Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Tryggt och rättvist arbete - Utrikesministeriet: Global.finland: Teman: Arbetsförhållanden

Utrikesministeriets utvecklingskommunikation, e-post: VIE-30@formin.fi. Webbplatsens updatering avslutades den 30.6.2014.
reuna

Tryggt och rättvist arbete

Skäligt arbete är tryggt. Det medför inte risk för liv och lem utan stödjer välmående och livskvalitet.

Tegelfabrik utanför Kathmandu i Nepal, foto: Hannamari ShakyaArbetsförhållanden på Nepals tegelfabriker är dåliga. Foto: Hannamari Shakya

Varje år dör över två miljoner människor på grund av sina arbetsuppgifter. Och hundratals miljoner människor skadas i arbetsolyckor och lider av arbetsrelaterade sjukdomar.

Hur hög nivån på arbetstryggheten är varierar mycket mellan olika länder, branscher och sociala grupper. Särskilt låg är den i utvecklingsländer där många arbetar under farliga omständigheter på byggplatser, i industrin, i jordbruket, med skogsavverkning, fiske och gruvarbete.

Det mest otrygga arbetet utförs av migranter, kvinnor och barn.

Migranterna utför ofta arbete som inte majoritetsbefolkningen vill ha och de saknar arbetslivets grundläggande rättigheter. Alltid har de inte ens uppehålls- eller arbetstillstånd. Kvinnor löper större risk än män för att bli utsatta för sexuellt våld på sina arbetsplatser.

200 miljoner barn arbetar

Internationella arbetsorganisationen ILO påpekar att mer än 200 miljoner av världens barn arbetar istället för att gå i skola. Av dem arbetar tre fjärdedelar med risk för sitt liv; de är sexarbetare, barnsoldater och slavar.

Också vuxna utför tvångsarbete. ILO uppskattar att drygt 12 miljoner människor arbetar som skuldfångar i jordbruk och industri runt om i världen. Många blir till sist involverade i brottslig människohandel.

Grundläggande rättigheter i arbetslivet

Internationella arbetsorganisationen ILO har slagit fast arbetslivets grundnormer, som samtidigt utgör de fyra mest ratificerade konventionshelheterna:

  • Rätt till föreningsfrihet och kollektiva arbetsavtal
  • Förbud av tvångsarbete
  • Förbud av barnarbete
  • Avtal om jämställdhet, som strävar efter att avskaffa diskriminering i arbetslivet.

Människovärdigt arbete är rättvist. Arbetstagarna kan fritt organisera sig och rådgöra med sina arbetsgivare om lönen och andra villkor. De blir inte diskriminerade på grund av kön, ålder, handikapp, nationalitet, etniskt ursprung, religion eller politiska åsikter.

Dessutom garanterar människovärdigt arbete kvinnor möjligheten att bli mor, och alla föräldrar möjligheten att ta hand om sina barn tillräckligt.

Med sina många konventioner styr ILO hur den enskilda arbetstagarens rättigheter bör förverkligas. ILO:s konventioner är bindande när staten undertecknat och ratificerat dem. Men det är svårt att övervaka att rättigheterna respekteras eftersom sanktionerna är få.

Skriv ut Dela

Detta dokument

Uppdaterat 5.5.2010


Skriv ut Dela
© Utrikesministeriet 2006 | Information om webbsidor | kehitys.verkot@formin.fi
FORMIN.FINLAND.FI - ULKOASIAINMINISTERIÖ - UTSTRIKESMINISTERIET
Global.finland.fi är en webbplats om utvecklingsfrågor och global fostran. Webbplatsens updatering avslutades den 30.6.2014.
Namnförsedda artiklar publicerade i global.finland representerar enbart skribentens egna åsikter.
© Utrikesministeriet | Utvecklingskommunikation, Kanalgatan 3 C, 00160 Helsingfors, e-post VIE-30@formin.fi