Teemat: Moninainen työ

Ulkoministeriön kehitysviestintä, sp. VIE-30@formin.fi. Verkkojulkaisun päivitys on päättynyt 30.6.2014.
reuna

Tusen och ett arbete

Det finns många slag av arbete; avlönat och frivilligt, med fast anställning eller tidsbundet, fysiskt och andligt.

Etiopien, foto: Hannamari ShakyaKvinnor rensar säd i Etiopien, foto: Hannamari Shakya

Nästan 80 % av männen i världen, och hälften av kvinnorna och ungdomarna, arbetar för att försörja sig. När det gäller kvinnorna varierar arbetsgraden från en region till en annan: i Ostasien arbetar två av tre kvinnor, i Mellanöstern var femte kvinna.

Av alla arbetstagare i världen försörjer sig 45 % på servicebranscher, 25 % på industrin och resten på jordbruk. Proportionellt sett finns det mest jordbrukare och industriarbetare i Afrika söder om Sahara. Förutom industriländerna sysselsätter servicebranscherna i Latinamerika och i Mellanöstern.

Trots sin flit lever var femte av världens alla arbetstagare i extrem fattigdom, det vill säga att de förtjänar mindre än en euro om dagen. I Sydasien är de fattiga arbetandes andel 45 % och i Afrika söder om Sahara nästan 60 %.

Osynligt arbete

Människor är tvungna att skaffa sig andra inkomstkällor när deras lön inte räcker till. Det är bara en del av världens arbete som syns i statistiska uppgifter och nationalekonomisk bokföring. Två tredjedelar av utvecklingsländernas arbetskraft försörjer sig och sina familjer med inofficiellt arbete.

För inofficiellt arbete betalas inga skatter, och det bidrar inte till social- eller pensionsskydd för den som utför arbetet. Företagen är inte heller registrerade. Ofta handlar det om små privatföretag som gatuhandlare eller personer som reparerar och framställer kläder eller maskiner.

Omätbara mängder oavlönat arbete - och därmed osynligt arbete - utförs också i olika talkoarbeten, i organisationer och speciellt inom hemmens väggar. Det är vanligen kvinnor som utför detta oavlönade arbete med vars hjälp barn matas, hem städas och barn och åldringar blir omskötta. 

Källor och mera information

Internationella arbetsorganisationen ILO:s rapport om global sysselsättning

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_101461.pdf

 

Tulosta Jaa kirjanmerkki

Tämä dokumentti

Päivitetty 7.5.2010


Tulosta Jaa kirjanmerkki
© Ulkoasiainministeriö 2006 | Tietoa palvelusta | kehitys.verkot@formin.fi
FORMIN.FINLAND.FI - ULKOASIAINMINISTERIÖ - UTSTRIKESMINISTERIET
Global.finland.fi on ulkoministeriön kehitysviestinnän verkkojulkaisu. Sen päivitys on päättynyt 30.6.2014.
Kirjoittajan nimellä varustetut artikkelit edustavat yksinomaan kirjoittajan kantaa.
© Ulkoasiainministeriö | Kehitysviestintä, Kanavakatu 3 C, 00160 Helsinki, sähköposti vie-30@formin.fi